Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Contabilitatea consumurilor şi calcularea costului de producţie la întreprinderile constructoare de maşini


Autor: Vladimir Iconnicov
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.12 - Contabilitate; audit; analiză economică
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Eudochia Bajerean
doctor, conferenţiar universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 3 octombrie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 1 martie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.22 Mb / în română

Teza

CZU 657.47:621(043.2)

Adobe PDF document 1.58 Mb / în română
160 pagini


Cuvinte Cheie

consumuri directe, consumuri indirecte, criterii de clasificare a consumurilor, baza de repartizare, delimitarea si repartizarea consumurilor, structura costurilor de productie, costul de productie, procese tehnologice, cost tehnologic, centre de responsabilitate, localizarea consumurilor pe operatii si faze, loc de aparitie, metode de calculatie a costului de productie, abateri favorabile si nefavorabile

Adnotare

În teza sunt examinate aspectele problematice ale contabilitatii consumurilor si calcularii costului productiei la întreprinderile constructoare de masini, este fundamentata abordarea unica a contabilitatii consumurilor de productie în întreprinderile din ramura data. În acest context a fost argumentata necesitatea organizarii contabilitatii consumurilor de productie pe locul aparitiei lor si centrele de responsabilitate.

În lucrare a fost argumentata necesitatea clasificarii consumurilor, tinând cont de particularitatile procesului tehnologic. În scopul determinarii mai exacte a costului de productie si a repartizarii consumurilor indirecte de productie dupa locurile de aparitie a acestora, a fost propusa delimitarea consumurilor indirecte de productie (CIP) în consumuri privind întretinerea si exploatarea utilajului si consumuri de sectie. În acest sens, a fost elaborat nomenclatorul articolelor CIP si diferite forme ale fiselor de evidenta. De asemenea se propune ca astfel de consumuri precum energia si combustibilul utilizate în scopuri tehnologic sa fie atribuite la consumurile privind întretinerea si exploatarea utilajului în componenta consumurilor indirecte de productie, iar la repartizarea CIP sa se utilizeze baze individuale de repartizare.

Ca rezultat al analizei efectuate, a fost depistata necorespunderea continutului unui sir de documente primare si a circulatiei lor cerintelor contabilitatii manageriale, ceea ce a determinat propunerea unor formulare precizate de documente primare, continutul si destinatia carora sunt argumentate în teza.

O atentie deosebita în lucrare se acorda folosirii metodei normative de evidenta a consumurilor si de calculatie a costului productiei la întreprinderile constructoare de masini. În teza se propune utilizarea unor conturi suplimentare pentru tinerea contabilitatii manageriale.

Rezultatele investigatiei au un caracter metodologic si aplicativ si pot fi folosite la perfectionarea evidentei si calculatiei costului de productie la întreprinderile constructoare de masini.