Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2017 / iunie /

Diagnosticul imagistic în hipertensiunea portală prin ciroză hepatică


Autor: Țâmbală Carolina
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.19 - Imagistică medicală
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Vasile Ţurcan
doctor, conferenţiar universitar
Consultant ştiinţific: Cazacov Vladimir
doctor, conferenţiar universitar
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 7 iunie 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 11 mai 2018

Autoreferat

Adobe PDF document1.07 Mb / în română

Teza

CZU 616.149-008.341.1:616.36-004-073

Adobe PDF document 7.41 Mb / în română
156 pagini


Cuvinte Cheie

ciroză hepatică (CH), ecografia Doppler, hipertensiune portală (HTP), imagistică

Adnotare

Structura tezei: Lucrarea conține următoarele compartimente: introducere, 4 capitole, concluzii generale, recomandări practice, bibliografie din 157 de surse, este expusă pe 126 de pagini. Teza conține 32 de tabele, 46 de figuri, 11 anexe. Rezultatele obținute sunt publicate în 21 lucrări științifice.

Scopul tezei: Cercetarea comparativă a metodelor imagistice pentru optimizarea strategiei actuale de diagnostic imagistic al hipertensiunii portale în ciroza hepatică, în vederea de a ameliora monitorizarea și aplicarea tratamentului ajustat.

Obiectivele studiului: Analiza comparativă a metodelor neinvazive imagistice utilizate în evaluarea hipertensiunii portale în ciroza hepatica, determinarea valorilor discriminante ale parametrilor ecografiei Doppler în estimarea hipertensiunii portale în ciroza hepatica, corelarea parametrilor eco-Doppler cu stadiile cirozei hepatice și complicațiile sale în evaluarea dinamică a hipertensiunii portale, crearea scorului eco-Doppler pentru cuantificarea severității dereglărilor hemodinamice ale hipertensiunii portale în ciroza hepatică, utilizând un model matematic complex, elaborarea unui algoritm optimizat al strategiei de diagnostic imagistic al hipertensiunii portale în ciroza hepatică.

Noutatea științifică a rezultatelor obținute. Cercetarea este originală prin faptul realizării unei analize comparative a metodelor imagistice în estimarea hipertensiunii portale în ciroza hepatică, cu scopul de a îmbunătăți evaluarea dinamică și a ajusta tratamentul aplicat. În urma analizei efectuate a fost determinată valoarea predictivă a ecografiei Doppler în diagnostic, ca fiind similară cu angio-CT și au fost stabiliți parametrii eco-Doppler cu valori de diagnostic discriminante, cu utilitate demonstrată în precizarea modificărilor HDP la pacienții cu HTP în CH. Contribuțiile inovative ale tezei sunt următoarele: a fost elaborată o modalitate algoritmică de abordare etapizată de diagnostic al pacientului cu BHC; o schemă de conduită imagistică în diagnosticul HTP și predicția complicațiilor acestei maladii; scorul eco-Doppler pentru evaluarea HDP care permite o abordare diferențiată a stării pacientului cu ciroză hepatică; algoritmul de diagnostic imagistic optimizat al HTP în ciroza hepatică sub tratament. Problema științifică soluționată a constat în optimizarea diagnosticului imagistic al hipertensiunii portale în ciroza hepatică, realizată prin elaborarea unui algoritm ajustat de asistență imagistică, bazat pe scorul eco-Doppler creat pentru cuantificarea severității dereglărilor hemodinamicii portale, având ca efect eficientizarea monitorizării în vederea selectării conduite terapeutice optime.

Semnificația teoretică și valoarea aplicativă a cercetării. A fost stabilită, sensibilitatea, specificitatea parametrilor ecografiei Doppler duplex color în estimarea HTP în ciroza hepatică prin identificarea modificărilor indicatorilor hemodinamicii portale ce corelează cu stadiul maladiei. A fost propus un algoritm de evaluare imagistică, bazat pe scorul eco-Doppler elaborat, util în evaluarea evoluţiei cazurilor analizate sub tratament.

Implementarea rezultatelor științifice. Rezultatele obţinute sunt implementate în activitatea cotidiană a specialiștilor din domeniul hepatologiei și chirurgiei ficatului din Spitalul Clinic Republican, Centrului Național Științifico-Practic de Chirurgie Pediatrică „Natalia Gheorghiu”, ISMP Spitalul Clinic de Boli Infecțioase ”Toma Ciorbă”, Centrul medical „Ana-Maria”, IMSP Spitalul Clinic Municipal ”Sfânta Treime” pentru optimizarea monitorizării pacienților cu maladie hepatică cronică, și utilizate în procesul de instruire a medicilor specialiști, rezidenți, studenți. Sunt înregistrate 6 acte de implementare în practică a rezultatelor cercetării.

Cuprins


1. ASPECTE CONTEMPORANE ÎN DIAGNOSTICUL IMAGISTIC AL HIPERTENSIUNII PORTALE ASOCIATE CIROZEI HEPATICE
 • 1.1. Importanța evaluării hipertensiunii portale la momentul actual
 • 1.2. Tehnici standard în evaluarea hipertensiunii portale asociate cirozei hepatice
 • 1.3. Aportul metodelor imagistice neinvazive în evaluarea sindromului hipertensiv portal
 • 1.4. Strategii imagistice actuale de diagnostic al hipertensiunii portale și evaluarea răspunsului terapeutic
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIAL ȘI METODE DE CERCETARE
 • 2.1. Caracteristica generală a cercetării
 • 2.2. Metode clinice și instrumentale de diagnostic
 • 2.3. Caracteristica generală a loturilor de cercetare
 • 2.4. Metode de analiză matematico-statistică a rezultatelor obținute
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. EXPLORAREA IMAGISTICĂ A HIPERTENSIUNII PORTALE ÎN CIROZA HEPATICĂ
 • 3.1. Studiul comparativ privind posibilitățile de diagnostic imagistic al hipertensiunii portale în ciroza hepatică
 • 3.2. Analiza rezultatelor studiului imagistic prin ecografia Doppler portală în corelare cu stadiul morfologic și implementarea acestora în managementul diagnosticării
 • 3.3. Cercetări privind relația dintre profilul imagistic ecografic și parametrii Doppler, scorul Child-Pugh, stadiul hipertensiunii portale și prezența complicațiilor evolutive ale acesteia
 • 3.3.1. Cuantificarea relației dintre parametrii hemodinamicii portale și severitatea cirozei hepatice
 • 3.3.2. Studiul corelației dintre modificările parametrilor eco-Doppler și stadiul evolutiv al hipertensiunii portale
 • 3.3.3. Analiza profilului imagistic eco-Doppler la pacienții cu hipertensiune portală și varice esofagogastrice
 • 3.3.4. Analiza profilului imagistic eco-Doppler la pacienții cu tromboză pe axul venos portal
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

4. ESTIMAREA IMAGISTICĂ A EVOLUȚIEI HIPERTENSIUNII PORTALE ÎN CIROZA HEPATICĂ SUB TRATAMENT
 • 4.1. Studiu cu privire la rolul și implicațiile modelului matematic al analizei segmentare și de cluster în diagnosticul imagistic eco-Doppler al hipertensiunii portale în ciroza hepatică
 • 4.2. Rezultate în explorările imagistice postterapeutice la pacienții cu ciroză hepatică supuși tratamentului medicamentos și endoscopic
 • 4.3. Supravegherea clinico-imagistică a evoluției pacienților operați pentru hipertensiune portală …
 • 4.4. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI PRACTICE