Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


14.00.29 – Hematologie şi transfuziologie


Paşaportul specialităţii:

Domeniul ştiinţific în care se conferă gradul ştiinţific
Medicină

Formula specialităţii
Hematologia este domeniul ştiinţei medicale care se ocupă de cercetarea etiologiei, patogeniei, manifestărilor clinice, diagnosticului, tratamentului şi profilaxiei maladiilor sistemului hematopoietic uman, la baza căruia stau metodele terapeutice şi chirurgicale de tratament şi totodată se ocupă şi de elaborarea lor.

Transfuziologia este o disciplină medicală care se ocupă de cercetarea proceselor de modificare a conţinutului şi însuşirilor fiziologice ale sângelui şi lichidului extracelular în rezultatul administrării parenterale a remediilor transfuzionale, înlăturării sau substituirii a unor componenţi sanguini.

Direcţii de cercetare


Specialităţi adiacente:
Specialităţi complementare:

Delimitările de specialităţile adiacente.

Soluţionarea obiectivelor trasate în investigaţiile ştiinţifice la specialitatea 14.00.29 necesită utilizarea metodelor specifice unor discipline adiacente: chirurgie, anatomie patologică, imunologie, transplantologie şi organe artificiale, farmacologie clinică, chimioterapie şi antibiotice, biologie moleculară, biochimie, biofizică, fiziologia omului şi animalelor, fiziologia patologică. Metodele disciplinelor enumerate contribuie la stabilirea diagnosticului bolilor hematologice, identificarea variantelor acestor maladii, aprecierea mai precisă a eficacităţii tratamentului, la depistarea complicaţiilor tratamentului, la determinarea indicaţiilor şi contraindicaţiilor de utilizare a remediilor transfuzionale, la asigurarea inofensivităţii hemotransfuziilor.

Hematologia şi transfuziologia are atribuţie la studierea influenţii gravidităţii asupra evoluţiei clinice a bolilor sistemului hematopoietic, la studierea dereglărilor hemostazei în hemoragiile obstetricale şi elaborarea metodelor de tratament şi profilaxie a hemoragiilor în obstetrică şi ginecologie. Restul patologiilor obstetricale şi ginecologice se referă la specialitatea “Obstetrică şi ginecologie”.

Leucemiile şi limfoamele maligne prezintă compartimentul oncologic al hematologiei. Tumorile maligne ale altor organe şi ţesuturi se referă la specialitatea “Oncologie”.

Hemoblastozele primar sau secundar afectează pielea, organele sistemului otorinolaringologic, restul patologiilor acestor organe se referă respectiv la specialităţile “ Dermatologie şi venerologie” şi “ Otorinolaringologie”.

Metodele chirurgicale se folosesc în tratamentul anemiilor aplastice, hemolitice şi a limfoamelor maligne. Probleme ce ţin de tratamentul chirurgical al organelor interne se includ în specialitatea “Chirurgie”.

Specialitataea “Anatomie patologică” are o atribuţie semnificativă în cercetările hematologice deoarece diagnosticul hemoblastozelor este bazat pe studierea substratului morfologic al tumorii. Metodele de investigaţie utilizate în “Anatomia patologică” sunt pe larg folosite în hemoblastoze pentru determinarea variantei morfologice a hemoblastozelor ce are importanţă în elaborarea metodelor diferenţiate de tratament.

În hematologie se studiază transplantarea măduvei oaselor, iar transplantul organelor se află la baza specialităţii “Transplantologie şi organe artificiale”.

Metode imunologice (determinarea B şi T – limfocitelor, clasterilor de diferenţiere a celulelor hematopoietice) permit de a stabili varianta imunologică a hemoblastozelor, însă bolile alergice şi imunologia clinică se referă la specialitatea “Alergologie şi imunologie”.

Din cadrul specialităţilor complementare enumerate mai sus, de asemenea, în cercetările hematologice şi transfuziologice se folosesc unele metode, care contribuie la aprecierea mai veridică a modificărilor patologice depistate în unele unităţi nozologice hematologice.

Tratamentul transfuziologic se utilizează în toate specialităţile adiacente. Elaborarea şi perfecţionarea acestui tratament în specialităţile clinice prezintă o direcţie importantă de cercetare.

Tezele de doctorat, postulatele şi concluziile cărora sunt de orientare metodico – organizatorică se expediază pentru susţinerea în consiliul specializat la specialitatea : 14.00.33 – Sănătate publică şi management.

Tezele de doctorat elaborate la interferenţa specialităţii “Hematologie şi transfuziologie “ cu specialităţile adiacente enumerate mai sus, pot fi prezentate spre susţinere la două specialităţi cu condiţia includerii în componenţa consiliului specializat a specialiştilor respectivi.


Autorii:

Date despre autorii paşaportului specialităţii ştiinţifice, a programei examenului de doctorat şi date despre recenzenţi

Autorii:
  1. Ion Corcimaru, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, Şef Catedră Hematologie şi Oncologie a U.S.M.F. “Nicolae Testemiţanu”

Recenzentii:

  1. Anatol Cernâi, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, Şef al Laboratorului de patomorfologie al Institutului Oncologic din Republica Moldova.