Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2018 / iulie /

Opţiuni chirurgicale în tratamentul maladiei varicoase a membrelor inferioare


Autor: Casian Dumitru
Gradul:doctor habilitat în medicină
Specialitatea: 14.00.27 - Chirurgie
Anul:2018
Conducători ştiinţifici: Eugen Guţu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

,
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 4 iulie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 noiembrie 2018

Autoreferat

Adobe PDF document1.38 Mb / în română

Teza

CZU 616.147.3-007.64-073-089

Adobe PDF document 10.89 Mb / în română
280 pagini


Cuvinte Cheie

maladia varicoasă, insuficiența venoasă cronică, refluxul venos, duplex scanarea ultrasonografică, fenomenul de neovascularizare, tratamentul chirurgical, ablația endovenoasă, flebectomia.

Adnotare

Domeniul de studiu: științe medicale, medicină clinică, chirurgie (321.13)

Scopul cercetării: optimizarea conduitei chirurgicale la pacienții cu maladia varicoasă (MV) a membrelor inferioare, în baza evaluării complexe a particularităților clinice și hemodinamice ale diverselor forme de patologie și analizei caracteristicilor tactico-tehnice ale intervențiilor chirurgicale.

Obiectivele lucrării.Analiza pattern-ului refluxului venos în caz de MV, a dependenței manifestărilor clinice de diverse tipuri de dereglări hemodinamice și prognozarea riscului dezvoltării insuficienței venoase cronice (IVC) severe. Stabilirea în funcție de situația clinico-hemodinamică a volumului optimal al operației și a tehnicii preferențiale de realizare a principalelor etape ale intervenției chirurgicale. Identificarea mecanismelor de bază ale recurenței postoperatorii a MV și a metodelor de corecție a acestora. Studierea particularităților evoluției clinice, diagnosticării și tratamentului chirurgical al formelor complicate și rare de MV. Evaluarea comparativă și studierea intercorelației dintre rezultatele tehnice, clinice și cele raportate de însăși pacient ale intervențiilor chirurgicale în caz de MV. Identificarea factorilor de risc, ce se asociază cu rezultatele tardive nesatisfăcătoare ale tratamentului chirurgical al MV.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. S-a demonstrat, că suplinirea scorului Carpentier, cu testul de compresiune elastică preoperatorie sporește precizia prognozării rezultatului clinic al operației. A fost elaborat un model de prognozare a riscului dezvoltării IVC severe. Au fost identificate datele scanării Doppler-duplex ce posedă un caracter operator-dependent. S-a demonstrat necesitatea unui abord diferențiat în selectarea volumului intervenției chirurgicale și s-a elaborat o clasificare originală a dereglărilor hemodinamice în caz de MV. A fost probată eficiența metodelor modificate de deconectare a joncțiunii safeno-femurale în prevenirea recurenței MV condiționate de fenomenul de neovascularizare. Au fost stabilite variantele tehnice ale stripping-ului safenian, ce se caracterizează prin numărul cel mai mic de complicații. S-a demonstrat informativitatea scorului PREST în prognozarea restabilirii competenței venei safene după flebectomia izolată a tributarelor varicoase. Este demonstrată nejustificarea intervențiilor de rutină asupra perforantelor gambiene în cazul tratamentului chirurgical al bolnavilor cu MV. S-a demonstrat semnificația dominantă a erorilor tactice și tehnice asupra dezvoltării recurenței MV. S-a evidențiat eficiența și siguranța intervențiilor minim-invazive în tratamentul varicelor pulsatile. Au fost identificați factorii de risc ai rezultatului nefavorabil al tratamentului chirurgical al MV.

Problema ştiinţifico-aplicativă importantă soluţionată în teză constă în reconceptualizarea conduitei curativ-diagnostice la pacienții cu MV a membrelor inferioare, fapt care a permis determinarea variantelor tactice și tehnice optimale ale procedeelor chirurgicale clasice și minim-invazive pentru utilizarea ulterioară a acestora în practica medicală.

Semnificația teoretică și valoarea aplicativă a lucrării. Rezultatele cercetărilor au demonstrat variabilitatea vastă a manifestărilor clinice și a tipurilor de reflux venos la pacienții cu MV. Acest fapt a argumentat necesitatea sistematizării modificărilor patologice ale circulației venoase în vederea optimizării tacticii chirurgicale. Crearea unui sistem de prognozare a riscului de dezvoltare a IVC severe vor contribui la precizarea indicațiilor către tratamentul chirurgical. Datele obținute în cadrul studiului actual au permis identificarea variantelor tehnice optimale de realizare a intervențiilor chirurgicale pentru MV. Determinarea particularităților clinico-paraclinice ale formelor rare de MV va rezulta în reducerea riscului erorilor diagnostice și curative. Identificarea factorilor ce manifestă un impact negativ asupra rezultatelor tratamentului chirurgical a fundamentat științific direcțiile principale pentru ameliorarea conduitei bolnavilor cu MV.

Implementarea rezultatelor științifice. Rezultatele științifice obținute au fost implementate în activitatea curativă a secțiilor de chirurgie din cadrul IMSP Spitalul Clinic Municipal nr. 1, Chișinău, IMSP Institutul de Medicină Urgentă și în procesul didactic al Catedrei de chirurgie generală-semiologie nr.3 a USMF „Nicolae Testemițanu”. Au fost înregistrate 7 acte de implementare a rezultatelor.

Cuprins


INTRODUCERE

1. VIZIUNI CONTEMPORANE ȘI CONTROVERSE ÎN MANAGEMENTUL CHIRURGICAL AL MALADIEI VARICOASE

 • 1.1. Arsenalul modern al metodelor de tratament chirurgical al maladiei varicoase
 • 1.2. Controverse tactice și tehnice în realizarea intervențiilor chirurgicale pentru varice
 • 1.3. Evoluţia viziunilor privind conduita perioperatorie a bolnavilor cu maladia varicoasă
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIALUL CLINIC ȘI METODELE DE CERCETARE

 • 2.1. Сaracteristica clinico-demografică a pacienților lotului de studiu și metodologia generală a сercetării
 • 2.2. Metodele de diagnostic și de tratament chirurgical al maladiei varicoase utilizate în cadrul studiului
 • 2.3. Metode de cercetare științifică și analiza statistică
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. EVALUAREA CLINICO-IMAGISTICĂ PREOPERATORIE A BOLNAVILOR CU MALADIA VARICOAS

 • 3.1. Problema diagnosticului diferențial al simptomelor subiective la bolnavii cu boală varicoasă
 • 3.2. Evidențierea factorilor independenți de risc ai dezvoltării insuficienței venoase cronice severe
 • 3.3. Analiza structurii refluxului venos patologic și a rolului diagnostic al duplex scanării ultrasonografice
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

4. TRATAMENTUL CHIRURGICAL CONVENȚIONAL ȘI MINIM-INVAZIV AL MALADIEI VARICOASE: ASPECTE TACTICE ȘI TEHNICE

 • 4.1. Crosectomia și problema fenomenului de neovascularizare inghinală
 • 4.2. Determinarea tehnicii optimale a stripping-ului safenian
 • 4.3. Ablația endovenoasă termică și chimică a trunchiului safenian incompetent
 • 4.4. Strategia chirurgicală de prezervare completă a trunchiului safenian (ASVAL)
 • 4.5. Raţionalitatea suprimării refluxului prin venele perforante incompetente ale gambei
 • 4.6. Concluzii la capitolul 4

5. CONDUITA CHIRURGICALĂ ÎN FORMELE CLINICE COMPLICATE ȘI RARE ALE MALADIEI VARICOASE

 • 5.1. Particularitățile diagnosticului și tratamentului chirurgical al varicotromboflebitei
 • 5.2. Recurența postoperatorie a varicelor: cauzele principale și tactica chirurgicală
 • 5.3. Formele rare ale maladiei varicoase: varice nonsafeniene, varice pulsatile și varice erupte
 • 5.4. Concluzii la capitolul 5

6. REZULTATELE CLINICE, IMAGISTICE ȘI SATISFACȚIA PACIENȚILOR DUPĂ TRATAMENTUL CHIRURGICAL AL MALADIEI VARICOASE

 • 6.1. Intercorelația diferitor abordări în aprecierea rezultatelor de tratament chirurgical al varicelor
 • 6.2. Evaluarea comparativă a rezultatelor intervențiilor chirurgicale convenționale și minim-invazive
 • 6.3. Determinarea factorilor ce influențează rezultatele tratamentului și gradul de satisfacție a bolnavului operat
 • 6.4. Concluzii la capitolul 6

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI PRACTICE