Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2019 /

Teze, martie 2019

Teze [21]

Gr Denumire Domeniu Data aprobării
D Formarea competențelor de comunicare în limba engleză la studenţii în Drept pedagogie 15.03.2019
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Orientări şi tendinţe de optimizare a mecanismului de gestiune a patrimoniului întreprinderilor sistemului cooperaţiei de consum din Republica Moldova economie 15.03.2019
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
D Dimensiuni psihosociale ale dezvoltării personale a cadrului didactic psihologie 15.03.2019
19.00.05 - Psihologie socială
DH Toxocaroza: aspecte medico-sociale; manifestări clinico-evolutive; conduita managerială şi terapeutică medicină 15.03.2019
14.00.33 - Medicină socială şi management
DH Mortalitatea maternă în RM: aspecte medico-sociale, demografice, manageriale şi căile de diminuare medicină 15.03.2019
14.00.01 - Obstetrică şi ginecologie
D Interconexiunea în formarea competențelor lingvistică, de citire și scriere la elevii de vârstă școlară mică pedagogie 15.03.2019
13.00.01 - Pedagogie generală
D Rolul instituțiilor societății civile în dezvoltarea comunității locale. Cazul Republicii Moldova ştiinţe politice 15.03.2019
23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
D Funcționalitatea federalismului în lumea contemporana (Orientul Mjlociu) ştiinţe politice 15.03.2019
23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
DH Interrelația clinică evolutivă și impactul medico-social al lupusului eritematos sistemic medicină 15.03.2019
14.00.06 - Cardiologie şi reumatologie
DH Organizarea teritorială a puterii locale în Republica Moldova: abordare politologică și oportunități de reformare ştiinţe politice 15.03.2019
23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
D Perfecţionarea procesului de integrare a tinerilor specialiști cu studii superioare pe piața muncii din Republica Moldova economie 15.03.2019
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
DH Managementul procesului anestezic la bolnavul geriatric în cadrul actului chirurgical medicină 15.03.2019
14.00.37 - Anesteziologie şi terapie intensivă
D Grafica de şevalet din Republica Moldova studiul artelor, culturologie 15.03.2019
17.00.06 - Teoria şi istoria artelor, istoria culturii şi civilizaţiei
D Natura statică în artele plastice din Republica Moldova studiul artelor, culturologie 15.03.2019
17.00.06 - Teoria şi istoria artelor, istoria culturii şi civilizaţiei
D Efectele economico-financiare ale abuzului de poziție dominantă asupra entităților economice economie 15.03.2019
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
D Optimizarea portofoliului creditar al băncilor comerciale din Republica Moldova economie 15.03.2019
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
D Dezvoltarea procesuală a formării continue a cadrelor didactice din învăţământul general pedagogie 15.03.2019
13.00.01 - Pedagogie generală
D Caracteristica și evaluarea indicilor ecopedologici fizico-mecanici a agroecosistemelor Moldovei Centrale agricultură 15.03.2019
06.01.15 - Agroecologie
DH Perfecționarea cadrului de reglementare a activității de întreprinzător din transportul rutier de pasageri drept 15.03.2019
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
DH Profilul molecular al carcinoamelor mamare invazive versus metastazele limfonodale corespondente medicină 15.03.2019
14.00.15 - Anatomie patologică
D Particularități psihosociale ale stabilității emoționale a cadrelor didactice din învățământul primar psihologie 15.03.2019
19.00.05 - Psihologie socială