Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2017 / iulie /

Rolul factorilor angiogenici în decolarea prematură de placentă normal inserată


Autor: Sagaidac Irina
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.01 - Obstetrică şi ginecologie
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Valentin Friptu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 6 iulie 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 11 mai 2018

Autoreferat

Adobe PDF document1.40 Mb / în română

Teza

CZU 618.36-007.281-039.11-07

Adobe PDF document 13.38 Mb / în română
211 pagini


Cuvinte Cheie

decolarea prematură de placentă normal inserată, hemostază, disfuncție endotelială, factori angiogenici

Adnotare

Teza este expusă pe 131 de pagini și include: introducere, 5 capitole, concluziiși recomandări, bibliografie din 231 de surse, 10 anexe, 51 de figuri și 29 de tabele. Rezultatele obținute sunt publicate în 14 lucrări științifice, inclusiv 5 fără coautori.

Domeniul de studiu: Medicină

Scopul studiului. Evaluarea unor mecanisme etiopatogenetice, a aspectelor clinice, morfopatologice și a relevanței factorilor angiogenici în dezvoltarea decolării de placentă normal inserată (DPPNI).

Obiectivele studiului. Cercetarea particularităților clinico-evolutive ale sarcinilor și ale nașterilor la pacientele cu DPPNI; estimarea factorilor de risc regionali și determinarea criteriilor de prognostic pentru dezvoltarea DPPNI; determinarea rolului factorilor proangiogenici, antiangiogenici și al mediatorilor proinflamatorii în DPPNI; evaluarea modificărilor morfologice la nivel de placentă și de lojă placentară, pentru identificarea factorilor structurali premorbizi în dezvoltarea DPPNI; elaborarea unui protocol clinic de conduită în funcție de termenul de sarcină și gradul de gravitate a acestei urgențe obstetricale.

Noutatea și originalitatea științifică. Studiul realizat a elucidat particularitățile clinice ale sarcinii și ale nașterii complicate cu DPPNI. Au fost stabiliți factorii de risc pentru dezvoltarea acestei entități patologice. A fost evaluat rolul factorilor angiogenici și al citokinelor proinflamatorii, care au o acțiune patogenetică semnificativă în instalarea DPPNI. În temeiul studiului factorilor de creștere vasculară, au fost stabilite criterii pentru diagnosticul timpuriu al DPPNI.

Problema științifică importantă soluționată în teză constă în argumentarea mecanismelor etiopatogenetice prin elucidarea factorilor de risc și rolului factorilor angiogenici care stau la baza dezvoltării DPPNI, confirmate prin cercetarea morfologică și imunohistochimică a complexelor placentare.

Semnificația teoretică. Prin prezentul studiu, în baza investigațiilor clinice, biochimice, morfologice, imunohistochimice și statistice aplicate gestantelor cu DPPNI, a fost adusă o contribuție la determinarea unor noi aspecte patogenetice în dezvoltarea stării patologice vizate.

Valoarea aplicativă a lucrării. A fost determinată ponderea factorilor de risc regionali implicați în declanșarea DPPNI. Aprecierea valorii raportului SFlt-1/PlGF poate fi recomandată ca un criteriu suplimentar de diagnostic timpuriu al dezvoltării DPPNI. În baza studiului realizat a fost elaborat un protocol clinic național, care va permite optimizarea la nivel național a conduitei sarcinii și nașterii complicate cu DPPNI.

Implementarea rezultatelor științifice. Rezultatele studiului au fost implementate în activitatea curativă, didactică și de cercetarea IMSP Institutul Mamei și Copilului, IMSP SCM nr.1 (or. Chișinău), USMF „Nicolae Testemițanu” (certificate de implementare – Anexa 10). 5 7