Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Metodologia de creare şi implementare a condiţiilor şi programelor de asigurări medicale în Republica Moldova


Autor: Iurie Malanciuc
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.33 - Medicină socială şi management
Anul:2006
Conducător ştiinţific: Constantin Eţco
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 15 noiembrie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 21 decembrie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.46 Mb / în română

Teza

CZU 368.9.06 (478)(043.2) M17

Adobe PDF document 2.44 Mb / în română
207 pagini


Cuvinte Cheie

asigurător, asigurat, caz de asigure medicală facultativă, condiţii de asigurare medicală, program de asigurare medicală, primă de asigurare, risc asigurat, sumă de asigurare

Adnotare

În Republica Moldova asigurările medicale au fost iniţiate în anii 90 ai secolului trecut.

În baza studierii condiţiilor şi programelor de asigurări medicale din mai multe ţări au fost elucidate principiile şi metodele de construire a lor. Au fost analizate principiile de segmentare a serviciilor medicale şi a marketingului medical. S-a analizat necesitatea de ierarhizare a serviciilor medicale pentru populaţie în cadrul asigurărilor medicale. Analiza programelor de asigurări din mai multe ţări a evidenţiat necesitatea de studiu de marketing a sistemului de ocrotire a sănătăţii şi protecţiei sociale.

Cercetarea programelor de asigurare medicală a permis de a găsi cea mai potrivită metodă de calcul a primelor de asigurare care este comună pentru toate genurile de asigurări, şi facultative şi obligatorii.

Analiza condiţiilor şi programelor de asigurare medicală obligatorie şi facultativă a demonstrat necesitatea de îmbinare continuă a acestor două genuri de asigurări în pofida scopurilor lor diferite. În rezultatul completării reciproce a acestor asigurări sporeşte semnificativ protecţia socială a populaţiei iar instituţiile medicale beneficiază de venituri suplimentare.

Studiile efectuate în cadrul lucrării date au demonstrat cu certitudine priorităţile gestionării asigurărilor medicale facultative faţă de asigurările medicale obligatorii. Datele obţinute denotă o eficacitate de 30% mai mare a asigurărilor facultative. Aceste performanţe au fost obţinute în rezultatul implementării în gestiunea asigurărilor medicale facultative practicate în Moldova a tehnologiilor moderne de gestiune şi dirijare a procesului tehnologic de deservire a persoanelor asigurate în instituţiile medicale. Tehnologizarea procesului de deservire a asiguraţilor devine un imperativ al metodelor moderne de antreprenoriat în asigurările medicale.

Studierea metodelor contemporane de construire a diferitor sisteme de ocrotire a sănătăţii şi protecţiei sociale au permis de a conchide că cea mai eficientă sistemă este îmbinarea lor şi dirijarea de către stat a activităţii tuturor participanţilor la proces.

În lucrare a fost dovedită necesitatea de asistenţă a pacientului asigurat în procesul de deservire în instituţiile medicale. Ca rezultat al acestei asistenţe pacientul are un confort major în deservire şi evită cheltuieli semnificative financiare şi de timp. În baza acestor rezultate se propune de a crea centre de asistenţă pentru pacienţi indiferent de statutul lor.

CuprinsCapitolul I. Premisele economice de implementare a asigurărilor medicale în Republica Moldova
 • 1.1.Formele asigurărilor medicale practicate în ţările dezvoltate
 • 1.2.Asigurările medicale facultative în ţările dezvoltate
 • 1.3.Deosebirile asigurărilor medicale obligatorii de asigurările medicale facultative
 • 1.4.Primele experienţe de practicare a asigurărilor medicale facultative în
 • Republica Moldova

Capitolul II. Materiale şi metode de studiu
Capitolul III. Metodele de creare a condiţiilor şi programelor de asigurare medicală
 • 3.1.Principiile generale de construire a condiţiilor de asigurare medicală
 • 3.2.Principiile generale de elaborare a programelor de asigurare medicală
 • 3.3.Metodele de creare a continuităţii şi completării reciproce între asigurările medicale practicate de diferite companii de asigurări
 • 3.4.Metodele de accentuare a aspectului social al asigurărilor medicale

Capitolul IV. Tehnologiile de conlucrare dintre instituţiile medicale şi companiile de asigurare în cadrul implementării asigurărilor medicale în Republica Moldova
 • 4.1.Necesitatea tehnologizării procesului de deservire a pacienţilor asiguraţi la survenirea cazului de asigurare
 • 4.2.Procedeele de fuzionare a condiţiilor şi programelor de asigurare medicală practicate de diferite companii de asigurare
 • 4.3.Metodele de conlucrare dintre instituţiile medicale şi companiile de asigurare