Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Nefrostomia percutanată ecoghidată pentru derivarea urinei în tumorile local avansate ale bazinului


Autor: Boris Duda
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.14 - Oncologie şi radioterapie
Anul:2013
Conducător ştiinţific: Nicolae Ghidirim
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Instituţia medico-sanitară publică Institutul Oncologic

Statut

Teza a fost susţinută pe 27 septembrie 2013 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 14 noiembrie 2013

Autoreferat

Adobe PDF document0.49 Mb / în română

Teza

CZU 617.55-006-073.43

Adobe PDF document 2.88 Mb / în română
149 pagini


Cuvinte Cheie

nefrostomie percutanată ecoghidată, tumorile local avansate ale bazinului, uremie, insuficienţă renală obstructivă, ureterohidronefroză, bloc infrarenal, derivaţie urinară

Adnotare

Structura tezei: introducere, 4 capitole, 5 concluzii generale şi 6 recomandări practice, bibliografie din 150 de titluri, 3 anexe, 149 de pagini – text dactilografiat, 50 de figuri, 21 de tabele. Rezultatele studiului au fost reflectate în 14 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: oncologie Scopul lucrării: estimarea indicaţiilor curativ-diagnostice pentru NPC în obstrucţiile infrarenale la pacienţii cu tumori local avansate ale bazinului şi analiza rezultatelor postoperatorii. Obiectivele lucrării: studierea etiologiei obstrucţiilor infrarenale la pacienţii cu TLAB şi determinarea indicaţiilor pentru NPC; demonstrarea avantajelor NPC în lichidarea IRO şi evaluarea comparativă a acesteia; caracterizarea particularităţilor evolutive ale indicilor retenţiei azotate şi anemiei la pacienţii trataţi prin NPC, precum şi a tratamentului specific aplicat ulterior; elaborarea algoritmelor de diagnostic şi tratament al blocului infrarenal şi al IR la pacienţii cu TLAB; analiza complicaţiilor la pacienţii uremici, cu evaluarea rezultatelor imediate şi la distanţă, estimând influenţa NPC asupra calităţii vieţii, supravieţuirii şi beneficiul economic.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a lucrării. Pentru prima dată în materialul clinic au fost analizate cauzele, structura şi frecvenţa obstrucţiilor infrarenale la pacienţii cu TLAB. Au fost elaborate două algoritme: unul de diagnostic pentru depistarea precoce a obstrucţiilor ureterale şi cel de al doilea – de tratament minim invaziv la pacienţii cu TLAB şi insuficienţă renală obstructivă. A fost elaborat un model de anchetă pentru aceşti pacienţi, în scopul evaluării calităţii vieţii până şi după aplicarea NPC. Problema ştiinţifică importantă soluţionată în domeniu este determinarea precoce a criteriilor clinico-biochimice şi instrumentale ce caracterizează blocul infrarenal cu dezvoltarea IR şi elaborarea algoritmelor de diagnostic precoce şi tratament minim invaziv al IRO. Semnificaţia teoretică a lucrării. Rezultatele obţinute în lucrare au stabilit şi au evidenţiat factorii etiologici ai obstrucţiilor ureterale în TLAB la diferite etape de diagnostic, tratament şi monitorizare. A fost demonstrat avantajul NPC pentru drenarea urinei la pacienţii cu IRO.

Valoarea aplicativă şi implementarea rezultatelor ştiinţifice. Experienţa acumulată şi demonstrată în lucrare va sta la baza elaborării unei îndrumări metodice pentru implementarea în practica oncologică a intervenţiilor minim invazive, cu analiza tuturor rezultatelor obţinute în studiul dat. Rezultatele studiului au fost implementate în activitatea curentă a IMSP Institutul Oncologic şi în Spitalul raional Străşeni.