Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Influenţa formei materne în crearea hibrizilor performanţi de Lavandula angustifolia Mill.


Autor: Maşcovţeva Svetlana
Gradul:doctor în agricultură
Specialitatea: 06.01.05 - Ameliorarea şi producerea seminţelor
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Maria Gonceariuc
doctor habilitat, profesor cercetător, Institutul de Genetica, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Instituţia: Institutul de Genetica, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor

Statut

Teza a fost susţinută pe 28 februarie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 11 mai 2018

Autoreferat

Adobe PDF document1.18 Mb / în română
Adobe PDF document1.22 Mb / în rusă

Teza

CZU 33.8: 631.527

Adobe PDF document 3.60 Mb / în rusă
164 pagini


Cuvinte Cheie

Lavandula angustifolia Mill., ameliorare, hibrid, policross, heterozis, variabilitate, heritabilitate, soi - clonă, forme materne, ulei esenţial

Adnotare

Teza constă din introducere, 4 capitole, concluzii şi recomandări practice, bibliografie din 222 titluri, 1 anexe, 138 pagini text de bază, 48 tabele, 22 foto și 20 figuri. Rezultatele obţinute sunt publicate în 12 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: ameliorarea plantelor şi producerea seminţelor.

Scopul cercetărilor a constat în studierea influenței formelor materne la crearea materialului iniţial de ameliorarea de Lavandula angustifolia Mill. cu caractere cantitative performante.

Obiective: Studiul valorii caracterelor cantitative ale productivității și efectului heterosis la hibrizi F1 în comparație cu formele materne; Aprecierea influenței formei materne asupra heritabilităţii caracterelor cantitative ce influenţează productivitatea, inclusiv, determinarea conținutului și calității uleiului esențial la hibrizii F1 de L.angustifolia; Crearea soiurilor-clone și hibrizilor cu efect de heterozis înalt.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: A fost evidențiată influența formei materne asupra caracterelor cantitative ale productivității hibrizilor F1, creați prin metoda hibridizării polycross la Lavandula angustifolia Mill., inclusiv la calitatea și conținutul uleiului esențial. S-a constatat efectul pozitiv al heterozisului la conținutul de ulei esențial al hibrizilor F1 în raport cu formele materne corespunzătoare. A fost creat material inițial de ameliorare cu potențial genetic divers. Obținuți hibrizi perspectivi cu efect înalt al heterozisului la caracterele cantitative în raport cu formele materne, pentru utilizarea lor la crearea de noi soiuri - clone de levănţică.

Problema ştiinţifică soluţionată constă în fundamentarea științifică a influenței formelor materne în crearea materialului inițial nou de ameliorare la Lavandula angustifolia Mill. Utilizarea direcționată a genotipurilor de lavandă cu caractere distinctive va permite crearea soiurilor-clone performante.

Semnificaţia teoretică: A fost confirmată influenţa formei materne asupra indicilor caracterelor cantitative ale productivităţii şi efectului heterosis la hibrizii F1 de lavandă. S-au identificat hibrizi F1 cu variabilitate înaltă, medie şi nesemnificativă a caracterelor cantitative în raport cu forma maternă. Datele obţinute au permis identificarea hibrizilor F1 cu efect înalt al heterozisului. Rezultatele obținute permit utilizarea materialului selecționat în crearea soiurilor valoroase de levănţică.

Valoarea aplicativă: Au fost creați hibrizi F1 de levănţică cu valori înalte ale heritabilităţii şi variabilităţii caracterelor cantitative. Hibrizi F1 selectați au fost utilizați la crearea soiurilor cu productivitate înaltă. Soiurile noi create de levănţică Fr.5S-8-24 şi Cr.13S-6-35 în prezent se testează în culturi comparative de concurs.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: Materialul săditor, obținut prin metoda vegetativă de reproducere, a fost implementat în gospodăria țărănească «Gîrlea Andrei Pavel», or. Rezina şi SC Ecoland Production SRL., județul Botoșani, România.

Cuprins


1. АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ МАТЕРИНСКОЙ ФОРМЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ ГИБРИДОВ LAVANDULA ANGUSTIFOLIA MILL.
 • 1.1. Систематика рода лаванды и видовой состав. Фармакологическое и фармакогностическое значение эфирного масла
 • 1.2. Анатомическая, цитологическая, генетическая и морфологическая характеристика лаванды узколистной
 • 1.3. Физический и химический состав эфирного масла Lavandula angustifolia
 • 1.4. Биологические особенности лаванды узколистной
 • 1.5. Характеристика сортов лаванды и основные хозяйственно - ценные признаки
 • 1.6. Выводы главы 1

2. КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ
 • 2.1. Характеристика метеоусловий в период исследований
 • 2.2. Биологический материал и методы исследований
 • 2.3. Выводы главы 2

3. ВЛИЯНИЕ МАТЕРИНСКИХ ФОРМ НА КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ ПРОДУКТИВНОСТИ ГИБРИДОВ F1 LAVANDULA ANGUSTIFOLIA MILL.
 • 3.1. Морфологическое описание материнских форм и количественные признаки продуктивности
 • 3.2. Коэффициенты вариации (V%) и наследуемости (h2%) у гибридов F1
 • 3.3. Влияние материнских форм на количественные признаки продуктивности растения у гибридов лаванды
 • 3.4. Количественные признаки соцветия у гибридов F1 Lavandula angustifolia
 • 3.5. Содержание и качество эфирного масла у гибридов F1
 • 3.6. Эффект гетерозиса у изученных гибридов лаванды
 • 3.7. Морфологические и биологические особенности гибридов F1 Lavandula angustifolia
 • 3.8. Фенологические наблюдения и вегетационный период у изученных гибридов лаванды
 • 3.9. Выводы главы 3

4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ГИБРИДЫ F1 LAVANDULA ANGUSTIFOLIA MILL.
 • 4.1. Характеристика перспективных гибридов лаванды
 • 4.2. Эффект гетерозиса у перспективных гибридов лаванды F1
 • 4.3. Морфологические признаки перспективных гибридов лаванды F1
 • 4.4. Конкурсное сортовое испытание (КСИ)
 • 4.5. Выводы главы 4

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ И ПРАКТИЧЕССКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ