Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2017 / iunie /

Particularități imuno-genetice și clinico-morfologice ale cancerului mamar la pacientele cu diabet zaharat tip 2


Autor: Tcaciuc Diana
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.14 - Oncologie şi radioterapie
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Larisa Sofroni
doctor habilitat, profesor universitar, Instituţia medico-sanitară publică Institutul Oncologic
Instituţia: Instituţia medico-sanitară publică Institutul Oncologic

Statut

Teza a fost susţinută pe 7 iunie 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 11 mai 2018

Autoreferat

Adobe PDF document1.44 Mb / în română

Teza

CZU 618.19-006.6-056.7: 616. 379-008.64(043)

Adobe PDF document 4.67 Mb / în română
150 pagini


Cuvinte Cheie

Cancer al glandei mamare, diabet zaharat tip 2, limfocite T, BRCA1 5382insC, carcinom triplu negativ, HER2/neu pozitiv, volumul optim chirurgical.

Adnotare

Structura tezei: Introducere, 4 capitole de cercetare, concluzii și recomandări practice, indice bibliografic 178 surse. Teza este expusă pe 150 de pagini de text electronic, materialul ilustrativ conține 28 tabele, 37 figuri și 5 anexe. Rezultatele obținute au fost raportate în cadrul a 36 publicații științifice

Domeniul de studiu: medicină, oncologie.

Scopul: Determinarea particularităţilor imuno-genetice şi clinico-morfologice la pacientele cu cancer mamar asociat cu diabet zaharat tip 2 cu elaborarea algoritmului de apreciere al volumului optim al intervenţiilor chirurgicale.

Obiectivele tezei:


Metodologia cercetării: Studiul constă din 2 etape: descriptivă și analitică-neexperimentală de tip "caz- control", obiectul de studiu fiind pacienta cu diagnosticul de cancer mamar și diabet zaharat tip 2, confirmat prin metode generale și speciale.

Noutatea și originalitatea științifică: Pentru prima dată s-a realizat un studiu complex cu determinarea modificărilor imuno-genetice și a particularităţilor clinico-morfologice ale pacientelor cu CGM şi DZ tip 2. S-a studiat corelația între prezența mutaţiei majore a genei BRCA1 și influenţa determinismului imuno-genetic asupra formelor clinico-morfologice și tipurilor imuno-histochimice ale tumorilor maligne la pacientele cu cancer mamar și diabet zaharat.

Problema științifică soluționată: s-au stabilit factorii primordiali de risc în evoluția cancerului mamar asociat cu DZ: subtipurile imunohistochimice triplu negativ, HER2/ neu pozitiv, prezența mutației 5382 insC, imunitatea antitumorală CD16/25, și celulară: CD8, CD3/4, formele clinice difuze, creșterea multicentrică a tumorilor, carcinomul lobular, mucinos și medular. În baza factorilor de risc s-au determinat criteriile de apreciere a volumului optim al intervențiilor chirurgicale cu elaborarea unui algoritm. Pacientelor cu criterii de prognostic nefavorabil se recomandă imperativ efectuarea mastectomiilor radicale în defavoarea tratamentului organomenajant sau reconstructiv.

Semnificația teoretică și valoarea aplicativă a lucrării: Investigația completează studiile universale în domeniul mamologiei oncologice și diabetologiei, ce țin de particularitățile imuno-genetice și clinico-morfologice ale pacientelor cu CGM și DZ tip 2, care permit personalizarea tacticii de tratament a acestor paciente. Sunt introduse în practică cotidiană al IMSP Institutul Oncologic și a Laboratorului Mamologie Oncologică principiile de conduită perioperatorie a pacientelor cu CGM în asociere cu DZ tip 2. Sunt minimalizate indicațiile către micşorarea volumului intervenţiilor chirurgicale, deseori neargumentate, datorită complicaţiilor cardio-, nefro -şi neurotoxice frecvent depistate la pacientele cu DZ.

Implementarea rezultatelor științifice: Valoarea științifică a rezultatelor studiului au fost aprobate și implementate atât în IMSP Institutul Oncologic: secțiile de mamologie, de chimioterapie și radioterapie, cabinetele de profil ale CCD, cât și de către oncologii raionali și medicii de familie.

Cuprins


1. VIZIUNI CONTEMPORANE ASUPRA STATUSULUI IMUNO-GENETIC ŞI CLINICO-MORFOLOGIC AL CANCERULUI MAMAR ASOCIAT CU DIABET ZAHARAT TIP 2
 • 1.1. Mecanismele carcinogenezei neoplaziilor mamare în asociere cu diabetul zaharat tip 2
 • 1.2. Determinantele imunologice ale cancerului mamar și a diabetului zaharat tip 2
 • 1.3. Viziuni contemporane asupra rolului factorului ereditar al cancerului mamar asociat cu diabet zaharat tip 2
 • 1.4. Particularitățile evoluţiei clinico-morfologice și de tratament ale cancerului mamar asociat cu diabetzaharat tip 2
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2.MATERIALE ȘI METODE DE CERCETARE
 • 2.1. Caracteristica generală a metodologiei cercetării și designul studiu
 • 2.2.Metodologia de cercetare și de acumulare a datelor
 • 2.3. Metode de procesare statistică și analiza rezultatelor obţinute…
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2
3. PARTICULARITĂȚILE IMUNO-GENETICE ÎN CANCER MAMAR ASOCIAT CU DIABET ZAHARAT TIP 2
 • 3.1. Determinarea mutației 5382insC îngena BRCA1 la pacientele cu cancer mamar asociat cu diabet zaharat tip 2
 • 3.2. Particularitățile statusului imun celular nespecific și corelarea factorială cu mutația 5382insC îngena BRCA1 la pacientele cu cancer mamar asociat cu diabetul zaharat..
 • 3.3. Particularitățile statusului imun celular antitumoral și corelarea factorială cu mutația 5382insC în gena BRCA1 la pacientele incluse în studiu
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

4. PARTICULARITĂŢI CLINICO-MORFOPATOLOGICE ALE CANCERULUI MAMAR ASOCIAT CU DIABET ZAHARAT TIP 2
 • 4.1. Particularități de vârstă și funcția reproductivă la pacientele cu cancer mamar asociat cu diabet zaharat tip 2
 • 4.2.Aprecierea parametrilor ponderali ai pacientelor incluse în studiu
 • 4.3.Mecanismele de control al diabetului zaharat la pacientele cu cancer mamar
 • 4.4. Formele clinice și răspândira procesului malign la pacientele investigate
 • 4.5. Caracteristica morfopatologică și imunohistochimică a cancerului mamar la pacientele cu diabet zaharat asociat
 • 4.6. Factorii de risc în prognosticul cancerului mamar asociat cu diabet zaharat
 • 4.7. Aspecte de tratament chirurgical al pacientelor cu cancer mamar și diabet zaharat
 • 4.8. Concluzii la capitolul 4

SINTEZA REZULTATELOR OBȚINUTE