Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2018 / iulie /

Aspectele contemporane ale tuberculozei pulmonare în dependenţă de sensibilitatea micobacteriilor


Autor: Malic Alina
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.26 - Ftiziopneumologie
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Aurelia Ustian
doctor, conferenţiar universitar
Consultant ştiinţific: Valeriu Crudu
doctor, conferenţiar cercetător
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 5 iulie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 noiembrie 2018

Autoreferat

Adobe PDF document0.89 Mb / în română

Teza

CZU 616.24-002.5+616-097

Adobe PDF document 4.84 Mb / în română
155 pagini


Cuvinte Cheie

tuberculoza pulmonară, testul Xpert MTB/RIF, metoda culturală convențională (Lowenstein-Jenssen), eficacitatea tratamentului

Adnotare

Domeniul de studiu:Științe medicale; medicina generală; 321.07 – Ftiziopneumologie.

Scopul lucrării: Studierea aspectelor clinice și a eficacității tratamentului bolnavilor cu tuberculoză pulmonară în funcție de rezultatele metodelor microbiologice și molecular-genetice pentru optimizarea managementului cazurilor de tuberculoză rezitstentă.

Obiectivele lucrării: 1) Determinarea factorilor favorizanți (epidemiologici, sociali, medico-biologici) în dezvoltarea formelor rezistente de tuberculoză; 2) Analiza aspectelor clinico-radiologice și rezultatelor examinărilor paraclinice la bolnavii cu tuberculoză sensibilă și rezistentă; 3) Aprecierea rezultatelor metodelor molecular-genetice și microbiologice la bolnavii de tuberculoză pulmonară; 4) Evaluarea eficacității tratamentului în funcție de rezultatul metodelor molecular-genetice și culturale; 5) Elaborarea recomandărilor practice pentru eficientizarea depistării precoce și scurtarea duratei tratamentului tuberculozei rezistente.

Noutatea ştiinţifică și semnificația teoretică. Se vor studia particularitățile clinico-radiologice și factorii favorizanți în dezvoltarea formelor rezistente la pacienții cu tuberculoză pulmonară examinați prin testul Xpert MTB/RIF și metoda culturală. Va fi apreciată importanța metodei molecular-genetice în comparație cu metodele microbiologice convenționale. Va fi analizată eficacitatea tratamentului la bolnavii cu tuberculoză sensibilă și rezistentă în funcție de rezultatele metodelor microbiologice și molecular-genetice. Introducerea metodei molecular-genetice și analiza comparativă cu metodele bacteriologice convenționale, care vor contribui la stabilirea precoce a rezistenței micobacteriilor de tuberculoză pentru unul dintre cele mai importante preparate antituberculoase – Rifampicina. Datele obținute ne vor da posibilitatea de a iniția tratamentul adecvat imediat după depistarea rezistenței micobacteriilor de tuberculoză, care va contribui la îmbunătățirea rezultatelor tratamentului și va scurta durata tratamentului tuberculozei rezistente.

Problema ştiinţificăimportantă soluţionată în cercetare constă în stabilirea particularităților clinice, microbiologice și a eficacității tratamentului care diferențiază bolnavii de tuberculoza rezistentă depistați prin testul Xpert MTB/RIF de bolnavii de tuberculoză rezistentă depistați prin metoda culturală, permite identificarea măsurilor de îmbunătățire a depistării precoce a tuberculozei rezistente și administrarea promptă a tratamentului cu preparate de linia a doua.

Valoarea aplicativă a cercetării: materialele obținute în urma studiului ne vor da posibilitatea de a perfecționa algoritmul de diagnosticare a persoanelor suspecte la TB MDR și tratamentul antituberculos al bolnavilor cu TB MDR, vor actualiza factorii de risc pentru tuberculoza rezistentă.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele studiului vor fi aplicate în activitatea practică a secţiilor de pneumoftiziologie ale instituțiilor medicale de profil din țară și vor oferi un suport metodologic în procesul de evaluare individualizată a bonavilor de tuberculoza pulmonară sensibilă și rezistentă. Totodată, recomandările practice elaborate vor fi implementate în activitatea medicilor de familie și specialiştilor ftiziopneumologi, în procesul didactic al studenților și medicilor

Cuprins


INTRODUCERE

1. ANALIZA COMPARATIVĂ A TESTULUI XPERT MTB/RIF ŞI A METODELOR CONVENŢIONALE ÎN DIAGNOSTICUL TB MDR

 • 1.1. Aspectele contemporane ale tuberculozei MDR
 • 1.1.1. Epidemiologia tuberculozei în condițiile actuale la nivel global
 • 1.1.2. Provocările de control al tuberculozei
 • 1.1.3. Strategia „The End TB”
 • 1.1.4. Cercetări în tuberculoză: ce este necesar?
 • 1.2. Republica Moldova – țară cu o povară înaltă în TB MDR
 • 1.3. Diagnosticul de laborator al TB MDR
 • 1.3.1. Metodele fenotipice
 • 1.3.2. Metodele genotipice
 • 1.4. Analiza comparativă a metodelor moleculare și convenționale
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIALUL ŞI METODELE DE CERCETARE

 • 2.1. Caracteristica materialului clinic
 • 2.2. Metodele de cercetare
 • 2.3. Examenele de laborator
 • 2.4. Analiza statistică
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. ASPECTELE CLINICE ALE BOLNAVILOR DE TUBERCULOZĂ PULMONARĂ ȘI EFICACITATEA TRATAMENTULUI ÎN FUNCȚIE DE REZULTATELE METODELOR MOLECULAR-GENETICE (XPERT MTB/RIF) ȘI CULTURALE CONVENȚIONALE

 • 3.1. Analiza comparativă a pacienților eșantionului de studiu (Xpert MTB pozitiv/RIF rezistent și cultura rezistentă) și eșantionului de control cu rezultatul Xpert sensibil
 • 3.1.1. Caracteristica generală și aspectele clinice ale bolnavilor eșantionului de studiu (Xpert MTB pozitiv/RIF rezistent; cultură rezistentă) și cu rezultatul Xpert sensibil
 • 3.1.2. Rezultatele investigațiilor paraclinice, de laborator și eficacitatea tratamentului pacienților cu TB MDR și sensibilă
 • 3.2. Caracteristica pacienților eșantionului de control, analiza comparativă a bolnavilor cu rezulatul Xpert negativ și Xpert MTB/RIF sensibil
 • 3.2.1. Caracteristica socioeconomică, epidemiologică și medico-biologică a pacienților eșantionului de control
 • 3.2.2. Aspectele clinice ale bolnavilor cu rezultatul Xpert MTB negativ/RIF și Xpert MTB pozitiv/RIF sensibil
 • 3.2.3. Rezultatele investigațiilor paraclinice, de laborator și eficacitatea tratamentului pacienților cu TB sensibilă
 • 3.3. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI PRACTICE