Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Mecanismul implementării actelor internaţionale de mediu în dreptul naţional al Republicii Moldova


Autor: Natalia Zamfir
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.10 - Drept internaţional public
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Nicolae Osmochescu
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 28 octombrie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 18 ianuarie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.36 Mb / în română
Adobe PDF document0.39 Mb / în rusă

Teza

CZU 341.22+349.6(478)(043.3)

Adobe PDF document 1.45 Mb / în rusă
177 pagini


Cuvinte Cheie

dreptul ecologic internaţional, mecanismul de implementare, legislaţia naţională, acordurile internaţionale de mediu, protecţia mediului, legislaţia ecologică, globalizarea, probleme ecologice globale

Adnotare

Actualmente, posibil, nu există un alt domeniu al vieţii sociale, în care noi am simţi clar dezvoltarea vertiginoasă a civilizaţiei cu toate consecinţele ei pozitive şi negative, ca în domeniul interaţiunii dintre societate şi natură.

La începutul sec. XXI toate măsurile sunt direcţionate spre atingerea unui consens global în domeniul asigurării durabilităţii ecologice, prin intermеdiul normelor internaţionale de mediu.Deficienţile în realzarea normelor convenţiilor internaţionale de mediu, precum şi obstacolele în atingerea consensului global în ceea ce priveşte limitele reglementării juridice în domeniul protecţiei mediului au determinat, în consecinţă, alegerea prezentei teme de cercetare

Eficacitatea soluţionării problemelor referitoare la protecţia mediului presupune intervenţia activă a dreptului internaţional şi celui naţional, intern.

În timpul cînd, în Republica Moldova se atestă tendinţa continue spre majorarea indicilor privind ratificarea şi adoptarea normelor internaţionale de mediu, precum şi spre un nivel înalt de executarea formală a acestora, inclusiv întreprinderea măsurilor formale şi instituirea organelor oficiale, situaţie cu mult mai complicată apare în dezvoltarea aplicării practice.

În legătură cu aceasta, scopul cercetării noastre constă în analiza mecanismului procesului de implementare şi studierea sistemului de noţiuni şi termeni de referinţă de implementare a normelor internaţionale de mediu, de oarece, perfectarea mecanismului de implementare va permite de a face acest proces mult mai efectiv şi raţional, preum şi va accelera intergarea Moldovei în spaţiul juridic mondial

Aspectele, sub care poate fi privită problema implementării normelor internaţionale de mediu, ţinînd cont de importanţa şi complexitatea acesteia, necesităţii căutării permanente de soluţii, definitiv nu sunt studiate.

În încheiere se motivează conceptul dezvoltării Dreptului internaţional al mediului în calitate de ramură distinctă de drept.

Sunt formulate un şir de recomandări privind codificarea normelor Dreptului internaţional al mediului, precum şi de codificare a legislaţiei ecologice naţionale în sensul doptării Codului ecologic a Republicii Moldova, în care este oportun de a include în Partea specială secţiunea „Acţiunea şi aplicarea în sistemul de drept al Republicii Moldova a normelor şi principiilor internaţionale de mediu

Importanţa practică a rezultatelor investigaţiei constă în aceea, că regulile referitoare la tipologia DIM şi crearea unui instrumentariu juridic unic pentru eficientizarea influenţei reciproce a dreptului internaţional şi cel naţional, precum şi unele propuneri separate, formulate în teză pot fi utilizate: în procesul formării concetului legislaţiei ecologice a Republicii Moldova şi în procesul de legiferare, direcţionat spre perfectarea ei: teoria dreptului internaţional de mediu; în procesul de predare a cursului de Derept internaţional al mediului