Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Canţer Valeriu, doctor habilitat, profesor universitarCanţer Valeriu, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Institutul de Inginerie Electronica şi Nanotehnologii "D. Ghiţu"
Abilitare:20 octombrie 2007, nr.5
Specialităţi abilitate: 01.04.07 - Fizica stării condensate

Teze în examinare [1]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
DH Ingineria fononică în structurile nanodimensionale 01.04.02 USM membru CSS 20.05.2016

Teze aprobate [3]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Epitaxia şi proprietăţile fizice ale straturilor subţiri structural neajustate din materiale halcogenidice si oxidice 01.04.07 conducător 04.11.2010
DH Stări de impurităţi şi defecte în materiale semiconductoare stratificate GaSe şi InSe 01.04.10 consultant
consultant
Caraman Mihail
04.11.2010
D Stări şi efecte electronice de dimensionalitate redusă în structuri cuantice pe bază de semiconductori AIVBVI şi bismut 01.04.07 conducător 26.10.2006