Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Particularităţile fiziologo-biochimice şi biotehnologice ale tulpinei Nostoc linckia (Roth) Born et Flah CNM-CB-03 sursă de substanţe bioactive


Autor: Angela Cojocari
Gradul:doctor în biologie
Specialitatea: 03.00.23 - Biotehnologie
Anul:2006
Conducător ştiinţific: Valeriu Rudic
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 21 noiembrie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 21 decembrie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.43 Mb / în română

Teza

CZU 573.6.086.83 : 663.1

Adobe PDF document 1.36 Mb / în română
139 pagini


Cuvinte Cheie

ficobiotehnologie, Nostoc linckia, ficobiliproteine, polizaharide, substanţe bioactive, biopreparate, stimulatori

Adnotare

Lucrarea dată prezintă o sinteză a rezultatelor numeroaselor studii asupra particularităţilor fiziologo-biochimice şi biotehnologice ale cianobacteriei Nostoc linckia (Roth) Born et Flah CNM-CB-03 şi asupra elaborării tehnologiilor de obţinere a biomasei cianobacteriene cu un conţinut sporit de substanţe bioactive.

A fost elaborat un mediu de nutriţie pentru cultivarea cianobacteriei Nostoc linckia (Roth) Born et Flah CNM-CB-03, care este cu 25% mai ieftin, şi asigură o productivitate de circa 3 ori mai mare decît mediul de referinţă.

În rezultatul cercetărilor efectuate a fost demonstrată posibilitatea utilizării compuşilor coordinativi ai metalelor de tranziţie în calitate de reglatori a activităţii biosintetice la cianobacteria Nostoc linckia (Roth) Born et Flah CNM-CB-03.

Cu aplicarea metodelor matematice de planificare a experienţelor au fost elaborate procedee de sinteză orientată a ficobiliproteinelor şi exopolizaharidelor de către cianobacteria Nostoc linckia (Roth) Born et Flah CNM-CB-03. Combinarea aplicării stimulatorilor chimici cu varierea condiţiilor de cultivare (regimul de iluminare şi temperatura) a condus la elaborarea unei tehnologii eficiente de cultivare a cianobacteriei Nostoc linckia (Roth) Born et Flah CNM-CB-03, care permite de a valorifica la maximum potenţialul biosintetic al cianobacteriei, şi se soldează cu obţinerea concomitentă a 4 preparate bioactive (EPZ; EN; FB şi RN). A fost demonstrată eficacitatea utilizării preparatului EN în calitate de stimulator al productivităţii şi lipidogenezei la Streptomyces canosus CNM 71 şi stimulator al cianocobalaminogenezei, porfirinogenezei şi al activităţii lipolitice la Propionibacterium freudenreichii s.s. shermanii CNM PB-01. Celelalte preparate s-au manifestat în calitate de biosorbenţi pentru ionii de 60Co2+ şi 134Cs+ cu un grad înalt de retenţie.

Rezultatele obţinute demonstrează oportunitatea utilizării cianobacteriei Nostoc linckia (Roth) Born et Flah CNM-CB 03 în calitate de obiect biotehnologic, şi contribuie la soluţionarea problemelor ce ţin de elaborarea tehnologiilor de obţinere a substanţelor bioactive de origine cianobacteriană, precum şi cele, ce ţin de utilizarea eficientă a produselor sintezei algale în diferite domenii.

CuprinsCapitolul I. Cianobacteriile – sursă de substanţe bioactive
Capitolul II. Materiale şi metode de cercetare
Capitolul III. Caracteristica tulpinii Nostoc linckia (Roth) Born et Flah CNM-CB-03
Capitolul IV. Optimizarea componenţei mediului nutritiv pentru cultivarea cianobacteriei Nostoc linckia (Roth) Born et Flah CNM-CB-03
Capitolul V. Studiul căilor de reglare a productivităţii şi biosintezei ficobiliproteinelor la cianobacteria Nostoc linckia (Roth) Born et Flah CNM-CB-03
 • 5.1. Productivitatea şi conţinutul de ficobiliproteine la cultivarea cianobacteriei Nostoc linckia (Roth) Born et Flah CNM-CB-03 în prezenţa compuşilor coordinativi ai fierului
 • 5.2. Productivitatea şi conţinutul de ficobiliproteine la cultivarea cianobacteriei Nostoc linckia (Roth) Born et Flah CNM-CB-03 în prezenţa compuşilor coordinativi ai manganului
 • 5.3. Productivitatea şi conţinutul de ficobiliproteine la cultivarea cianobacteriei Nostoc linckia (Roth) Born et Flah CNM-CB-03 în prezenţa compuşilor coordinativi ai zincului
 • 5.4. Productivitatea şi conţinutul de ficobiliproteine la cultivarea cianobacteriei Nostoc linckia (Roth) Born et Flah CNM-CB-03 în prezenţa compuşilor coordinativi ai molibdenului

Capitolul VI. Studiul căilor de reglare a biosintezei polizaharidelor la cianobacteria Nostoc linckia (Roth) Born et Flah CNM-CB-03
 • 6.1. Sinteza endo- şi exopolizaharidelor la cianobacteria Nostoc linckia (Roth) Born et Flah CNM-CB-03 la cultivare în prezenţa compuşilor coordinativi ai zincului
 • 6.2. Sinteza endo- şi exopolizaharidelor la cianobacteria Nostoc linckia (Roth) Born et Flah CNM-CB-03 la cultivare în prezenţa compuşilor coordinativi ai manganului
 • 6.3. Sinteza endo- şi exopolizaharidelor la cianobacteria Nostoc linckia (Roth) Born et Flah CNM-CB-03 la cultivare în prezenţa compuşilor coordinativi ai fierului
 • 6.4. Sinteza endo- şi exopolizaharidelor la cianobacteria Nostoc linckia (Roth) Born et Flah CNM-CB-03 la cultivare în prezenţa compuşilor coordinativi ai molibdenului
 • 6.5. Sinteza endo- şi exopolizaharidelor la cianobacteria Nostoc linckia (Roth) Born et Flah CNM-CB-03 la cultivare în prezenţa compuşilor coordinativi ai cromului şi nichelului

Capitolul VII. Elaborarea procedeelor noi de obţinere a biomasei de nostoc cu conţinut sporit de substanţe bioactive
 • 7.1. Elaborarea procedeelor de sinteză orientată a ficobiliproteinelor de către Nostoc linckia (Roth) Born et Flah CNM-CB-03
 • 7.2. Elaborarea procedeelor de sinteză orientată a exopolizaharidelor de către tulpina Nostoc linckia (Roth) Born et Flah CNM-CB-03

Capitolul VIII. Tehnologii de obţinere a preparatelor din biomasa de Nostoc linckia (Roth) Born et Flah CNM CB-03 şi unele aspecte de utilizare a lor
 • 8.1. Tehnologie de cultivare a cianobacteriei Nostoc linckia (Roth) Born et Flah CNM-CB- 03 şi de obţinere a preparatelor valoroase din biomasa lui
 • 8.2. Utilizarea preparatului EN în calitate de stimulator de creştere
 • 8.3. Utilizarea cianobacteriei Nostoc linckia (Roth) Born et Flah CNM-CB-03 în procesele de purificare a apelor reziduale