Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2017 / iulie /

Limfoamele non-Hodgkin indolente (aspecte clinico-hematologice, morfologice şi imunohistochimice)


Autor: Buruiana Sanda
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.29 - Hematologie şi transfuziologie
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Maria Robu
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Consultant ştiinţific: Iraida Iacovleva
doctor habilitat, profesor universitar, Instituţia medico-sanitară publică Institutul Oncologic
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 14 iulie 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 11 mai 2018

Autoreferat

Adobe PDF document1.08 Mb / în română

Teza

CZU 616. 411- 006

Adobe PDF document 3.72 Mb / în română
145 pagini


Cuvinte Cheie

limfom non-Hodgkin, metastaze, ganglioni limfatici, splină, măduva oaselor, hemogramă, cercetare morfologică și imunohistochimică.

Adnotare

Domeniul de studiu: Hematologie Scopul studiului: Studierea aspectelor clinico-hematologice, morfologice şi imunohistochimice ale limfoamelor non-Hodgkin indolente pentru a identifica unele particularități de diagnostic și evoluție a fiecărui tip de LNH indolent.

Obiectivele: Studierea modificărilor morfologice, imunohistochimice conform variantelor LNH indolente. Evaluarea aspectelor clinice ale variantelor LNH indolente în funcție de vârstă, localizarea focarului primar tumoral. Estimarea caracterului metastazării inițiale și la etapa de generalizare a LNH indolente. Studierea indicilor hematologici ai sângelui periferic şi măduvei oaselor în funcţie de varianta LNH indolente. Evaluarea indicilor de supravieţuire a pacienţilor în funcţie de varianta LNH indolente.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: De pe poziţiile unui studiu analitic au fost evaluate în ansamblu tabloul clinic şi paraclinic al pacienţilor cu diverse variante ale LNH indolente. O iniţiativă de premieră a fost evaluarea aspectelor clinico-hematologice în corelare cu cercetările morfologice şi imunohistochimice în conformitate cu Clasificarea Internaţională a hemopatiilor maligne ale ţesutului hemopoietic şi limfatic a OMS din 2008. Lucrarea a delimitat şi specificat spectrul cercetărilor imunohistochimice şi evoluţia clinică pentru fiecare variantă a LNH indolente.

Problema ştiinţifică soluţionată în teză constă în evidenţierea particularităţilor clinice şi hematologice a fiecărei variante a LNH indolente. A fost elucidat rolul cercetărilor morfologice, imunohistochimice în diagnosticul diferenţial al formelor LNH indolente.

Semnificaţia teoretică a lucrării: Evidenţierea particularităţilor clinico-hematologice în corelare cu cercetările morfologice şi imunohistochimice vor contribui la lărgirea orizontului cunoştinţelor în aspect clinic cu optimizarea conduitei de diagnostic, perfecţionarea şi individualizarea tratamentului.

Valoarea aplicativă a lucrării: Rezultatele studiului au argumentat utilitatea şi informativitatea metodelor complexe de cercetare contemporană a pacienţilor cu diverse variante ale LNH indolente, ce includ cercetările hematologice, morfologice şi imunohistochimice. A fost identificat segmentul de vârstă şi sexul persoanelor mai frecvent afectate în LNH indolente. Au fost determinate zonele de metastazare iniţială şi la distanţă, frecvenţa şi localizarea metastazelor extranodale în funcţie de varianta morfologică și imunohistochimică a LNH indolente. A fost elaborat un algoritm de folosire a anticorpilor monoclonali pentru determinarea variantei LNH indolente.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: Rezultatele obţinute în studiu au fost implementate în practica cotidiană a Departamentului Hematologic și Centrului Consultativ Diagnostic al IMSP Institutul Oncologic, Republica Moldova şi în procesul de instruire a studenţilor, rezidenţilor şi medicilor, DECMF la Catedra oncologie, hematologie şi radioterapie a IP USMF „Nicolae Testemiţanu”. În baza acestui studiu a fost elaborată metoda unui algoritm de folosire a anticorpilor monoclonali pentru determinarea variantei LNH indolente, care a fost oformată ca inovație (№ 17/14 din 14.11.2014).

Cuprins


INTRODUCERE

1 CONCEPŢIILE CONTEMPORANE DESPRE LIMFOAMELE NON-HODGKIN

 • 1.1 Progres în clasificarea limfoamelor non-Hodgkin
 • 1.2 Cerinţele moderne de identificare a variantelor limfoamelor non-Hodgkin
 • 1.3 Actualităţi în studierea limfoamelor non-Hodgkin indolente
 • 1.4 Concluzii la capitolul 1

2 MATERIAL ŞI METODE DE CERCETARE

 • 2.1 Caracteristica materialului clinic
 • 2.2 Metodele de cercetare aplicate în loturile de studiu
 • 2.3 Metodele utilizate la analiza rezultatelor obţinute
 • 2.4 Concluzii la capitolul 2

3 ASPECTE CLINICO HEMATOLOGICE, MORFOLOGICE ŞI IMUNOHISTOCHIMICE ALE LIMFOMULUI LIMFOCITAR DIN LIMFOCITE MICI ȘI ALE LIMFOMULUI DIN CELULELE ZONEI MARGINALE

 • 3.1 Aspecte clinico-hematologice, morfologice și imunohistochimice ale limfomului limfocitar din limfocite mici
 • 3.2 Aspecte clinico-hematologice, morfologice și imunohistochimice ale limfomului din celulele zonei marginale
 • 3.3 Concluzii la capitolul 3

4 ASPECTE CLINICO-HEMATOLOGICE, MORFOLOGICE ŞI IMUNOHISTOCHIMICE ALE LIMFOMULUI FOLICULAR ŞI ALE LIMFOMULUI DIN CELULELE ZONEI DE MANTA

 • 4.1 Aspecte clinico-hematologice, morfologice și imunohistochimice ale limfomului folicular
 • 4.2 Aspecte clinico-hematologice, morfologice și imunohistochimice ale limfomului din celulele zonei de manta
 • 4.3 Concluzii la capitolul 4

SINTEZA REZULTATELOR OBŢINUTE

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI PRACTICE