Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Stări şi efecte electronice de dimensionalitate redusă în structuri cuantice pe bază de semiconductori AIVBVI şi bismut


Autor: Igor Bejenari
Gradul:doctor în ştiinţe fizico-matematice
Specialitatea: 01.04.07 - Fizica stării condensate
Anul:2006
Conducător ştiinţific: Valeriu Canţer (decedat)
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Inginerie Electronica şi Nanotehnologii "D. Ghiţu"
Instituţia:

Statut

Teza a fost susţinută pe 18 septembrie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 26 octombrie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.28 Mb / în română
Adobe PDF document0.30 Mb / în rusă

Teza

CZU 538.91:[539.21:537.311.322]

Adobe PDF document 1.41 Mb / în rusă
174 pagini


Cuvinte Cheie

heterojoncţiune, nanofir, stări electronice, efect de cuantificare dimensională, efect magnetofotogalvanic, efect Aharonov-Bohm, tranziţie semimetal-semiconductor, anizotropie, PbTe/Pb1-xSnxTe, Bi, Bi2Te3, aproximaţia kp bibandă, coeficient Seebeck, coeficient de termoeficacitate

Adnotare

Scopul investigaţiilor a tezei de doctorat este cercetarea stărilor lectronice şi efectelor în heterojoncţiunile pe bază de PbTe/Pb1-xSnxTe, în nanofirele de Bi şi Bi2Te3. A fost efectuată analiza comparativă stărilor de interfaţă în cadrul modelului bibandă a heterojoncţiunii lineare şi treptate. Sa stabilit o analogie directă dintre valorile energetice ale stărilor de interfaţă şi funcţiile de undă corespunzătoare obţinute în diferite modele, indeferent de condiţiile de frontieră la interfaţă. A fost studiat spectrul energetic şi funcţiile de undă ale stărilor electronice în cadrul modelului bibandă al heterojoncţiunilor liniare şi trepte pe bază de PbTe/Pb0.88Sn0.12Te în câmpul magnetic paralel, luând în consideraţie polarizarea indusă în straturi. S-a demonstrat, că în heterojoncţiunea tensionată câmpul magnetic paralel duce la distrugerea inversei spectrului energetic al purtătorilor de sarcină E(-k)≠E(k). A fost calculat curentul magnetofotogalvanic nedisipativ în planul interfeţei heterojoncţiunei. A fost elaborată metoda masei efective anizotropice pentru calculul analitic al spectrului energetic şi funcţiile de undă ale purtătorilor de sarcină în nanofire cilindrice din bismut cu barieră infinit mare la suprafaţă. S-a stabilit, că mişcarea purtătorilor de sarcină cu masa efectivă anizotropă este limitată de causticele eliptice sau hiperbolice. Anizotropia masei duce la despicarea orbitală a subbenzilor energetice şi amplificarea efectului cuantificării dimensionale. În onsecinţă, tranziţia semimetal-semiconductor apare în cazul valorilor considerabil mai mari ale diametrului nanofirelor comparativ cu cele prezise anterior în modelul quasi-izotrop. Folosind metoda problemei etalon şi metoda iferenţierii finite a fost cercetat spectrul energetic şi funcţiile de undă ale purtătorilor de sarcină în nanofire din bismut în câmpul magnetic longitudinal slab. S-a stabilit, că în dependenţă de tipul mişcării purtătorilor de sarcină în secţiunea transversală a nanofirului de Bi stările electronice pot fi clasificate drept stări de suprafaţă, inelare, caustice hiperbolice şi ale oscilatorului armonic. A fost determinată formula ∆Ф=ФоS/Sec pentru perioada cuantificării fluxului magnetic din interval (1÷4.2)Фо în nanofire de bismut, unde S – suprafaţa secţiunii transversale ai nanofirului, Sec - suprafaţa limitată de caustica stărilor inelare, Фо - quant fluxului magnetic. S-a studiat influenţa câmpului electric radial asupra proprietăţilor ermoelectrice ale nanofirelor de telurid de bismut cu diferit tip de conductibilitate. A fost stabilit, că sub influenţa câmpului electric coeficientul ermoeficacităţii ZT al nanofirelor Bi2Te3 nedopate creşte aproximativ de două ori.

Rezultatele obţinute au fost publicate în 19 lucrări ştiinţifice. Teza este scris în limba rusă, conţine 95 pagini dactilografiate, 47 figuri, 4 tabele şi 217 titluri bibliografice.