Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Particularitățile mortalității prin tuberculoză la etapa actuală


Autor: Popa Vasile
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.26 - Ftiziopneumologie
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Aurelia Ustian
doctor, conferenţiar universitar
Consultant ştiinţific: Ion Haidarlî
doctor habilitat, profesor cercetător, Instituţia medico-sanitară publică Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 25 ianuarie 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 19 aprilie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document0.46 Mb / în română

Teza

CZU 616.24-002.5+616-097

Adobe PDF document 4.14 Mb / în română
145 pagini


Cuvinte Cheie

tuberculoză, mortalitate, necropsie, tuberculoză depistată post-mortem, cauza decesului

Adnotare

Structura tezei: lucrarea este expusă pe 145 de pagini și cuprinde: introducere, 4 capitole, concluzii generale și recomandări practice, bibliografie din 181 de surse, 35 de figuri, 65 de tabele. Referitor la tema tezei sunt publicate 17 lucrări științifice. Cuvinte-cheie: tuberculoză, mortalitate, necropsie, tuberculoză depistată post-mortem, cauza decesului.

Domeniul de studiu: Ftiziopneumologie. Scopul lucrării: Studierea particularităţilor deceselor prin tuberculoză în diferite perioade de reorganizare a serviciului de ftiziopneumologie.

Obiective: Analiza comparativă a deceselor prin progresarea tuberculozei, caz nou, în diferite perioade de timp. Stabilirea particularităților deceselor prin tuberculoza depistată postmortem. în diferite perioade de timp. Studierea comparativă a deceselor prin progresarea tuberculozei, caz de retratament, în diferite perioade de timp. Caracteristica deceselor bolnavilor de tuberculoză prin alte boli și cauze.

Noutatea ştiinţifică: Studierea structurii deceselor prin tuberculoză caz nou, caz de retratament și prin tuberculoza depistată post-mortem a condus la aprecierea factorilor predictivi ai evoluției nefavorabile a tuberculozei. Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării: Au fost determinate particularităţile mortalității prin tuberculoză în condiţiile actuale. Datele obținute au contribuit la analiza mai detaliată a situației epidemiologice pentru perfecționarea activităților antituberculoase ale serviciului de ftiziopneumologie și reducerea ratei deceselor prin tuberculoză.

Valoarea practică a lucrării: Stabilirea factorilor principali care au contribuit la evoluţia nefavorabilă a tuberculozei şi survenirea decesului, la evidențierea contingentelor de vârstă și sex, persoanelor vulnerabile în privința duratei de viață de la debutul tuberculozei.

Problema științifică soluționată în teză: S-au determinat structura și cauzele deceselor prin tuberculoză la etapa inițială a implementării strategiei DOTS comparativ cu diferite perioade de activitate antituberculoasă în condiții de strategie DOTS implementată.

Implementarea rezultatelor: Instituţiile de ftiziopneumologie, centrele de sănătate publică, centrele medicilor de familie.

Cuprins


1. MORTALITATEA PRIN TUBERCULOZĂ LA NIVEL MONDIAL ȘI NAȚIONAL
 • 1.1. Mortalitatea prin tuberculoză la nivel global
 • 1.2. Mortalitatea prin tuberculoză în Republica Moldova
 • 1.3. Mortalitatea prin tuberculoză, caz nou
 • 1.4. Mortalitatea prin tuberculoză depistată post-mortem
 • 1.5. Particularitățile deceselor bolnavilor de tuberculoză prin alte boli și cauze
 • 1.6. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIAL ȘI METODE DE CERCETARE
 • 2.1. Caracteristica generală a studiului
 • 2.2. Metode de cercetare
 • 2.3. Procesarea matematico-statistică a materialului
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. PARTICULARITĂȚILE DECESELOR PRIN TUBERCULOZĂ
 • 3.1. Particularitățile deceselor prin tuberculoză, caz nou și depistată post-mortem
 • 3.1.1. Analiza deceselor prin progresarea tuberculozei, caz nou, în condiții de spital
 • 3.1.2. Analiza comparativă a deceselor prin progresarea tuberculozei, caz nou, în condiții de ambulatoriu
 • 3.1.3. Particularitățile comparative ale deceselor prin tuberculoza depistată post-mortem
 • 3.2. Particularitățile deceselor prin tuberculoză, caz de retratament
 • 3.2.1. Analiza deceselor prin tuberculoză, caz de retratament, în condiții de spital
 • 3.2.2. Analiza deceselor prin tuberculoză, caz de retratament în condiții de ambulatoriu
 • 3.3 Concluzii la capitolul 3
4. PARTICULARITĂȚILE DECESELOR BOLNAVILOR DE TUBERCULOZĂ PRIN ALTE BOLI ȘI CAUZE
 • 4.1. Concluzii la capitolul 4
CONCLUZII GENERALE