Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2017 / iunie /

Hepatitele cronice virale B şi C la adulţi (factorii de risc, particularitățile clinico-evolutive, hormonal-metabolice, imunologice, și optimizarea metodelor de tratament)”


Autor: Lupașco Iulianna
Gradul:doctor habilitat în medicină
Specialitatea: 14.00.05 - Boli interne (cu specificare: pulmonologie, gastroenterologie, hepatologie, nefrologie, diagnostic funcţional şi endoscopie)
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Zinaida Anestiadi
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 14 iunie 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 11 mai 2018

Autoreferat

Adobe PDF document1.22 Mb / în română

Teza

CZU 616.36-002.2-008.9-07-08(043.2)

Adobe PDF document 14.08 Mb / în română
302 pagini


Cuvinte Cheie

boli cronice difuze ale ficatului, hepatite cronice virale B şi C, factori de risc, sindroame hepatice, hormoni, tratament antiviral. Domeniul de cercetare: boli interne, hepatologie

Adnotare

Volumul şi structura tezei: introducere, 6 capitole, concluzii de bază şi recomandări, bibliografie din 223 de surse, 203 p. compartimentul de bază, 15 tabele, 106 figuri, 5 anexe. Rezultatele cercetării au fost publicate în 200 de lucrări ştiinţifice. Cuvinte-cheie: boli cronice difuze ale ficatului, hepatite cronice virale B şi C, factori de risc, sindroame hepatice, hormoni, tratament antiviral. Domeniul de cercetare: boli interne, hepatologie.

Scopul cercetării: Studierea frecvenţei hepatitelor cronice virale B și C la adulți în cadrul bolilor cronice difuze ale ficatului prin examen profilactic al populaţiei adulte practic sănătoase a Republicii Moldova, cu elucidarea factorilor de risc, aprecierea statutului metabolic-hormonal, cu elaborarea criteriilor de diagnostic diferenţiat al hepatitelor cronice virale B și C de alte BCDF, în funcţie de forma bolii; optimizarea monitoringului pacienţilor cu hepatită cronică virală C aflaţi la tratament antiviral.

Obiectivele cercetării: Aprecierea frecvenţei HC virale B și C la adulți în cadrul altor forme BCDF prin screening clinico-paraclinic al populației adulte practic sănătoase a Republicii Moldova; determinarea factorilor de risc; caracteristica metabolico-hormonală a hepatitelor cronice virale; elaborarea criteriilor de diagnostic diferenţiat de BCDF. Aprecierea sincronă a indicilor funcţiei hepatice, a profilului hormonal hipofizar-adrenal, tiroid şi pancreatic, precum şi a markerilor sistemelor POL/SAO (în dinamica probei eufilin-glucozice) în hepatitele cronice virale B şi C, în funcţie de forma şi activitatea bolii. Studierea eficacității terapiei antivirale cu optimizarea tratamentului și monitoringului la bolnavii cu hepatită cronică virală C.

Noutatea ştiinţifică: în premieră în Republica Moldova a fost stabilită frecvenţa a hepatitelor cronice în lotul populaţiei adulte aparent sănătoase (1451 persoane); au fost elaborate criterii metabolico-hormonale de diagnostic diferenţiat al HC de alte forme BCDF. Pentru primă dată în diagnosticul timpuriu al dereglărilor metabolico-hormonale în HC virale B şi C s-a utilizat proba de stimulare cu glucoză şi eufilină, în funcţie de forma şi activitatea bolii. A fost elaborată teoria complexă a patogenezei hepatitelor virale B şi C cu elucidarea rolului hormonilor (a sistemelor hipofizar-adrenal, tiroid, pancreatic) şi al stresului oxidativ în dezvoltarea lor. A fost perfecţionată monitorizarea bolnavilor cu HC virale C în timpul tratamentului antiviral. Direcțiile noi de cercetare:fundamentarea științifică a platformei noi în domeniu hepatologiei: relații hormonal-metabolice între sindroamele hepatice cheie, reflectând funcția hepatică și modificările endocrine profunde în hepatitele cronice virale B și C și a altor forme de BCDF la adulți, elaborarea metodelor noi de diagnostic şi de diagnostic diferenţiat al dereglărilor metabolico-hormonale în hepatitele cronice virale B şi C la adulți în funcţie de forma şi de activitatea bolii. Optimizarea monitoringului bolnavilor cu hepatite cronice virale C supuşi terapiei antivirale.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: rezultatele obţinute au fost utilizate în procesul didactic (monografie, ghid) şi în practica medicală (standarde de diagnostic şi tratament, protocoale clinice naţionale). Valoarea teoretică şi aplicativă: este recomandată o metodă originală de diagnostic funcţional hepatic şi al statutului hormonal în HC virale la adulți cu proba de stimulare cu glucoză şi eufilină. Au fost elaborate criterii metabolico-hormonale de diagnostic diferenţiat al HC (B, C) la adulți. A fost perfecţionat monitoringul pacienţilor adulți cu HCV C, supuși tratamentului antiviral cu aprecierea markerilor statutului imun umoral, funcției glandei tiroide şi ai sistemului POL/SAO.

Cuprins


1. HEPATITELE CRONICE VIRALE B ȘI C LA ADULȚI: FRECVENŢA, FACTORII DE RISC, MODIFICĂRILE METABOLICE ŞI HORMONALE ÎN APARIŢIA ŞI PROGRESAREA BOLII
 • 1.1. Răspândirea hepatitelor cronice virale B și C la adulți în cadrul altor boli cronice difuze hepatice în lume şi în Republica Moldova
 • 1.2. Factorii de risc în dezvoltarea hepatitelor cronice virale B și C la adulți şi a altor boli cronice difuze ale ficatului
 • 1.3. Metabolismul hormonilor în condiţii fiziologice şi în cadrul hepatitelor cronice virale B și C și altor BCDF la adulți
 • 1.4. Stresul oxidativ în hepatitele cronice virale B și C și alte BCDF la adulți
 • 1.5. Tratamentul antiviral în hepatita cronică virală C la adulți
 • 1.6. Concluzii la capitolul 1
 • 2. MATERIAL ŞI METODE DE CERCETARE
 • 2.1. Descrierea materialului clinic şi designul studiului
 • 2.2. Caracteristica metodelor de cercetare
 • 2.3. Caracteristica metodelor de prelucrare statistică a materialului colectat

2.4.Concluzii la capitolul 2 3. FRECVENŢA ŞI CARACTERISTICA HEPATITELOR CRONICE VIRALE ŞI ALE ALTOR BOLI CRONICE DIFUZE ALE FICATULUI DUPĂ DATELE SCREENINGULUI CLINICO-PARACLINIC AL POPULAŢIEI PRACTIC SĂNĂTOASE (1451)
 • 3.1. Caracteristica clinică şi factorii de risc în hepatitele cronice virale şi în alte forme de boli cronice difuze ale ficatului
 • 3.2. Principalele sindroame hepatice în hepatitele cronice virale şi în alte forme de patologie hepatică cronică difuză
 • 3.3. Profilul hormonal (ACTH, STH, prolactina, cortizolul, TSH, T3, T4, insulina, peptida C, HOMA IR) în hepatitele cronice virale şi în alte forme de patologie hepatică studiate
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

4. HEPATITELE CRONICE VIRALE B LA ADULȚI ÎN FUNCŢIE DE FORMA BOLII ŞI DE ACTIVITATEA PROCESULUI HEPATIC
 • 4.1. Evaluarea funcţiei ficatului determinată în baza simptomelor şi a sindroamelor hepatice (citoliza în dinamica probei cu glucoză şi eufilină) colestază, sindromului imunoinflamator, hepatopriv în hepatita cronică virală B la adulți
 • 4.2. Profilul hormonal în hepatita cronică virală B la adulți (hormonii hipofizari, adrenali, tiroidieni şi pancreatici în dinamica probei cu eufilină şi glucoză) în funcţie de forma şi activitatea bolii
 • 4.3. Stresul oxidativ în hepatita cronică virală B la adulți în dinamica probei cu eufilină şi glucoză, în funcţie de forma şi activitatea bolii
 • 4.4. Concluzii la capitolul 4

5. HEPATITELE CRONICE VIRALE C LA ADULȚI ÎN FUNCŢIE DE ACTIVITATEA PROCESULUI HEPATIC
 • 5.1. Funcţia ficatului pe baza sindroamelor hepatici de citoliză (în dinamica probei cu glucoza şi eufilină), colestază, sindromului imunoinflamator, hepatopriv în hepatita cronică virală C la adulți, în funcţie de activitatea procesului hepatic
 • 5.2. Profilul hormonal în hepatita cronică virală C la adulți (hormonii hipofizari, adrenali, tiroidieni şi pancreatici în dinamica probei cu eufilină şi glucoză)
 • 5.3. Hepatita cronică virală C la adulți și stresul oxidativ
 • 5.4. Aprecierea eficacităţii tratamentului antiviral la pacienţii cu hepatită cronică virală C la adulți pe baza determinării nivelului viremiei
 • 5.5. Concluzii la capitolul 5
 • 6. CRITERII NOI DE DIAGNOSTIC AL HEPATITELOR CRONICE VIRALE B ŞI C LA ADULȚI ÎN FUNCŢIE DE FORMA ŞI ACTIVITATEA BOLII.
 • 6.1.Diagnosticul diferențiat al hepatitelor cronice virale cu alte forme de boli cronice difuze ale ficatului, bazat pe sindroamele hepatice de laborator şi pe profilul hormonal
 • 6.2. Dagnosticul diferențiat al HCV B şi HCV C la adulți în baza indicilor metabolico- în funcţie de forma bolii și activitatea procesului hepatic patologic
 • 6.3.Patogeneza hepatitelor cronice virale HBV și HCV la adulți – o viziune nouă bazată pe interrelații integrale a dereglărilor metabolico-hormonale și stresului oxidativ
 • 6.4. Concluzii la capitolul 6