Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2018 / iulie /

Managementul diagnostico-curativ în maladia Hirschsprung la nou-născuţi şi sugari


Autor: Boian Veaceslav
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.35 - Chirurgie pediatrică
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Eva Gudumac
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 13 iulie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 noiembrie 2018

Autoreferat

Adobe PDF document1.28 Mb / în română

Teza

CZU 616.348-007.61-053.3-07-089(043.2)

Adobe PDF document 5.88 Mb / în română
146 pagini


Cuvinte Cheie

Maladia Hirschsprung, nou-născuţi, sugari, diagnostic, tratament

Adnotare

Sfera cercetării:chirurgie pediatrică

Scopul lucrării: Optimizarea tacticii diagnostico-curative în MH la nou-născuţi şi sugari orientată spre profilaxia complicaţiilor şi ameliorarea rezultatelor tratamentului medico-chirurgical.

Obiectivele studiului:Evidenţierea particularităţilor clinico-paraclinice evolutive ale MH la nou-născuţi şi sugari cu elaborarea unui algoritm diagnostic individual adaptat. Argumentarea modalităţii optimale de pregătire preoperatorie şi corecţie chirurgicală în funcţie de specificul anatomotopografic şi clinico-evolutiv al bolii. Evaluarea rezultatelor curative recent postoperator şi la distanţă. Noutatea şi originalitatea cercetării: Au fost elaborate şi implimentate: algoritmul de diagnostic al MH la nou-născuţi şi sugari; metoda combinată de pregătire preoperatorie a colonului prin intubaţie suprastenotică prolongată, lavaj fracţionat recursiv cu soluţie NaCl 1%, administrarea locală a preparatelor Enterosgel şi Eubiotic baby, pentru corecţia şi menţinerea biocinozei intestinale; algoritmul chirurgical-tehnic individual adaptat de corecţie.

Problema ştiinţifică soluţionatăconstă în determinarea particularităţilor clinico-paraclinice evolutive ale MH la nou-născuţi şi sugari, estimarea infomativităţii metodelor de laborator şi instrumentale în elaborarea algoritmului diagnostic şi de tratament medico-chirurgical, fapt determinant în optimizarea eficienţei curative şi reducerea complicaţiilor postoperatorii.

Semnificaţia teoretică: A fost studiată importanţa clinică a testelor imunohistochimice a enolazei neurospecifice (NSE), proteinei neurofilamentare (NFP), sinaptofizinei (SYP) şi cromatograninei (CGA) în aprecierea caracterului şi gradului leziunilor neuronale în segmentul suprastenotic de colon. S-a argumentat clinic eficienţa pregătirii preoperatorii prin metoda de intubaţie suprastenotică prolongată a colonului cu lavaj fracţionat recursiv şi administrare locală a preparatelor Enterosgel şi Eubiotic baby.

Valoarea aplicativă a lucrării: S-au prezentat detaliat particularităţile clinico-paraclinice evolutive ale MH la nou-născuţi şi sugari, dependenţa lor de specificul anatomotopografic al zonei aganglionare, fundalul premorbid şi patologiile concomitente. În baza studiului s-a elaborat şi implimentat algoritmul managementului diagnostico-curativ pentru acest contingent de bolnavi.

Implimentarea rezultatelor ştiinţifice: În baza acestui studiu au fost implimentate noi metode de diagnostic şi tratament a nou-născuţilor şi sugarilor cu MH în 3 secţii de chirurgie a IMSP IM şi C şi în procesul didactic al Catedrei de chirurgie pediatrică, ortopedie şi anesteziologie a USMF „Nicolae Testemiţanu”

Cuprins


Întroducere

1. CONCEPŢII MODERNE PRIVIND DIAGNOSTICUL ŞI TRATAMENTUL MEDICO-CHIRURGICAL ÎN MALADIA HIRSCHSPRUNG LA NOU-NĂSCUŢI ŞI SUGARI

 • 1.1 Date generale istorico-evolutive în managementul diagnostic şi chirurgical al maladiei Hirschsprung la nou-născuţi şi sugari
 • 1.2 Semnificaţia screaning-ului clinico-paraclinic etapizat în diagnosticul precoce al maladiei Hirschsprung la nou-născuţi şi sugari
 • 1.3 Aspecte problematice în managementul preoperator general şi locoregional al maladiei Hirschsprung la nou-născuţi şi sugari
 • 1.4 Tehnicile de corecţie chirurgicală aplicate în tratamentul maladiei Hirschsprung la nou-născuţi şi sugari
 • 1.5 Evaluarea eficienţei tratamentului chirurgical recent postoperator şi la distanţă în funcţie de vârsta copilului, fundalul premorbid şi procedeele tehnice aplicate
 • 1.6 Concluzii la capitolul I

2. MATERIAL ŞI METODE DE CERCETARE

 • 2.1 Caracteristica generală a materialului clinic
 • 2.2 Metode de cercetare
 • 2.3 Metode matimatice de prelucrare statistică şi analiză a rezultatelor cercetării
 • 2.4 Concluzii la capitolul II

3. PARTICULARITĂŢILE CLINICO-PARACLINICE EVOLUTIVE ALE MALADIEI HIRSCHSPRUNG LA NOU-NĂSCUŢI ŞI SUGARI

 • 3.1 Evaluarea informativităţii diagnostice a examenului clinico-paraclinic general şi limitrof ale maladiei Hirschsprung la nou-născuţi şi sugari
 • 3.2 Importanţa informativ-diagnostică a imagisticii radiologice şi neurofiziologice în argumentarea diagnosticului maladiei Hirschsprung la nou-născuţi şi sugari
 • 3.3 Modificările histomorfologice, histochimice şi imunohistochimice în diagnosticul maladiei Hirschsprung la nou-născuţi şi sugari
 • 3.4 Estimarea rolului factorului infecţios în derularea mecanismelor etiopatogenice ale maladiei Hirschsprung la nou-născuţi şi sugari
 • 3.5 Implicarea factorilor imunobiologici de protecţie, sistemului oxidativ, antioxidant şi a sistemului enzimatic celular în fiziopatologia maladiei Hirschsprung la nou-născuţi şi sugari
 • 3.6 Elaborarea algoritmului de diagnostic etiopatogenic al maladiei Hirschsprung la nou-născuţi şi sugari
 • 3.7 Concluzii la capitolul III

4. TRATAMENTUL MEDICO-CHIRURGICAL INDIVIDUAL ADAPTAT AL MALADIEI HIRSCHSPRUNG LA NOU-NĂSCUŢI ŞI SUGARI

 • 4.1 Măsuri terapeutice generale în pregătirea preoperatorie a nou-născuţilor şi sugarilor cu maladia Hirschsprung
 • 4.2 Utilizarea enterosorbentului Enterosgel şi eubioticului Eubiotic Baby în restabilirea biocenozei colonice şi evaluarea eficienţei lor în MH la nou-născuţi şi sugari
 • 4.3 Strategii chirurgicale de corecţie şi estimarea eficienţei lor în maladia Hirschsprung la nou-născuţi şi sugari
 • 4.4 Rezultatele imediat postoperatorii şi la distanţă în tratamentul medico-chirurgical individual adaptat al maladiei Hirschsprung la nou-născuţi şi sugari
 • 4.5 Concluzii la capitolul IV

SINTEZA REZULTATELOR OBŢINUTE

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI PRACTICE