Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Canţer (decedat) Valeriu, doctor habilitat, profesor universitarCanţer (decedat) Valeriu, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Institutul de Inginerie Electronica şi Nanotehnologii "D. Ghiţu"
Abilitare:20 octombrie 2007, nr.5
Specialităţi abilitate: 01.04.07 - Fizica stării condensate

Teze aprobate [6]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Studiul dinamicii rezonatorului nanomecanic cuplat cu un punct cuantic excitat cu lumină coerentă 01.04.02 IFA conducător
conducător
Macovei Mihail
23.11.2018
D Structuri nanolamelate din semiconductori stratificaţi cu funcţionalităţi optice și fotoelectrice avansate 01.04.07 USM conducător
consultant
Evtodiev Igor
31.05.2017
D Procese de excitare și relaxare a moleculelor în medii gazoase 01.04.08 IIEN conducător
consultant
Topală Pavel
16.02.2017
D Epitaxia şi proprietăţile fizice ale straturilor subţiri structural neajustate din materiale halcogenidice si oxidice 01.04.07 conducător 04.11.2010
DH Stări de impurităţi şi defecte în materiale semiconductoare stratificate GaSe şi InSe 01.04.10 consultant
consultant
Caraman Mihail
04.11.2010
D Stări şi efecte electronice de dimensionalitate redusă în structuri cuantice pe bază de semiconductori AIVBVI şi bismut 01.04.07 conducător 26.10.2006