Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2017 / iunie /

Diagnosticul precoce şi tratamentul hipertensiunii pulmonare la pacienţii cu bronhopneumopatie obstructivă cronică şi patologia cardiopulmonară mixtă


Autor: Martîniuc Constantin
Gradul:doctor habilitat în medicină
Specialitatea: 14.00.26 - Ftiziopneumologie
Anul:2018
Consultanţi ştiinţifici: Sergiu Matcovschi
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Livi Grib
doctor habilitat, conferenţiar universitar
Instituţia: Instituţia medico-sanitară publică Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"

Statut

Teza a fost susţinută pe 7 iunie 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 11 mai 2018

Autoreferat

Adobe PDF document0.82 Mb / în română

Teza

CZU 616.233-007.272-036.12:616.131-008

Adobe PDF document 4.92 Mb / în română
218 pagini


Cuvinte Cheie

BPOC, hipertensiune pulmonară, disfuncţie endotelială, funcţia pulmonară, patogenie, diagnosticul, caracteristici clinice, tratament, Valsartan, Nebivolol, Sildenafil, Vasaprostan, inhibitorii enzimei de conversie

Adnotare

Structura tezei: cinci capitole, concluzii şi recomandări, bibliografie cu 260 titluri, 2 anexe, 218 de pagini text, 6 figuri, 60 de tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 160 lucrări ştiinţifice şi în 1 monografie.

Domeniul de studiu: 321.07 - Ftiziopneumologie.

Scopul cercetării: Studierea aspectelor clinico-patogenice, elaborarea criteriilor de diagnosticarea precoce şi optimizarea tratamentului patogenetic al hipertensiunii pulmonare la pacienţii cu bronhopneumopatie obstructivă cronică şi afecţiunile cardiopulmonare mixte.

Obiectivele lucrării: Studierea hemodinamicii centrale şi pulmonare, metabolismului gazos şi mecanicii respiraţiei pulmonare la pacienţii cu BPOC, cardiopatie ischemică și la pacienţii cu afecţiuni mixte cardio-pulmonare; estimarea capacităţii de difuzie pulmonare pentru CO în patologia pulmonară, cardiacă şi cardiopulmonară mixtă; cercetarea disfuncţiei endoteliale la pacienţii cu BPOC și afecţiunile mixte cardio-pulmonare; studierea efectelor antagonistului receptorilor a angiotenzinei II valsartan, beta-adrenoblocantului selectiv nebivolol, inhibitorilor enzimei de conversie a AT II (enalapril, fosnopril, moexipril), analogul prostaglandinei E1 vasаprostan și inhibitorului selectiv a fosfodiesterazei sildenafil asupra hemodinamicii pulmonare şi centrale, disfuncţiei endoteliale, capacităţii de difuzie pulmonară, mecanicii respiraţiei şi toleranţei la efort fizic la pacienţii cu BPOC și la pacienţii cu hipertensiune pulmonară avansată; optimizarea tratamentului patogenetic combinat al hipertensiunii pulmonare la pacienții cu BPOC și tratamentului HP la afecţiunile cardiopulmonare mixte.

Noutatea ştiinţifică şi semnificaţia teoretică. În premieră în Republica Moldova sunt studiate raspândirea, particularităţile formării şi manifestările clinice şi funcţionale ale hipertensiunii pulmonare la pacientii cu BPOC, precum şi relaţia hipertensiunii pulmonare cu severitatea hipoxemiei, disfuncţiei endoteliale, disfuncţiile ventilaţiei pulmonare, capacităţii de difuzie pulmonară și stadiile BPOC. Este studiată acţiunea valsartanului, nebivololului, inhibitorilor enzimei de conversie, vasaprostanului şi sildenafilului asupra funcţiei endoteliale, capacităţii de difuzie pulmonară pentru CO, toleranței la efort fizic şi a tensiunii arteriale, la fel evaluată posibilitatea utilizării lor în prevenirea şi tratamentul hipertensiunii pulmonare la pacienţii cu BPOC și hipertensiunea pulmonară avansată. În premieră a fost determinată clasificarea semnelor endoscopice ale bronşiilor, care reflectă particularitaţile evoluţiei clinice ale BPOC.

Problema ştiinţifică soluţionată în lucrare constă în determinarea particularităţilor dezvoltării, stabilirii şi evoluţiei hipertensiunii pulmonare la pacienţii cu BPOC, optimizarea tratamentului patogenetic al hipertensiunii pulmonare avansate, elaborarea algoritmului de tratament al hipertensiunii pulmonare în afecţiunile cardiopulmonare mixte. Valoarea aplicativă a lucrării: Metodele optimizate de diagnostic funcţional şi regimurile farmacoterapiei combinate sunt atribuite pentru aplicare în activitatea ftiziopneumologilor, medicilor de familie, interniştilor şi medicilor de diagnostic funcţional.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: Rezultatele studiului sunt susţinute prin 2 certificate de inovare, metode optimizate de diagnostic funcţional şi regimurile farmacoterapiei sunt aplicate în secţiile clinice (Ftiziopneumologie Nr.1, 2 şi 3) a IMSP Institutul de Ftiziopneumologie ,,Chiril Draganiuc" şi IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală.

Cuprins


1. PATOGENIA, DIAGNOSTICUL ŞI TRATAMENTUL HIPERTENSIUNII PULMONARE LA PACIENŢII CU BRONHOPNEUMOPATIE OBSTRUCTIVĂ CRONICĂ ŞI AFECŢIUNILE CARDIOPULMONARE MIXTE
 • 1.1. Date generale, aspectele fiziopatologice, mecanisme compensatorii
 • 1.2. Clasificarea, particularităţi clinico-evolutive, paraclinice, factorii de risc şi condiţiile clinice associate
 • 1.3. Abordări contemporane de diagnostic şi tratament al hipertensiunii pulmonare la pacienţii cu afecţiunile pulmonare obstructive cronice
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIAL ŞI METODE DE CERCETARE
 • 2.1. Metodele clinice
 • 2.2. Metodele instrumentale
 • 2.3. Tratamentul hipertensiunii pulmonare
 • 2.4. Metodele de prelucrarea statistică
 • 2.5.Concluzii la capitolul 2

3. DIAGNOSTICUL HIPERTENSIUNII PULMONARE LA PACIENŢII CU BRONHOPNEUMOPATIA OBSTRUCTIVA CRONICĂ
 • 3.1. Incidența hipertensiunii pulmonare la pacienţii cu bronhopneumopatie obstructivă cronică din instituţiile specializate
 • 3.2. Manifestările clinice ale hipertensiunii pulmonare în funcţie de fenotip şi stadiile evolutive a bronhopneumopatiei obstructive cronice
 • 3.3. Exprimarea hipertensiunii pulmonare în funcţie de fenotip şi severitatea bronhopneumopatiei obstructive cronice
 • 3.4. Caracteristica funcţiei transfer-factorului pulmonar la pacienții cu bronhopneumopatie obstructivă cronică cu hipertensiune pulmonară
 • 3.5. Analiza modificărilor electrocardiogramei standard
 • 3.6. Analiza parametrilor hemodinamicii centrale şi pulmonare
 • 3.7. Toleranţa la efort fizic a pacienților în dependenţă de fenotip şi gradul de severitate a bronhopneumopatiei obstructive cronice, estimată utilizând 6-MWT şi cicloergometria
 • 3.8. Caracteristica funcţiei endoteliale la pacienții cu bronhopneumopatie obstructivă cronică după metoda neinvazivă
 • 3.9. Corelaţia dintre hipertensiune pulmonară şi parametrii clinico-funcţionali cercetaţi la pacienţii cu bronhopneumopatie obstructivă cronică
 • 3.9.1. Cercetarea bronhologică la pacienţii cu bronhopneumopatie obstructivă cronică
 • 3.9.2. Concluzii la capitolul 3

4. DIAGNOSTICUL HIPERTENSIUNII PULMONARE LA PACIENŢII CU CARDIOPATIE ISCHEMICĂ ȘI LA PACIENŢII CU PATOLOGIA CARDIOPULMONARĂ MIXTĂ
 • 4.1. Hemodinamica centrală la pacienţii cu cardiopatie ischemică
 • 4.2. Studierea fluxului sistolic în artera pulmonară cu aplicarea Doppler Ecocardiografiei la pacienții cu cardiopatie ischemică
 • 4.3. Analiza perioadelor sistolei a ventriculului drept
 • 4.4. Cercetarea funcției respirației pulmonare la pacienții cu cardiopatie ischemică
 • 4.5. Hemodinamica centrală la pacienţii cu cardiopatie ischemică şi bronhopneumopatie obstructivă cronică
 • 4.6. Dereglările funcţiei respiratiei pulmonare la pacienţii cu cardiopatie ischemică şi bronhopneumopatie obstructivă cronică
 • 4.7. Caracteristica funcţiei transfer-factorului pulmonar la pacienţii cu cardiopatie ischemică şi bronhopneumopatie obstructivă cronică

5. EFICACITATEA TRATAMENTULUI MEDICAMENTOS A HIPERTENSIUNII PULMONARE LA PACIENŢII CU BRONHOPNEUMOPATIE OBSTRUCTIVĂ CRONICĂ ȘI HIPERTENSIUNE PULMONARĂ IDIOPATICĂ
 • 5.1. Eficacitatea valsartanului în tratamentul hipertensiunii pulmonare la pacienţii cu bronhopneumopatie obstructivă cronică
 • 5.2. Inofensivitatea şi eficacitatea nebivololului în tratamentul hipertensiunii pulmonare la pacienţii cu bronhopneumopatie obstructivă cronică
 • 5.3. Inofensivitatea şi eficacitatea inhibitorilor enzimei de conversie în tratamentul hipertensiunii pulmonare la pacienţii cu bronhopneumopatie obstructivă cronică
 • 5.4. Eficacitatea sildenafilului și vasaprostanului în tratamentul hipertensiunii pulmonare la pacienții cu hipertensiune pulmonară idiopatică
 • 5.5. Concluzii la capitolul 5

6. SINTEZA REZULTATELOR