Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Optimizarea tratamentului chirurgical laparoscopic la pacientele cu polichistoza ovariană şi influenţa lui asupra rezervei ovariene


Autor: Voloceai Victoria
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.01 - Obstetrică şi ginecologie
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Valentin Friptu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 24 octombrie 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 11 mai 2018

Autoreferat

Adobe PDF document0.63 Mb / în română

Teza

CZU 618.11-006.2-089-072.1

Adobe PDF document 4.91 Mb / în română
153 pagini


Cuvinte Cheie

polichistoză ovariană, drillingul ovarian laparoscopic, hormonul anti-Mullerian (AMH)

Adnotare

Lucrarea ştiinţifică este expusă în volum de 117 de pagini tehnoredactate, este constituită din introducere, 5 capitole, concluzii, recomandări practice, bibliografie cu 224 de surse, 23 de tabele, 37 de figuri şi 1 algoritm. Rezultatele obţinute sunt publicate în 10 lucrări ştiinţifice.

Scopul studiului: optimizarea tratamentului chirurgical laparoscopic la pacientele cu polichistoză ovariană și infertilitate, și aprecierea influenței lui asupra rezervei ovariene.

Obiectivele lucrării: studierea incidenţei sindromului ovarelor polichistice (SOP) printre ginecopatele supuse laparoscopiei şi aprecierea eficienței tratamentului chirurgical laparoscopic în ultimii 5 ani; aprecierea momentului oportun de efectuare a tratamentului chirurgical; determinarea corelației dintre valoarea AMH și hormonii luteinizant (LH), foliculostimulant (FSH) și testosteron (T) la pacientele cu SOP; evaluarea dinamicii restabilirii statusului hormonal, manifestărilor clinice și funcției reproductive după drilling ovarian (DOL)/rezecție cuneiformă (RCOL) în funcție de nivelul AMH; elaborarea unui algoritm de diagnostic şi conduită a pacientelor cu infertilitate și SOP.

Noutatea ştiinţifică și originalitatea științifică. A fost efectuat un studiu pe un lot reprezentativ de paciente cu SOP și infertilitate, care a permis aprecierea eficacității tratamentului chirurgical laparoscopic (DOL/RCOL) în funcție de valoarea AMH și a momentului oportun în realizarea acestuia.

Problema științifică soluționată în teză a constat în demonstrarea rolului AMH în stabilirea diagnosticului de SOP, elucidarea corelației dintre nivelul AMH și tipul intervenției laparoscopice (DOL/RCOL), pe de o parte, și cu nivelurile serice ale LH, FSH, T, pe de altă parte, fapt care a permis elaborarea algoritmului de conduită a pacientelor cu infertilitate cauzată de SOP.

Semnificaţia teoretică a lucrării. În cadrul studiului a fost testat AMH, ceea ce a permis alegerea tipului și momentului oportun pentru efectuarea tratamentului chirurgical laparoscopic (DOL/ RCOL) și a demonstrat că rezerva ovariană diminuează cu 1,6 ng/ml post-DOL și cu 3,7 ng/ml post-RCOL. Valoarea aplicativă a lucrării. Cercetarea a permis să elaborăm un algoritm de diagnostic și conduită terapeutică și chirurgicală laparoscopică la pacientele cu sindromul ovarelor polichistice.

Implementarea rezultatelor obţinute. Rezultatele studiului au fost implementate în activitatea curativă curentă a IMSP SCMnr.1, Spitalul Internațional Medpark, IMSP Institutul de Medicină Urgentă, IMSP Institutul Oncologic (or. Chișinău), în activitatea didactică a USMF "Nicolae Testemițanu".

Cuprins


1. PARTICULARITĂŢILE CLINICE, PARACLINICE, DIAGNOSTICUL ŞI CONDUITA PACIENTELOR CU SINDROMUL OVARELOR POLICHISTICE
 • 1.1. Clasificarea sindromului ovarelor polichistice
 • 1.2. Aspecte etiopatogenetice ale sindromului ovarelor polichistice
 • 1.3. Principii de diagnostic al sindromului ovarelor polichistice
 • 1.4. Tratamentul conservativ al sindromului ovarelor polichistice
 • 1.5. Tratamentul chirurgical al sindromului ovarelor polichistice
 • 1.6. Hormonul anti-Mullerian ̶marker al rezervei ovariene
 • 1.7. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIALE ŞI METODE DE CERCETARE
 • 2.1.Caracteristica generală a cercetării și proiectarea eșantionului reprezentativ
 • 2.2. Metodologia de calculare a numărului necesar de paciente pentru includerea în studiu
 • 2.3. Protocolul investigaţional
 • 2.4. Diagnosticul de laborator al sindromului ovarelor polichistice
 • 2.5. Investigațiile paraclinice instrumentale
 • 2.6. Metode de tratament aplicate în studiu
 • 2.7. Prelucrarea statistică a rezultatelor obţinute
 • 2.8. Concluzii la capitolul 2

3. PARTICULARITĂŢILE ANAMNESTICO-CLINICE, EFICACITATEA TRATAMENTULUI CHIRURGICAL,EVOLUŢIA SARCINII ŞI A NAŞTERII LA PACIENTELE CU INFERTILITATE ȘI SINDROMUL OVARELOR POLICHISTICE
 • 3.1. Particularităţile anamnestico-clinice ale pacientelor incluse în studiu
 • 3.2. Rezultatele tratamentului chirurgical laparoscopic la pacientele cu sindromul ovarelor polichistice
 • 3.3. Particularităţile evolutiv-clinice ale sindromului ovarelor polichistice la gestanate
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

4. HORMONUL ANTI-MULLERIAN-DREPT CRITERIU DE PRONOSTIC AL PACIENTELORCU INFERTILITATE ȘI SINDROMUL OVARELOR POLICHISTICE SUPUSE TRATAMENTULUI CHIRURGICAL LAPAROSCOPIC
 • 4.1. Descrierea generală a ginecopatelor incluse în studiu
 • 4.2. Rezultatele examinărilor paraclinice a pacientelor cu sindromul ovarelor polichistice și infertilitate
 • 4.3. Factorii care influenţează rata fertilităţii postoperatorii la pacientele cu sindromul ovarelor polichistice post-drilling ovarian laparoscopic
 • 4.4.Concluzii la capitolul 4

5. REZULTATELE TRATAMENTULUI CHIRURGICAL LAPAROSCOPIC LA PACIENTELE CU INFERTILITATE ȘI SINDROMUL OVARELOR POLICHISTICE ÎN DEPENDENȚĂ DE VALOAREA REZERVEI OVARIENE
 • 5.1. Impactul tratamentului laparoscopic la pacientele cu sindromul ovarelor polichistice
 • și infertilitate asupra statusului hormonal
 • 5.2.Impactul metodei chirurgicale laparoscopice aplicate în restabilirea funcției reproductive
 • 5.3.Evoluția sarcinii la pacientele cu sindromul ovarelor polichistice supuse tratamentului chirurgical laparoscopic în dependență de valoarea hormonului anti-Mullerian
 • 5.4. Concluzii capitolul 5

SINTEZA REZULTATELOR OBŢINUTE