Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2017 /

Teze, mai 2017

Teze [58]

Gr Denumire Domeniu Data aprobării
D Chirurgia reconstructivă a arterelor carotide la pacienții cu ictus ischemic constituit medicină 31.05.2017
14.00.13 - Neurologie
D Statutul juridic al alesului local şi al personalului din administrația publică locală din Republica Moldova drept 31.05.2017
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Remodelarea cordului şi evoluţia insuficienţei cardiace cronice dupa revascularizarea coronariana medicină 31.05.2017
14.00.06 - Cardiologie şi reumatologie
D Dereglările oftalmologice la pacienţii cu migrenă cronică (studiu clinic) medicină 31.05.2017
14.00.08 - Oftalmologie
D Particularităţile psihologice ale personalităţii copilului cu maladii respiratorii cronice psihologie 31.05.2017
19.00.01 - Psihologie generală
D Efectele nebivololului asupra stresului oxidativ la pacienții supuși intervenției coronariene percutane medicină 31.05.2017
14.00.06 - Cardiologie şi reumatologie
DH Tratamentul pacienților cu patologia neoncologică joncţiunii esogastrice medicină 31.05.2017
14.00.27 - Chirurgie
DH Anomaliile de dezvoltare ale organelor genitale feminine: optimizarea diagnosticului și tratamentului medicină 31.05.2017
14.00.01 - Obstetrică şi ginecologie
D Actul de sesizare în dreptul procesual penal drept 31.05.2017
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Particularităţi ale chimioterapiei unor tumori maligne în condiţii de ambulator medicină 31.05.2017
14.00.14 - Oncologie şi radioterapie
D Perfecționarea metodelor de evaluare a impactului de reglementare a activităţii antreprenoriale economie 31.05.2017
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Aspecte pragmatice ale actului scuzei în limba română filologie 31.05.2017
10.02.01 - Limba română
D Conduita chirurgicală în boala inflamatorie pelvină acută medicină 31.05.2017
14.00.01 - Obstetrică şi ginecologie
D Formarea orientãrilor axiologice la preşcolari din perspectiva etnopedagogiei familiei pedagogie 31.05.2017
13.00.01 - Pedagogie generală
DH Hemodinamica centrală, pulmonară, hepatică și renală la pacienții cu ciroză hepatică medicină 31.05.2017
14.00.05 - Boli interne (cu specificare: pulmonologie, gastroenterologie, hepatologie, nefrologie, diagnostic funcţional şi endoscopie)
D Presa locală din Republica Moldova: condiţii de afirmare, repere funcţionale, discurs sociocultural filologie 31.05.2017
10.01.10 - Jurnalism şi ştiinţe ale comunicării
DH Implantația dentară în sectoarele posterioare ale maxilei medicină 31.05.2017
14.00.21 - Stomatologie
D Tratamentul chirurgical al hematoamelor intracerebrale spontane supratentoriale medicină 31.05.2017
14.00.28 - Neurochirurgie
DH Morfologia clinică a aparatului vasculonervos al aortei toracice medicină 31.05.2017
14.00.02 - Anatomia omului
D Diagnosticul precoce şi tratamentul modern al degenerescenţei maculare legate de vârstă medicină 31.05.2017
14.00.08 - Oftalmologie
DH Morfologia complexului spleno-ligamentar în ontogeneza postnatală medicină 31.05.2017
14.00.02 - Anatomia omului
D Nanoarhitecturi bi- și tridimensionale în baza GaN pentru aplicații inginerești tehnică 31.05.2017
05.27.01 - Electronica corpului solid, microelectronică, nanoelectronică
DH Cadrul conceptual al retellizării în metodologia protextului pedagogie 31.05.2017
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Analgezia inhalatorie în managementul pacientului cu afecțiuni carioase și pulpare medicină 31.05.2017
14.00.21 - Stomatologie
D Modificări imunobiochimice la acţiunea polizaharidelor sulfatate din spirulină în normă şi patologie medicină 31.05.2017
14.00.36 - Diagnostic de laborator; imunologie şi alergologie
D Eficientizarea lecțiilor de educație fizică din învățământul gimnazial prin intermediul metodei jocului și competiției pedagogie 31.05.2017
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Acțiunea antifungică in vitro a remediilor de origine biologică și chimică asupra unor agenți cauzali ai micozelor medicină 31.05.2017
03.00.07 - Microbiologie
D Optimizarea pregătirii motrice a luptătorilor de stil liber de 10-12 ani prin antrenamentul în circuit pedagogie 31.05.2017
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
DH Managementul dezvoltării inovaționale a economiei regionale (în baza UTA Găgăuzia) economie 31.05.2017
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Declararea în dreptul vamal al Republicii Moldova drept 31.05.2017
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Formarea culturii etnoartistice la elevi prin valorificarea didactică a teatrului popular pedagogie 31.05.2017
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Dinamica precipitațiilor excedentare pe teritoriul Republicii Moldova în anii 1960-2015 geografie 31.05.2017
11.00.09 - Meteorologie, climatologie, agrometeorologie
D Acoperirea cu mulțimi d-convexe a grafurilor neorientate fizică-matematică 31.05.2017
01.01.09 - Cibernetică matematică şi cercetări operaţionale
D Modele Polling cu priorități, vacanțe semi-Markoviene și servire exhaustivă fizică-matematică 31.05.2017
01.01.09 - Cibernetică matematică şi cercetări operaţionale
D Efectele rotaţiei capitalului asupra performanţei financiare a întreprinderilor industriale economie 31.05.2017
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
D Ideea Europeană în opera lui Mihai Eminescu, teză de doctor în filologie filologie 31.05.2017
10.01.01 - Literatura română
D Particularitățile cuanto-chimice ale reacțiilor intermediare în procesul catalitic de descompunere a peroxidului de hidrogen cu participarea compuşilor metalelor de tranziție chimie 31.05.2017
02.00.04 - Chimie fizică
D Evoluţia istorico-metodologică a paradigmelor metafilosofiei filosofie 31.05.2017
09.00.03 - Istoria filosofiei
D Responsabilitatea și răspunderea juridică în domeniul ocrotirii sănătății drept 31.05.2017
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
D Vestigiile arheologice din spaţiul carpato-nistrean în secolele V-III î.H. ca sursă a interpretării etnice istorie 31.05.2017
07.00.06 - Arheologie
D Responsabilitatea funcţionarului public prin prisma deontologiei drept 31.05.2017
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Particularităţile regiei în teatrele rusе din Republica Moldova la intersecţie de veacuri studiul artelor, culturologie 31.05.2017
17.00.01 - Arte audio-vizuale (cu specificarea: artă teatrală; artă muzicală; artă cinematografică, televiziune şi alte genuri de artă audiovizuală)
D Statutul clinico-paraclinic şi polimorfismul genetic în pancreatita cronică medicină 31.05.2017
14.00.05 - Boli interne (cu specificare: pulmonologie, gastroenterologie, hepatologie, nefrologie, diagnostic funcţional şi endoscopie)
DH Managementul PR-ului politic în campaniile electorale ştiinţe politice 31.05.2017
23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
D Structuri nanolamelate din semiconductori stratificaţi cu funcţionalităţi optice și fotoelectrice avansate fizică-matematică 31.05.2017
01.04.07 - Fizica stării condensate
D Optimizarea malaxoarelor cu bare cu acțiune intermitentă și a proceselor de amestecare în construcții tehnică 31.05.2017
05.02.13 - Maşini şi echipamente (pe ramuri)
D Coloniile bulgarilor în Basarabia (anii 1806-1856) istorie 31.05.2017
07.00.02 - Istoria românilor (pe perioade)
D Caracteristicile clinice şi paraclinice ale neuropatiei autonome cardiace în diabetul zaharat tip 1 medicină 31.05.2017
14.00.03 - Endocrinologie
D Perfecţionarea managementului eficienţei energetice în cadrul întreprinderilor din industria alimentară a Republicii Moldova economie 31.05.2017
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Impactul educației fizice asupra formării competențelor cognitive la elevii claselor primare pedagogie 31.05.2017
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Designul şi sinteza compuşilor biologic activi ai metalelor 3d cu 4-alilcalcogensemicarbazone şi derivaţii lor chimie 31.05.2017
02.00.01 - Chimie anorganică
D Paradigma comunicării asertive în formarea profesională a studenţilor pedagogi pedagogie 31.05.2017
13.00.01 - Pedagogie generală
D Nanostructuri de oxizi semiconductori CuO, MoO3 și ZnO pentru detectarea gazelor fizică-matematică 31.05.2017
01.04.10 - Fizica şi ingineria semiconductorilor
D Expresia cutanată în evoluţia lupusului eritematos sistemic medicină 31.05.2017
14.00.06 - Cardiologie şi reumatologie
D Particularităţi structural-semantice ale nominis actionis în limba franceză filologie 31.05.2017
10.02.05 - Limbi romanice (cu indicarea limbii concrete)
D Determinarea factorilor de risc şi argumentarea științifică a unei noi abordări de analiză a deceselor nou-născuţilor la termen medicină 31.05.2017
14.00.09 - Pediatrie
D Optimizarea structurii de rezistenţă a palelor aerodinamice pentru turbine eoliene tehnică 31.05.2017
05.02.02 - Teoria maşinilor şi organe de maşini
D Răspunderea penală pentru ameninţarea sau violenţa săvârşită asupra persoanei cu funcţie de răspundere sau care îşi exercită datoria obştească drept 31.05.2017
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)