Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2018 / iulie /

Rolul dereglărilor metabolismului metioninei la femeile cu avort spontan recurent:diagnostic şi corijare


Autor: Visternicean Elena
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.01 - Obstetrică şi ginecologie
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Veaceslav Moşin
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 3 iulie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 noiembrie 2018

Autoreferat

Adobe PDF document0.32 Mb / în română

Teza

CZU 618.39-021.3-008.9+577.112.386

Adobe PDF document 7.37 Mb / în română
0 pagini


Cuvinte Cheie

avort spontan recurent, homocisteină, polimorfism, MTHFR C677T, MTHFR A1298C, MTR A2756G, MTRR A66G, trombofilie

Adnotare

Domeniul de studiu: Obstetrică şi ginecologie.

Scopul cercetării: Diagnosticul dereglărilor metabolismului metioninei la femeile cu avort spontan recurent pentru optimizarea managementului terapeutic.

Obiectivele cercetării:(1) evaluarea particularităţilor medico-sociale a femeilor cu avort spontan recurent; (2) aprecierea nivelului seric al homocisteinei, vitaminei B12, acidului folic, frecvenţei polimorfismelor genetice MTHFR C677T, MTHFR A1298C, MTRR A66G, MTR A2756G, şi impactul lor asupra avortului spontan recurent; (3) identificarea relaţiilor dintre nivelul seric al homocisteinei, vitaminei B12, acidului folic şi polimorfismele genetice MTHFR C677T, MTHFR A1298C, MTRR A66G, MTR A2756G la femeile cu avort spontan recurent; (4) evaluarea eficacităţii terapeutice, monitorizarea parametrilor hemostazei şi homocisteinei la gravidele cu dereglările metabolismului metioninei; (5) elaborarea recomandărilor privind managementul clinic al pacientelor cu dereglări ale metabolismului metioninei.

Noutatea şi originalitatea științifică. Lucrarea oferă date cu privire la identificarea și interpretarea prevalenței, precum și stabilirea corelaţiilor dintre parametrii biochimici (homocisteina, acidul folic, vitamina B12) și polimorfismele genetice MTHFR C677T, MTHFR A1298C, MTRR A66G, MTR A2756G cu avortul spontan recurent şi determinarea eficienţei terapiei de corecţie a metabolismului homocisteinei şi tromboprofilaxiei la pacientele cu avort spontan recurent şi dereglări ale metabolismului metioninei şi homocisteinei.

Problema științifică soluționatăîn teză constă în aprecierea rolului factorilor genetici și biochimici în dezvoltarea avortului spontan recurent, identificarea cărora contribuie la evaluarea riscului pentru apariţia complicaţiilor obstetricale și optimizarea managementului terapeutic, printr-o abordare individualizată, la pacientele cu mutaţii genetice a enzimelor implicate în metabolismul homocisteinei şi metioninei.

Semnificaţia teoretică a lucrării rezidă în faptul că rezultatele cercetării oferă perspective în cunoașterea rolului parametrilor biochimici (homocisteina, acidul folic, vitamina B12) și polimorfismelor genetice MTHFR C677T, MTHFR A1298C, MTRR A66G, MTR A2756G în fiziopatologia avortului spontan recurent.

Valoarea aplicativă a lucrăriiconstă în evaluarea dereglărilor metabolismului metioninei şi homocisteinei, determinarea cărora este necesară pentru stratificarea riscului obstetrical şi individualizarea conduitei obstetricale ulterioare la pacientele cu avort recurent. În baza cercetării efectuate a fost argumentat potenţialul terapeutic al tromboprofilaxiei şi terapiei de corecţie a metabolismului homocisteinei prin survenirea şi evoluţia sarcinii, şi depăşirea termenului de 22 săptămâni de gestaţie.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele studiului au fost implementate în activitatea curativă a Centrului medical „Repromed” şi IMSP Institutul Mamei şi Copilului, or. Chişinău, Republica Moldova.

Cuprins


INTRODUCERE

1. DEREGLĂRILE METABOLISMULUI METIONINEI, VITAMINELE GRUPULUI B ȘI ROLUL LOR ÎN AVORTUL SPONTAN

 • 1.1. Metabolismul metioninei și homocisteinei. Impactul clinic al hiperhomocisteinemiei
 • 1.2. Vitaminele din grupul B şi rolul lor în dezvoltarea hiperhomocisteinemiei
 • 1.3. Implicaţiile homocisteinei şi vitaminelor grupului B în pierderea fetală
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIALE ŞI METODE DE CERCETARE

 • 2.1. Caracteristica generală a cercetării: grupul de cercetare, etapele şi designul studiului
 • 2.2. Metodele clinico-paraclinice de examinare şi cercetare
 • 2.3. Metodele de evaluare statistică pentru analizarea rezultatelor
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. PARTICULARITĂŢILE ANAMNESTICE OBSTETRICAL-GINECOLOGICE ŞI ANALIZELE DE LABORATOR LA PACIENTELE CU AVORT SPONTAN RECURENT

 • 3.1. Caracteristicile socio-demografice şi particularităţile anamnezei obstetricalginecologice ale pacientelor incluse în studiu
 • 3.2. Evaluarea nivelului seric al homocisteinei, folatului seric, vitaminei B12 şi corelarea lor la pacientele incluse în cercetare
 • 3.3. Concluzii la capitolul 3

4. FRECVENŢA POLIMORFISMELOR GENELOR MTHFR, MTR, MTRR ŞI IMPLICAŢIILE LOR ÎN AVORTUL SPONTAN RECURENT

 • 4.1. Identificarea şi asocierea polimorfismelor genetice MTHFR, MTR şi MTRR la pacientele incluse în studiu
 • 4.2. Aprecierea corelaţiilor genetice şi fenotipice ai parametrilor studiaţi şi implicaţiile lor la pacientele cu avort spontan recurent
 • 4.3. Stratificarea riscului obstetrical şi managementul clinic al pacientelor cu avort spontan recurent
 • 4.4. Concluzii la capitolul 4

SINTEZA REZULTATELOR OBŢINUTE

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI