Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2018 / iulie /

Obezitatea şi supraponderabilitatea la copii în perioada de pubertate: diagnosticul precoce și impactul asupra calității vieții


Autor: Dolapciu Elena
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.09 - Pediatrie
Anul:2018
Conducători ştiinţifici: Ninel Revenco
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

,
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 11 iulie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 noiembrie 2018

Autoreferat

Adobe PDF document0.69 Mb / în română

Teza

CZU 616-056.52-07-053.2 (043.2)

Adobe PDF document 7.48 Mb / în română
155 pagini


Cuvinte Cheie

obezitatea, supraponderabilitate, procentul de ţesut adipos total, copii, factorii de risc, calitatea vieţii

Adnotare

Domeniul de studii: pediatrie

Scopul cercetării: a fost estimarea particularităţilor antropometrice la copii supraponderali/obezi, a grupelor de risc pentru realizarea obezităţii în perioada de pubertate şi aprecierea impactului acesteia asupra calităţii vieţii şi statutului psiho-emoţional.

Obiectivele cercetării: 1). Studierea ponderii şi particularităţilor antropometrice la copii supraponderali/obezi; 2). Determinarea nivelului de ţesut adipos total la copii de 10-16 ani cu elaborarea tabelelor centilice regionale; 3). Evidenţierea grupelor de risc ale obezităţii/ supraponderalităţii la copii în perioada de pubertate; 4). Evaluarea impactului excesului ponderal asupra metabolismului glucidic şi lipidic la copii, cu particularităţie în funcţie de procentul ţesutului adipos total; 5). Aprecierea impactului obezităţii/ supraponderabilităţii asupra calităţii vieţii şi a statutului psiho-emoţional.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: pentru prima dată în Republica Moldova a fost evaluată incidenţa excesului masei corporale şi obezităţii la elevii de vârsta 10-16 ani cu evidenţierea particularităţilor antropometrice. Iniţial au fost apreciate valorile procentului de ţesut adipos total prin metoda bioimpedanţei electrice cu elaborarea tabelelor centilice pentru copii de 10-16 ani. Au fost utilizate valorile circumferinţei gâtului şi braţului în calitate de criterii pentru aprecierea excesului ponderal la copii de 10-16 ani. Au fost evidenţiaţi factorii de risc, care duc la apariţia patologiei la vârsta pubertară. A fost evaluat impactul obezităţii asupra diferitor aspecte ale calităţiii vieţii copiilor şi a statutului psiho-emoţional.

Problema ştiinţifică soluţionatăîn teză constă în evidenţierea factorilor de risc al excesului ponderal la copii în perioada de pubertate cu elaborarea scorului pentru identificarea grupelor de risc. Aplicarea precoce a măsurilor de profilaxie la aceşti copii va contribui la reducerea numărului de copii cu exces ponderal. Determinarea compoziţiei corpului prin metoda impedanţei bioelectrice cu elaborarea tabelelor centilice regionale pentru procentul de ţesut adipos total permite evaluarea mai corectă a statutului nutriţional la copii şi estimarea complicaţiilor metabolice ale excesului ponderal.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării.Elaborarea valorilor de referinţă pentru circumferinţele gâtului şi braţului pentru identificarea copiilor cu exces ponderal va simplifica recunoaşterea copiilor supraponderali. Determinarea valorilor procentului de ţesut adipos total permite evidenţierea copiilor cu acest indice majorat, care se încadrează încă în valorile normale ale IMC. Studierea minuţioasă a factorilor de risc pentru excesul ponderal permite evidenţierea grupelor de risc cu scopul aplicării măsurilor profilactice precoce. Calitatea mai scăzută a vieţii la copii supraponderali accentuează necesitatea evaluării complexe, interdisciplinare a acestei patologii cu aplicarea asistenţei psihologice în abordarea copiilor.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele studiului sunt aplicate în procesul educaţional-didactic în Departamentul Pediatrie, în secţia de Gastroenterologie pediatrică a IMSP Institutului Mamei şi Copilului, or. Chişinău, Republica Moldova

Cuprins


INTRODUCERE

1. STADIUL ACTUAL DE CUNOAȘTERE A PARTICULARITĂȚILOR OBEZITĂȚII LA COPII

 • 1.1. Epidemiologia supraponderalității/obezității la copii
 • 1.2. Actualități în diagnosticul de exces ponderal în pediatrie
 • 1.3. Considerații privind factorii de risc ai obezității la copil
 • 1.4. Consecințele metabolice ale excesului ponderal
 • 1.5. Impactul obezității asupra calității vieții și a personalității copilului
 • 1.6. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIAL ȘI METODE DE CERCETARE

 • 2.1. Caracteristica lotului general al cercetării
 • 2.2. Metodele de colectare a datelor primare
 • 2.3. Metodele de evaluare statistică a rezultatelor obținute
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. PARTICULARITĂȚILE DEZVOLTĂRII FIZICE A COPIILOR ÎN FUNCȚIE DE INDICELE MASEI CORPORALE

 • 3.1. Caracteristica generală a lotului de studiu
 • 3.2. Determinarea procentului de țesut adipos total prin metoda bioimpedanței electrice
 • 3.3. Evaluarea valorilor circumferințelor corpului la copii
 • 3.4. Determinarea valorilor TA în funcție de indicele de masă corporală
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

4. FACTORII DE RISC, PARTICULARITĂȚILE ANCHETEI ALIMENTARE ȘI ALE ACTIVITĂȚII FIZICE LA COPII SUPRAPONDERALI

 • 4.1. Caracteristica comparătivă a loturilor de cercetare
 • 4.2. Caracteristica medico-socială a familiei cu copii normo- și supraponderali
 • 4.3. Analiza antecedentelor obstetrico-ginecologice și primului an de viață
 • 4.4. Particularitățile anchetei nutriționale
 • 4.5. Studiul asupra activității fizice a copiilor normo- și supraponderali
 • 4.6. Scorul pentru determinarea copiilor din grupul de risc pentru obezitatea
 • 4.7. Concluzii la capitolul 4

5. PARTICULARITĂȚILE CLINICO-METABOLICE ALE OBEZITĂȚII LA COPII ȘI IMPACTUL ACESTEIA ASUPRA CALITĂȚII VIEȚII ȘI STATUTULUI PSIHO-EMOȚIONAL

 • 5.1. Specificul manifestărilor clinice la copii supraponderali
 • 5.2. Modificările metabolismului lipidic și glucidic în supraponderabilitate
 • 5.3. Aprecierea calității vieții la copii
 • 5.4. Impactul obezității asupra statututlui psiho-emoțional la copil
 • 5.5. Concluzii la capitolul 5

SINTEZA REZULTATELOR OBȚINUTE

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI

Concluzii generale