Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Fenomene ultrascurte cu participarea excitonilor şi biexcitonilor coerenţi în cristale


Autor: Costel Şura
Gradul:doctor în ştiinţe fizico-matematice
Specialitatea: 01.04.02 - Fizică teoretică şi matematică
Anul:2006
Conducător ştiinţific: Anatol Rotaru (decedat)
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 24 noiembrie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 21 decembrie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.32 Mb / în română

Teza

CZU 530.145 + 535.14

Adobe PDF document 2.29 Mb / în română
143 pagini


Cuvinte Cheie

exciton, biexciton, foton, haos dinamic ultrascurt, dinamică neliniară, strat stochastic

Adnotare

În lucrare a fost studiat un şir de fenomene neliniare ultrascurte noi, care pot fi observate în medii condensate.

Pentru prima dată a fost studiat teoretic procesul de apariţie a haosului dinamic ultrascurt datorită luării în consideraţie a termenilor nerezonanţi în hamiltonianul de interacţiune a cvasiparticulelor coerente în următoarele modele: la conversia excitonului în biexciton în regiunea benzii M de luminescenţă a semiconductorului, la excitarea bifotonică a biexcitonului din starea de bază a cristalului, la conversia bifotonică a excitonului în biexciton, la excitarea excitonului din starea de bază a cristalului şi cuplarea a doi excitoni în biexciton.

Pornind de la hamiltonianele cvasiparticulelor coerente în reprezentarea cuantizării secundare, au fost obţinute ecuaţiile de mişcare în aceste sisteme în variabile acţiune-unghi. În cazul neglijării termenilor nerezonanţi în hamiltonianele de interacţiune a cvasiparticulelor coerente au fost obţinute soluţii analitice exacte. A fost studiată influenţa termenilor nerezonanţi ai hamiltonianelor de interacţiune asupra dinamicii sistemelor. S-a demonstrat că sub acţiunea termenilor nerezonanţi are loc distrugerea integralelor de mişcare ale sistemelor şi apariţia straturilor stochastice în vecinătatea separatoarelor. Au fost evaluate teoretic lăţimile straturilor stochastice. În dependenţă de valorile parametrilor în sisteme pot apărea oscilaţii neliniare periodice sau aperiodice în cazul neglijării termenilor nerezonanţi, iar în cazul considerării termenilor nerezonanţi – oscilaţii cvasiperiodice sau stochastice. Au fost determinate distanţele dintre traiectoriile iniţial apropiate şi incremenţii de dezintegrare a mişcării coerente.

Au fost studiate proprietăţile dinamice ale excitonilor şi biexcitonilor în rezonatorul inelar la excitarea excitonului din starea de bază a cristalului şi cuplarea a doi excitoni în biexciton. Au fost obţinute bifurcaţiile Hopf şi scenariul de trecere în regim de mişcare haotică.

Pentru prima dată a fost studiat procesul de apariţie a haosului dinamic ultrascurt la tranziţii excitonice interseriale şi intraseriale în cristale de tipul Cu2O sub acţiunea câmpului electromagnetic monocromatic extern.

Cuprins


CAPITOLUL 1. Aparatul matematic al sinergeticii şi sinteza bibliografică a dinamicii neliniare a excitonilor fotonilor şi biexcitonilor coerenţi
 • 1.1 Ecuaţii diferenţiale neliniare
 • 1.2 Sisteme de ecuaţii diferenţiale dinamice. Traiectoriile de fază
 • 1.3 Autooscilaţii. Cicluri limită
 • 1.4 Instabilităţi structurale. Elemente de teorie a bifurcaţiilor. Aproximaţia adiabatică
 • 1.5 Haos dinamic disipativ şi atractorii stranii
 • 1.6 Haosul dinamic în sistemele hamiltoniene
 • 1.7 Dinamica neliniară a excitonilor, fotonilor şi biexcitonilor coerenţi în medii condensate

CAPITOLUL 2. Haosul dinamic optic al excitonilor şi biexcitonilor în semiconductori la tranziţii unifotonice
 • 2.1 Haosul dinamic al fotonilor, excitonilor şi biexcitonilor în regiunea benzii M de luminiscenţă în semiconductori
 • 2.2 Dinamica neliniară hamiltonică a excitonilor şi fotonilor coerenţi
 • 2.3 Dinamica hamiltonică optică a excitonilor coerenţi cu considerarea efectului de conversie a doi excitoni în biexciton
 • 2.4 Structuri temporale ale excitonilor, fotonilor şi biecitonilor la cuplarea excitonilor în biexcitoni în sisteme nehamiltonice
 • 2.5 Dinamica ultrascurtă optică a excitonilor coerenţi sub acţiunea cîmpului electromagnetic extern

CAPITOLUL 3. Dinamica neliniară ultrascurtă a excitonilor şi biexcitonilor coerenţi la tranziţii bifotonice în medii condensate
 • 3.1 Dinamica bifotonică neliniară a biexcitonilor coerenţi
 • 3.2 Dinamica neliniară bifotonică a excitonilor şi biexcitonilor în semiconductori