Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Hidroizolarea și protecția anticorosivă a betonului rezervoarelor pentru depozitarea apelor potabile și industriale


Autor: Proaspăt Eduard Virgiliu
Gradul:doctor în tehnică
Specialitatea: 05.23.05 - Materiale şi articole de construcţii
Anul:2019
Instituţia: Universitatea Tehnică a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 19 octombrie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 25 ianuarie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document2.12 Mb / în română

Teza

CZU 691.328.1:620.19 (043.2)

Adobe PDF document 6.82 Mb / în română
184 pagini


Cuvinte Cheie

rezervoare, beton armat, hidroizolare, protecție anticorosivă, reparație, acoperiri polimerice

Adnotare

Teza de doctor în tehnică este structurată din cuprins, introducere, patru capitole, concluzii și propuneri, bibliografie cu 188 titluri bibliografice, fiind expusă pe 131 de pagini, având 46 figuri, 47 de tabele, 6 anexe. Principalele rezultate ale cercetărilor științifice sunt publicate în 15 lucrări științifice și un brevet de invenții.

Specialitatea: 211.02 - Materiale de construcții, elemente și edificii.

Scopul tezei: Sporirea rezistenței la coroziune a betonului rezervoarelor de beton armat, destinate depozitării apelor potabile și industriale, și asigurarea protecției lui suplimentară cu acoperiri polimerice, care să posede aderență și rezistență la fisurare înalte, absorbție și permeabilitate reduse la lichide și care să nu influenţeze calitatea apei potabile.

Sarcini: Studierea gradului și specificului degradării corozive a betonului rezervoarelor ca urmare a acțiunilor apelor potabile și industriale; Elaborarea unui material compozit, care să permită reducerea considerabilă a porozității și a permeabilităţii la lichide și, ca urmare, să micşoreze considerabil coroziunea betonului; Argumentarea teoretică și determinarea sistemului acoperirii polimerice de protecție a betonului, care să posede aderență la beton, rezistență chimică, rezistență înaltă la fisurare, capacitate de absorbție și permeabilitate reduse la lichide și să corespundă cerințelor igienico-sanitare de a contacta direct cu apa potabilă; Optimizarea compozițiilor lacurilor și vopselelor pentru sistemul de acoperiri polimerice și studierea proprietăților lor tehnologice; Elaborarea tehnologiei de executare a protecției anticorosive a betonului rezervoarelor, destinate depozitării apelor potabile și industriale.

Noutatea și originalitatea științifică: 1 A fost elaborat un nou material pentru repararea betonului degradat al rezervoarelor destinate depozitării apelor potabile și industriale; 2 A fost elaborat sistemul acoperirii polimerice pentru izolarea și protecția anticorosivă a suprafețelor interioare ale rezervoarelor destinate depozitării apelor potabile și industriale; 3 A fost acumulată informația teoretică și experimentală care poate fi folosită în vederea izolării și protecției anticorosive a altor construcții din beton armat, exploatate în alte condiții agresive (bazine, poduri, tunele, diguri, baraje etc.).

Problema științifică: elaborarea tehnologiei de preparare a lacurilor și vopselelor, amestecurilor uscate și a tehnologiei de executare a protecției anticorozive a betonului construcțiilor, destinate depozitării apelor potabile și industriale.

Valoarea practică: Materialul compozit și acoperirea polimerică elaborate vor asigura protecția anticorosivă și hidroizolarea betonului rezervoarelor destinate depozitării apelor potabile și industriale.

Au fost elaborate: CP E.04.01-2001 Protecţia contra acțiunilor mediului ambiant. Instrucţiuni privind executarea hidroizolării și protecției anticorosive cu lacuri și vopsele a suprafeţelor interioare din beton ale rezervoarelor de apă potabilă și industrială; CP E.04.03-2005 Protecţia contra acțiunilor mediului ambiant. Protecţia anticorosivă a construcțiilor și instalațiilor; CP E.04.04-2005 Protecţia contra acțiunilor mediului ambiant. Executarea lucrărilor de izolare, protecție și finisare în construcții; Agrementul tehnic Nr. 02/04-046:2014, aprobat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Construiților al Republicii Moldova în 22.10.2014 referitor la materialul compozit pentru hidroizolare și reparații.

Cuprins


1 STADIUL ACTUAL PRIVIND HIDROIZOLAREA ŞI PROTECŢIA ANTICOROSIVĂ A REZERVOARELOR PENTRU DEPOZITAREA APELOR POTABILĂ ŞI TEHNICĂ, SCOPUL ŞI OBIECTIVELE CERCETĂRILOR ŞTIINŢIFICE
 • 1.1 Coroziunea betonului sub acțiunea apelor potabilă și tehnică
 • 1.2 Dependența infiltrării apei prin beton în funcție de proprietățile lui, acțiunea forțelor statice și dinamice
 • 1.3 Cerințele specifice către rezervoarele de beton armat destinate păstrării apelor potabilă și tehnică
 • 1.4 Rezultatele examinării stării actuale privind hidroizolarea și protecția anticorosivă a suprafețelor interioare ale rezervoarelor de beton armat, destinate păstrării diferitor lichide
 • 1.5 Metodele contemporane de sporire a rezistenței la coroziune și asigurării hidroizolării construcțiilor de beton armat
 • 1.6 Concluzii, scopul și obiectivele cercetărilor științifice

2 METODELE ÎNDEPLINIRII CERCETĂRILOR ŞTIINŢIFICE ŞI CARATERISTICA MATERIILOR PRIME PENTRU SPORIREA VIABILITĂŢII REZERVOARELOR DE BETON ARMAT, DESTINATE PĂSTRĂRII APELOR POTABILĂ ŞI TEHNICĂ
 • 2.1 Metodele îndeplinirii cercetărilor științifice
 • 2.1.1 Metodele de cercetare a coroziunii betonului în rezultatul infiltrării apei prin el
 • 2.1.2 Metodele de cercetare a structurii și proprietăților fizico-mecanice ale betonului exploatat în condițiile infiltrării prin el a apei
 • 2.1.3 Metodele cercetării proprietăților hidroizolante a materialelor, utilizate pentru protecția betonului
 • 2.1.4 Metodele îndeplinirii cercetărilor organoleptice și igienico-sanitare a apei potabile păstrate în rezervoarele cu suprafețele interioare izolate cu acoperirea polimerică elaborată
 • 2.2 Cerințe către materialele utilizate pentru hidroizolarea și protecția betonului rezervoarelor.76 2.2.1 Cerințe către agregatele, materialele liante, aditivi și adaosuri pentru beton
 • 2.2.2 Cerințe către materialele utilizate pentru hidroizolarea suprafețelor interioare ale rezervoarelor de beton armat, destinate păstrării apelor potabilă și tehnică

3 ELABORAREA COMPONENŢEI MATERIALULUI COMPOZIT ŞI CERCETAREA PROPRIETĂŢILOR LUI DUPĂ EXPOZIŢIA ÎN CONTACT CU APA
 • 3.1 Studierea influenței apei asupra proprietăților fizico-mecanice ale materialului compozit și optimizarea componenței lui
 • 3.2 Studierea rezistenței la coroziune a materialului compozit
 • 3.3 Studierea influenței structurii materialului compozit asupra rezistenței lui la coroziune și proprietăților fizico-mecanice
 • 3.4 Concluzii

4 ELABORAREA ŞI STUDIEREA SISTEMULUI ACOPERIRII POLIMERICE, APLICAŢII PRACTICE ALE REZULTATELOR CERCETĂRILOR ŞTIINŢIFICE
 • 4.1 Elaborarea și optimizarea compoziției acoperirii polimerice hidroizolatoare
 • 4.2 Determinarea proprietăților fizico-mecanice ale acoperirii polimerice hidroizolatoare
 • 4.3 Studierea rezistenței la coroziune a betonului protejat de acoperirea polimerică elaborată
 • 4.4 Studierea proprietăților organoleptice și igienico-sanitare ale acoperirii polimerice elaborate
 • 4.5 Elaborarea tehnologiei îndeplinirii hidroizolării și protecției de coroziune a rezervoarelor, rezultatele încercărilor în condiții practice
 • 4.6 Concluzii

5 CONCLUZII GENERALE