Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2019 / martie /

Particularităţile clinico-evolutive, psihologice şi neuro-vegetative ale sarcinii şi naşterii la adolescente


Autor: Jubîrcă Svetlana
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.01 - Obstetrică şi ginecologie
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Olga Cerneţchi
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Consultant ştiinţific: Ion Moldovanu
doctor habilitat, profesor universitar, Instituţia medico-sanitară publică Institutul de Neurologie si Neurochirurgie
Instituţia: Instituţia medico-sanitară publică Institutul Mamei si Copilului

Statut

Teza a fost susţinută pe 5 martie 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 19 aprilie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document0.89 Mb / în română

Teza

CZU [618.3-039.11+618.2-083+616.8]:[159.922.1]

Adobe PDF document 13.46 Mb / în română
227 pagini


Cuvinte Cheie

adolescente gestante, vârstă ginecologică, depresie prenatală, anxietate, dereglări de personalitate, profil vegetativ motor, sindrom dolor, aminoacizi aromatici, folaţi

Adnotare

Teza este expusă pe 144 pagini de text de bază, constă din introducere, 5 capitole, concluzii generale, recoma ndări practice, 29 de tabele, 42 de figuri şi 21 de anexe. Bibliografia include 202 surse. Rezultatele obţinute sunt publicate în 20 de lucrări ştiinţifice, inclusiv 4 fără coautori.

Domeniul de studiu: medicina.

Scopul studiului: evaluarea particularităţilor conduitei sarcinii, naşterii şi perioadei post-partum, a statutului psihovegetativ, a comportamentului adaptiv la adolescentele gestante, cu elaborarea unui algoritm de conduită şi prevenire a complicaţiilor obstetricale şi psihoemoţionale.

Obiectivele studiului: aprecierea particularităţilor clinico-evolutive ale sarcinii, naşterii şi perioadei post-partum, cu evaluarea stării psihice, sistemului neuro-vegetativ şi de personalitate; studierea mecanismului de adaptare a adolescentelor gestante; aprecierea serică a aminoacizilor liberi ca markeri ai complicaţiei sarcinii şi schimbărilor depresive, cu elaborarea algoritmului şi protocolului clinic de conduită şi pregătire psihoemoţională a adolescentelor gravide, pentru prevenirea complicaţiilor materne şi fetale.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Studiul dat a permis analiza particularităţilor medico-sociale, şi evolutive ale sarcinii, naşterii şi perioadei post-partum la adolescente şi determinarea factorilor de risc pentru dezvoltarea posibilelor complicaţii. A fost apreciată importanţa evaluării vârstei ginecologice, concomitent cu cea cronologică, ca factor de risc pentru dezvoltarea RCIU a fătului, naşterii premature, anomaliilor congenitale şi altor complicaţii. Pentru prima data au fost evaluate modificările statutului psihologic, neuro-vegetativ şi mecanismele de adaptare ale adolescentelor în pre - şi post-partum. Pentru prima dată a fost evaluat metabolismul aminoacizilor aromatici (triptofan, tirozină, fenilalanină) şi al folaţilor (homocisteină, metionină), ca markeri ce reflectă nu doar manifestarea depresiei la gravidele-adolescente, ci şi evoluţia complică a sarcinii. Aceşti markeri pot fi recomandaţi în screeningul prenatal şi introduşi în practica cotidiană. Problema ştiinţifică soluţionată în teză constă în elucidarea particularităţilor medico-sociale, clinicoevolutive ale sarcinii, naşterii şi perioadei post-partum la adolescente, în corelaţie cu schimbările psihologice şi neuro-vegetative, cu elaborarea algoritmului şi protocolului de conduită pe parcursul perioadei perinatale.

Importanţa teoretică a tezei. Prin cercetarea efectuată în baza investigaţiilor clinice, biochimice şi statistice, a fost adusă o contribuţie ştiinţifică în determinarea unor noi particularităţi ale evoluţiei sarcinii, naşterii şi perioadei post-partum la adolescente. A fost evidenţiat grupul de adolescente gravide cu risc crescut pentru dezvoltarea tulburărilor neuro-vegetative. Au fost elucidaţi markerii serici cu rol în dezvoltarea nu doar a depresiei prenatale, ci şi a complicaţiilor sarcinii la aceste adolescente. A fost elaborat un algoritm de conduită şi de prevenire a complicaţiilor obstetricale, psihoemoţionale şi neonatale legate de sarcina în adolescenţă.

Valoarea aplicativă a lucrării constă în elucidarea factorilor de risc ce au condus la apariţia sarcinii la adolescente şi a complicaţiilor perinatale. Au fost argumentate necesitatea şi importanţa pregătirii psihoemoţionale a adolescentelor gestante, importanţa suplimentării examenului prenatal cu determinarea serică a aminoacizilor aromatici (triptofan, tirozină, fenilalanină) şi a folaţilor (homocisteină, metionină) pentru prevenirea complicaţiilor în sarcină şi a dezvoltării depresiei. În baza studiului realizat a fost elaborat un protocol clinic ce va permite optimizarea conduitei sarcinii, naşterii şi perioadei post-partum la adolescente.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele studiului au fost implementate în activitatea curativă, didactică şi de cercetare a IMSP Institutul Mamei şi Copilului, a IP USMF „Nicolae Testemiţanu”, a IMSP SCM nr. 1, a IMSP Spitalul de Neurologie şi Neurochirurgie.

Cuprins


1. PERSPECTIVELE MATERNITĂŢII LA VÂRSTA ADOLESCENTINĂ: VIZIUNI CONTEMPORANE
 • 1.1. Aspectele socioeconomice, frecvenţa sarcinilor şi naşterilor la adolescente
 • 1.2. Sănătatea reproductivă şi riscurile medicale ale sarcinii şi naşterii în adolescenţă
 • 1.3. Factorii psihosociali şi cei stresogeni în evoluţia sarcinii la adolescente
 • 1.4. Impactul dereglărilor psihovegetative asupra sarcinii şi naşterii la adolescente
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIALE ŞI METODE DE CERCETARE
 • 2.1. Materialul şi designul cercetării
 • 2.2. Metodele clinico-paraclinice de cercetare
 • 2.3. Metodele de evaluare statistică a rezultatelor obţinute
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. ANALIZA DESCRIPTIVĂ A NAŞTERILOR ŞI A COMPLICAŢIILOR OBSTETRICALE ŞI PERINATALE LA ADOLESCENTE
 • 3.1. Aspectele descriptive, anamnestice şi medico-sociale ale sarcinii la adolescente (studiul retrospectiv)
 • 3.2. Caracteristica evoluţiei sarcinii, naşterii şi a perioadei post-partum la adolescente
 • 3.3. Caracteristica stării nou-născuţilor de la adolescentele incluse în studiu
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

4. PARTICULARITĂŢILE EVOLUŢIEI SARCINII, NAŞTERII ŞI PERIOADEI POST- PARTUM LA ADOLESCENTE
 • 4.1. Impactul factorilor medicali şi celor sociali asupra evoluţiei sarcinii la adolescentele gravide (studiul prospectiv)
 • 4.2. Particularităţile clinico-evolutive ale naşterii, perioadei post-partum şi rezultatele perinatale la adolescente
 • 4.3. Influenţa vârstei ginecologice asupra dezvoltării complicaţiilor la adolescentele gravide
 • 4.4. Concluzii la capitolul 4

5. PARTICULARITĂŢILE PSIHOLOGICE, MODIFICĂRILE DE PERSONALITATE ŞI MECANISMELE DE ADAPTARE ALE ADOLESCENTELOR ÎN PERIOADA PRE- ŞI POST-PARTUM