Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Proprietăţile supraconductoare ale nanostructurilor supraconductor-feromagnet


Autor: Andrei Prepeliţă
Gradul:doctor în ştiinţe fizico-matematice
Specialitatea: 01.04.07 - Fizica stării condensate
Anul:2006
Conducător ştiinţific: Anatolie Sidorenko
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Inginerie Electronica şi Nanotehnologii "D. Ghiţu"
Instituţia:

Statut

Teza a fost susţinută pe 18 septembrie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 21 decembrie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.31 Mb / în română
Adobe PDF document0.33 Mb / în rusă

Teza

CZU 537.312.62

Adobe PDF document 1.83 Mb / în rusă
118 pagini


Cuvinte Cheie

supraconductor, pelicule subţiri, temperatură critică, oscilaţii, stare-LOFF, spintronică

Adnotare

A fost elaborată tehnologia de vacum originală de confecţionare în mod controlabil şi reproductibil a nanostructurilor Superconductor/Feromagnetic (S/F) atomar netede de Nb/Ni, ce permite în cadrul unui ciclu de depunere magnetron de a confecţiona serii de structuri stratificate cu parametri strict identici şi controlabili. A fost îndeplinită investigarea complexă a structurii, morfologiei şi măsurarea de precizie a grosimii straturilor nanostructurilor Nb/Ni folosind metodele roentghen difractometriei la unghiuri mici (XRD Θ-2Θ) şi spectroscopiei dipersiei inverse Rezerford a alfa-particulelor (RBS).

Au fost investigate proprietăţile supraconductoare a nanostructurilor Nb/Ni, au fost observate oscilaţiile temperaturii de tranzitie supraconductoare a probelor cu grosimea constantă a stratului de supraconductor (niobiu) şi grosimea variabilă a stratului de feromagnet (nichel), în funcţie de grosimea straturilor de feromagnet, ce reprezintă observarea experimentală a stării supraconductoare cuaziunidimensionale neomogene de tip LOFF în stratul de feromagnet.

Au fost formulate condiţiile de confecţionare a structurilor stratificate S/F pentru observarea veridică a stării LOFF cuaziunidimensionale.

Importanţa practică a lucrării îndeplinite constă în faptul că, tehnologia de confecţionare în mod controlabil şi reproductibil a nanostructurilor supraconductor/feromagnet elaborată poate fi utilizată în cadrul lucrărilor pe electronica şi spintronica supraconductoare.