Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2017 / mai /

Anomaliile de dezvoltare ale organelor genitale feminine: optimizarea diagnosticului și tratamentului


Autor: Mișina Ana
Gradul:doctor habilitat în medicină
Specialitatea: 14.00.01 - Obstetrică şi ginecologie
Anul:2017
Consultanţi ştiinţifici: Olga Cerneţchi
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Eva Gudumac
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Instituţia medico-sanitară publică Institutul Mamei si Copilului

Statut

Teza a fost susţinută pe 16 mai 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 31 mai 2017

Autoreferat

Adobe PDF document1.41 Mb / în română

Teza

CZU (618.51:618.1-007):[(618.1-089+616-089.15+616-079.89):616-007.2]

Adobe PDF document 16.00 Mb / în română
300 pagini


Cuvinte Cheie

anomaliile ductului Müllerian, sindromul Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser, colpopoeză, anomaliile uterine, metroplastie, imperforate hymen, septuri vaginale, sindromul Herlyn-Werner-Wunderlich, corecție chirurgicală, uterul Robert

Adnotare

Anomaliile de dezvoltare ale organelor genitale feminine: optimizarea diagnosticului și tratamentului”. Teza pentru obținerea gradului științific de doctor habilitat în științe medicale, Chișinău, 2017. Teza este expusă pe 217 pagini, constă din introducere, 6 capitole, sinteza datelor obținute, concluzii generale, recomandări practice, 17 tabele, 170 figuri. Bibliografia include 384 surse. La tema tezei au fost publicate 47 lucrări de tipar.

Sfera cercetării: obstetrică și ginecologie

Scopul cercetării: ameliorarea rezultatelor tratamentului medico-chirurgical, calității vieții și a funcției reproductive la pacientele cu anomalii de dezvoltare a organelor genitale feminine în baza optimizării diagnosticului, sistematizării şi aprecierii rezultatelor precoce şi la distanţă.

Obiectivele lucrării: Studierea particularităților anatomiei radiologice a organelor pelvine în sindromul Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser, și a anomaliilor asociate de tract urinar și sistemului osteo-articular. Evaluarea rezultatelor anatomice, fiziologice după colpopoeza peritoneală și colpoelongarea progresivă a ageneziei vaginului și particularitățile morfologice și imunohistochimice ale neovaginului. Sistemsatizarea structurii maladiilor rudimentelor uterine și ale ovarelor în sindromul Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser. Estimarea structurii, variantelor anatomice, particularităților de diagnostic, corecția chirurgicală a anomaliilor obstructive și neobstructive ale vaginului și stabilirea variantelor anomaliilor asociate uro-genitale. Analizarea informativității ultrasonografiei tridimensionale și a imagisticii prin rezonanță magnetică în diagnosticul diverselor variante ale anomaliilor uterine simetrice. Elaborarea, modificarea unor gesturi tehnice în intervențiile chirurgicale al anomaliilor simetrice și asimetrice ale uterului. Aprecierea rezultatelor tratamentului chirurgical în anomaliile simetrice și asimetrice ale uterului și vaginului. Stabilirea particularităților funcției reproductive la pacientele după operațiile reconstructive și în anomaliile uterine chirurgical necorijate.

Noutatea şi originalitatea cercetării: În baza IRM s-a confirmat prezența diverselor variante radiologice ale anatomiei organelor pelvine în sindromul MRKH. Studiul prezent a demonstrat, că colpopoeza peritoneală a permis de a obține la pacientele cu sindromul MRKH în 100% cazuri un rezultat anatomic satisfăcător. Pentru prima dată prin estimarea imunohistochimică au fost obținute dovezi inedite referitor la expresia receptorilor de estrogen (ERα) în țesutul neovaginului după colpopoeza peritoneală. În urma cercetărilor complexe de durată a fost demonstrată dezvoltarea tumorilor rare ale ovarelor în sindromul MRKH în perioada tardivă după vaginoplastie. A fost dovedit, că în structura anomaliilor obstructive ale vaginului complicate cu hematocolpos mai frecvent se depista un vast spectru de malformații: atrezia himenului (AH) în comparație cu sindromul Herlyn-Werner-Wunderlich (HWW) și septurile vaginale transversale complete (SVTC). Au fost stabilite variantele anatomice a sindromului HWW și SVTC. A fost demonstrată informativitatea înaltă a USG 3D și IRM în diagnosticul subcategoriilor anomaliilor uterine (Cohen's kappa index=1). Au fost demonstrate particularitățile diagnosticului și corecției chirurgicale în diferite clase ale anomaliilor uterine. S-a stabilit prezența anomaliilor organelor genitale feminine nedescrise în literatura de specialitate.

Problema științifică aplicativă de importantă majoră soluționată în cadrul studiului prezentat constă în elaborarea unei metodologii pentru aprecierea variantelor de malformații genitale, pentru care au fost definite abordări optime de diagnostic diferențial și de corecție chirurgicală individualizată, direcționate spre restabilirea maximală a funcției sexuale (calitatea vieții) și a celei reproductive.

Semnificaţia teoretică: A fost demonstrat rolul tehnicilor imagistice în evaluarea diverselor variante ale anatomiei organelor pelvine în anomaliile de dezvoltare – sindromul MRKH. Cercetarea dată a adus noi argumente referitor la particularitățile morfologice și imunohistochimice a neovaginului după colpopoeza peritoneală. Rezultatele microscopiei electronice au facilitat diagnosticul modificărilor morfologice specifice rudimentelor uterine în sindromul MRKH. S-au adus noi argumentări științifice referitor la variantele anatomice ale sindromului HWW cât și la caracteristicele anatomice ale SVTC. Prezentate particularitățile morfologice și imunohistochimice ale septurilor uterine și a cornului uterin rudimentar în anomaliile clasei U4. Pentru prima dată în literatura mondială de specialitate sunt prezentate anomalii ale organelor genitale feminine: (1) sept uterin obstructiv asimetric (uterul Robert) cu sept vaginal longitudinal total; (2) uterul unicorn (U4) în combinare cu trombofilie.

Valoarea aplicativă a lucrării: sunt prezentate principiile diagnosticului, clasificării și corecției chirurgicale a diferitor clase de anomalii de dezvoltare a organelor genitale feminine.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: În baza acestui studiu au fost implementate noi metode de diagnostic și tratament al pacientelor cu ADM în secția de ginecologie chirurgicală, ginecologie endocrinologică, ginecologie pediatrică, urologie pediatrică, chrurgia pediatrică de urgență, patologia gravidelor și secția de imagistică a Institutului Mamei și Copilului (or. Chișinău, Republica Moldova) și în procesul didactic al catedrei de obstetrică și ginecologie nr.2, catedrei de chirurgie, ortopedie și anesteziologie pediatrică a Universității de Stat Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”. După bilanța studiului efectuat au fost obținute 4 certificate a dreptului de autor și 17 propuneri de implimentare în practică.

Cuprins


1.ASPECTELE CONTEMPORANE ALE PATOGENIEI, DIAGNOSTICULUI ȘI TRATAMENTULUI ANOMALIILOR CONGENITALE ALE ORGANELOR GENITALE FEMININE
 • 1.1. Embriologia, epidemiologia și evoluția clasificării anomaliilor congenitale ale organelor genitale feminine
 • 1.2. Rolul metodelor radiologice și endoscopice în diagnosticul anomaliilor organelor genitale feminine
 • 1.3. Evoluția concepțiilor în corecția chirurgicală a anomaliilor de dezvoltare a uterului
 • 1.4. Particularitățile diagnosticului și tratamentului malformațiilor obstructive ale vaginului
 • 1.5. Abordările contemporane în diagnosticul și corecția chirurgicală a sindromului Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser
 • 1.6. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIALE ȘI METODE DE INVESTIGAȚII
 • 2.1. Caracteristica generală a materialului clinic
 • 2.2. Caracteristica generală a metodelor instrumentale și de laborator
 • 2.3. Concluzii la capitolul 2

3. DIAGNOSTICUL ȘI TRATAMENTUL SINDROMULUI MAYER-ROKITANSKY-KÜSTER-HAUSER
 • 3.1. Rolul metodelor radiologice în diagnosticul sindromului Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH) și al malformațiilor asociate
 • 3.2. Rezultatele dilatării progresive a vaginului în sindromul MRKH
 • 3.3. Aspectele chirurgicale ale corecției ageneziei vaginului în sindromul MRKH
 • 3.4. Particularitățile anatomo-funcționale ale neovaginului și calitatea vieții în perioada tardivă după corecția chirurgicală a sindromului MRKH
 • 3.5. Tumorile ovariene în perioada tardivă după tratamentul chirurgical
 • al sindromului MRKH
 • 3.6. Concluzii la capitolul 3

4. DIAGNOSTICUL ȘI TRATAMENTUL ANOMALIILOR DE DEZVOLTARE ALE VAGINULUI
 • 4.1. Clinica, diagnosticul și tratamentul chirurgical al atreziei himenului
 • 4.2. Rezultatele precoce ale tratamentului chirurgical al septurilor transversale obstructive
 • 4.3. Particularitățile diagnosticului și corecției chirurgicale a sindromului Herlyn-Werner-Wunderlich
 • 4.4. Tratamentul chirurgical al septurilor vaginale longitudinale și transversale neobstructive
 • 4.5. Concluzii la capitolul 4

5. REZULTATELE TRATAMENTULUI CHIRURGICAL AL ANOMALIILOR SIMETRICE ȘI ASIMETRICE ALE UTERULUI
 • 5.1. Rolul ultrasonografiei tridimensionale și al imagisticii prin rezonanță magnetică în diagnosticul anomaliilor de dezvoltare a uterului
 • 5.2. Particularitățile tratamentului chirurgical al anomaliilor simetrice al uterului
 • 5.3. Rezultatele corecției chirurgicale a anomaliilor asimetrice al uterului
 • 5.4. Forme rare de anomalii ale ductului Müllerian (uterul Robert)
 • 5.5. Concluzii la capitolul 5

6. REZULTATELE TARDIVE ALE CORECȚIEI CHIRURGICALE A ANOMALIILOR CONGENITALE ALE ORGANELOR GENITALE FEMININE
 • 6.1. Rezultatele tardive ale corecției chirurgicale a anomaliilor de dezvoltare ale uterului prin prisma restabilirii funcției reproductive
 • 6.2. Funcția reproductivă în uterul didelf, unicorn și anomaliile necorijate a uterului
 • 6.3. Rezultatele tardive ale tratamentului malformațiilor congenitale ale vaginului
 • 6.4. Concluzii la capitolul 6
SINTEZA REZULTATELOR OBȚINUTE

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI