Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Abordarea medico-socială în determinarea dizabilităţii la copiii cu astm bronşic


Autor: Chiper Natalia
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.09 - Pediatrie
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Petru Stratulat (decedat)
doctor habilitat, profesor universitar, Instituţia medico-sanitară publică Institutul Mamei si Copilului
Consultant ştiinţific: Larisa Spinei
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Instituţia medico-sanitară publică Institutul Mamei si Copilului

Statut

Teza a fost susţinută pe 17 octombrie 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 11 mai 2018

Autoreferat

Adobe PDF document16.00 Mb / în română

Teza

CZU 616.231.24-036.12-036.865-053.2

Adobe PDF document 3.54 Mb / în română
154 pagini


Cuvinte Cheie

dizabilitate, astm bronşic, copil, activitate, participare, factori de mediu.

Adnotare

Domeniul de studiu: pediatrie, alergologie.

Scopul. Evaluarea criteriilor actuale în aprecierea dizabilității pentru elaborarea instrumentului practic de determinare a dizabilităţii la copiii cu astm bronşic prin prisma Clasificării Internaţionale a Funcţionării, Dizabilităţii şi Sănătăţii în Republica Moldova.

Obiectivele lucrării: Analiza dinamicii indicilor dizabilității la copiii cu astm bronşic în Republica Moldova (aa. 2009-2015); Evaluarea indicatorilor de sănătate și de funcționare la copiii cu astm bronsic cu și fără grad de dizabilitate conform Protocolului Clinic Național; Determinarea criteriilor de activitate, participare și factori de mediu conform Clasificării Internaţionale a Funcţionării, Dizabilităţii şi Sănătăţii pentru copiii cu astm bronșic; Analiza rezultatelor intervievării medicilor prin metoda Delphi privind Clasificarea Internaţională a Funcţionării, Dizabilităţii şi Sănătăţii, pentru delimitarea criteriilor de apreciere a dizabilității cauzate de astm bronșic; Elaborarea instrumentului practic de apreciere a stării de funcţionare, dizabilitate şi sănătate, derivat din Clasificarea Internaţională a Funcţionării, Dizabilităţii şi Sănătăţii, pentru copiii cu astm bronșic în Republica Moldova.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. În premieră în Republica Moldova au fost efectuate cercetări ştiinţifice orientate spre obiectivizarea procesului de determinare a dizabilităţii la copiii cu astm bronșic prin elaborarea instrumentului practic, derivat din CIF.

Problema ştiinţifică soluţionată în teză. Rezultatele studiului au permis elaborarea unui instrument practic de obiectivizare a procesului de evaluare a sănătăţii, funcţionării şi dizabilităţii copiilor cu AB şi de monitorizare a managementului cazului.

Semnificaţia teoretică. Studiul a adus un aport semnificativ la dezvoltarea unui nou concept de stabilire a dizabilităţii în baza modelului medico-social al acesteia. Au fost propuse criterii noi (derivate din CIF) de apreciere a dizabilităţii ce vizează nivelul de funcţionare a copilului, activitate şi participare acestuia în viaţa cotidiană şi cea socială.

Valoarea aplicativă. Studiul a adus o contribuţie valoroasă pentru implementarea principiilor CIF, promovate de OMS, în practica medicală din Republica Moldova. Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele obţinute au fost aplicate în activitatea curativă a specialiştilor din secţia Alergologie pediatrică ale IMSP IMC.

Cuprins


INTRODUCERE

  • VIZIUNI MODERNE DE APRECIERE A DIZABILITĂŢII LA COPII. IMPLEMENTAREA CLASIFICĂRII INTERNAŢIONALE A FUNCŢIONĂRII, DIZABILITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN EVALUAREA COPIILOR CU ASTM BRONŞIC
  • 1.1 Actualităţi privind dizabilitatea în lume, provocată inclusiv de patologia bronhopulmonară cronică, şi anume, de astmul bronşic. Situaţia actuală la copiii din Republica Moldova
  • 1.2 Clasificarea Internaţională a Funcţionării, Dizabilităţii şi Sănătăţii la copii şi tineri, ca model de evaluare a dizabilităţii
  • 1.3 Instrumente actuale şi de perspectivă de apreciere a dizabilităţii şi de monitorizare a copiilor cu astm bronşic
  • 1.4 Concluzii la capitolul 1

  • 2. MATERIAL ŞI METODE DE CERCETARE
  • 2.1. Algoritmul cercetării
  • 2.2. Studii epidemiologice realizate
  • 2.3. Metode de investigare aplicate în studiu
  • 2.4. Metode statistice de analiză a rezultatelor obţinute
  • 2.5. Concluzii la capitolul 2

   • 3. EVALUAREA DINAMICII INDICILOR DIZABILITĂŢII CAUZATE DE ASTMUL BRONŞIC LA COPII ÎN REPUBLICA MOLDOVA
   • 3.1. Analiza indicilor dizabilităţii prin astm bronşic la copii în Republica Moldova, în perioada 2009-2015
   • 3.2. Concluzii la capitolul 3
   • 4. APRECIEREA STĂRII DE SĂNĂTATE ȘI FUNCȚIONARE LA COPIII CU ASTM BRONŞIC
   • 4.1. Evaluarea indicatorilor de sănătate şi de funcționare la copiii cu astm bronsic cu și fără grad de dizabilitate, conform Protocolului Clinic Național
   • 4.2. Determinarea criteriilor de activitate, participare şi factori de mediu, conform Clasificării Internaţionale a Funcţionării, Dizabilităţii şi Sănătăţii, în determinarea dizabilităţii la copiii cu astm bronşic
   • 4.3. Concluzii la capitolul 4

   • 5. ELABORAREA INSTRUMENTULUI PRACTIC DE APRECIERE A STĂRII DE FUNCŢIONARE, DIZABILITATE ŞI SĂNĂTATE A COPIILOR CU ASTM BRONŞIC
   • 5.1. Setul de categorii CIF de bază pentru copiii cu astm bronşic. Rezultatele studiului de obţinere a opiniei de consens cu aplicarea exerciţiului Delphi
   • 5.2. Implementarea Setului de categorii CIF pentru copiii cu astm bronşic
   • 5.3. Concluzii la capitolul

   SINTEZA REZULTATELOR OBȚINUTE

   CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI