Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Eficientizarea tratamentului şi profilaxia maladiei urechii operate prin chirurgie reconstructivă (studiu clinico-experimental)


Autor: Vetricean Sergiu
Gradul:doctor habilitat în medicină
Specialitatea: 14.00.04 - Otorinolaringologie
Anul:2019
Consultant ştiinţific: Ion Ababii
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 15 mai 2019 în CSS şi se află în examinare la CNAA

Autoreferat

Adobe PDF document1.13 Mb / în română

Teza

CZU 616.284-089.844(043.2)

Adobe PDF document 7.14 Mb / în română
299 pagini


Cuvinte Cheie

evidare timpanomastoidiană totală, maladia urechii operate, mastoidoplastie, meatoplastie, meatotimpanoplastie, timpanoplastie, osiculoplastie

Adnotare

Eficientizarea tratamentului şi profilaxia maladiei urechii operate prin chirurgie reconstructivă (studiu clinico-experimental) Teză de doctor habilitat în ştiințe medicale. Chişinău, 2019 Structura tezei: Lucrarea este expusă pe 296 de pagini de text imprimat și constă din: introducere, 6 capitole, concluzii generale, recomandări practice şi bibliografie (238 de referinţe). Materialul ilustrativ include 106 figuri, 33 de tabele și 6 formule statistice. Rezultatele obţinute au fost publicate în 52 de lucrări ştiinţifice, inclusiv 1 monografie, 12 articole fără coautori şi 12 în ediţii recenzate.

Domeniul de studiu şi obiectivele lucrării: Lucrarea are drept scop perfecţionarea metodelor chirurgicale de tratament şi profilaxia maladiei urechii operate. În baza caracteristicilor clinice şi morfologice, au fost determinate principalele forme ale maladiei urechii operate. Prin cercetări experimentale și clinice, a fost argumentată posibilitatea utilizării grefelor osoase autogene cu proprietăţi osteoinductive de AOMF în chirurgia reconstructivă după evidarea timpanomastoidiană totală.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: Experimental şi clinic a fost justificată utilizarea autoosului stratului cortical al apofizei mastoidiene pentru prepararea protezelor de AOMF folosite în reconstrucţia peretelui posterior al canalului auditiv extern şi în osiculoplastie cu excepția unei traume suplimentare. Metoda de preparare şi conservare a protezelor AOMF din autoos permite utilizarea acestora în intervenţiile reconstructive la diferite termene după etapa de asanare (de la 5 zile până la 9 luni). Concomitent cu analiza comparativă a rezultatelor morfologice şi funcţionale ale intervenţiilor reconstructive propuse, a rezultatelor intervenţiilor tradiţionale în maladia urechii operate, au fost evaluați indicii calităţii vieţii și gradul de reabilitare socială a pacienţilor după operaţiile reconstructive cu utilizarea autogrefelor AOMF.

Problema ştiinţifică soluţionată: constă în determinarea eficienței, prin studii experimentale şi clinice a folosirii autoosului stratului cortical al apofizei mastoidiene pentru prepararea protezelor AOMF. Metoda este utilizată în reconstrucţia peretelui posterior al canalului auditiv extern şi osiculoplastie și exclude orice traumatism suplimentar. Datorită plasticității protezelor AOMF, a fost elaborată o metodă sigură de fixare a protezelor osoase, care restabilesc peretele posterior al canalului auditiv extern. Metoda de preparare şi conservare a protezelor AOMF din autoos permite utilizarea acestora în intervenţiile reconstructive la diferite termene după etapa de asanare (de la 5 zile până la 9 luni).

Semnificaţia teoretică și valoarea aplicativă a lucrării: Au fost evaluate și caracterizate stările morfopatologică şi microbiologică ale cavităţii după operaţia radicală cu evidenţierea diverselor forme ale maladiei urechii operate şi determinarea tacticii tratament ului chirurgical; au fost elaborate diferite variante de utilizare a grefelor AOMF pentru modelarea structurilor urechii distruse de un proces patologic sau înlăturate în conformitate cu tehnica de evidare timpanomastoidiană totală; a fost elaborată metoda originală de fixare şi aplicare a grefei fasciale pentru formarea membranei neotimpanice , care permite efectuarea miringoplastiei în cazurile de lipsă totală a membranei timpanice şi porţiunii osoase a canalului auditiv extern. Efectuarea operaţiei reconstructive primar-amânate după operaţia radicală cu utilizarea protezelor AOMF este o metodă de profilaxie a maladiei urechii operate.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: Rezultatele studiului sunt aplicate în procesul didactic al Catedrei otorinolaringologie a IP USMF „Nicolae Testemiţanu” și în activitatea curativă a Secției otorinolaringologie a Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalului Clinic Republican „Timofei Moșneaga”.

Cuprins


1. METODELE CHIRURGICALE DE TRATAMENT ŞI PROFILAXIA MALADIEI URECHII OPERATE
 • 1.1. Caracteristica, cauzele și complicațiile maladiei cavității de evidare
 • 1.2. Tratamentul chirurgical al maladiei urechii operate 29
 • 1.2.1. Intervențiile de reconstrucție chirurgicală a cavității mastoidiene deschise 32
 • 1.2.2. Miringoplastia, timpanoplastia și osiculoplastia 45
 • 1.3. Calitatea vieții pacienților după tratamentului chirurgical al maladiei urechii operate
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1 57

2. MATERIAL ŞI METODE DE STUDIU
 • 2.1. Caracteristica generală a metodologiei de cercetare
 • 2.2. Metodologia studiului experimental preclinic
 • 2.3. Caracteristica generală a loturilor incluse în studiul clinic
 • 2.4. Metodele de investigaţie a pacienților cu maladia urechii operate
 • 2.5. Metodele de tratament al pacienților cu maladia urechii operate
 • 2.6. Metodele de procesare statistică a rezultatelor
 • 2.7. Concluzii la capitolul 2

3. ARGUMENTAREA EXPERIMENTALĂ A POSIBILITĂȚII UTILIZĂRII GREFELOR OSOASE AUTOGENE CU PROPRIETĂŢI OSTEOINDUCTIVE DE AOMF ÎN CHIRURGIA RECONSTRUCTIVĂ
 • 3.1.Concluzii la capitolul 3

4. CARACTERISTICA ȘI EFICIENȚA INTERVENŢIILOR CHIRURGICALE PRACTICATE LA PACIENȚII INCLUȘI ÎN LOTURILE DE STUDIU
 • 4.1. Sublotul de pacienți cu revizuire chirurgicală a cavităţii de evidare fără reconstrucţie
 • 4.2. Sublotul de pacienți cu evidare timpanomastoidiană totală fără reconstrucţie
 • 4.3. Sublotul de pacienți cu revizuire chirurgicală a cavităţii de evidare și reconstrucţie prin metoda cunoscută (meatotimpanoplastie cu lambou musculocutanat pediculat şi fascie temporală)
 • 4.4. Sublotul de pacienți cu evidare timpanomastoidiană totală și reconstrucţie prin metoda cunoscută (meatotimpanoplastie cu lambou musculo-cutanat pediculat şi fascie temporală)
 • 4.5. Sublotul de pacienți cu revizuire chirurgicală a cavităţii de evidare și reconstrucție prin metoda elaborată (meatotimpanoplastie cu utilizarea autogrefei de AOMF asociată cu fascie temporală și obliterare mastoidiană cu lambou musculo-periostal pediculat)
 • 4.6. Sublotul de pacienți după evidare timpanomastoidiană totală cu reconstrucție prin metoda elaborată (meatotimpanoplastie cu utilizarea autogrefei de AOMF asociată cu fascie temporală și obliterare mastoidiană cu lambou musculo-periostal pediculat)
 • 4.7. Concluzii la capitolul 4

5. ANALIZA COMPARATIVĂ A REZULTATELOR TRATAMENTULUI ŞI PROFILAXIEI MALADIEI URECHII OPERATE
 • 5.1. Evaluarea comparativă a eficienței tratamentului după revizuirea chirurgicală a cavităţii de evidare fără reconstrucţie și după evidarea timpanomastoidiană totală fără reconstrucţie
 • 5.2. Evaluarea comparativă a eficienței tratamentului după revizuirea chirurgicală a cavităţii de evidare cu reconstrucţie prin metoda cunoscută și după evidarea timpanomastoidiană totală cu reconstrucţie prin metoda cunoscută
 • 5.3. Evaluarea comparativă a eficienței tratamentului după revizuirea chirurgicală a cavităţii de evidare cu reconstrucție prin metoda elaborată și după evidarea timpanomastoidiană totală cu reconstrucție prin metoda elaborată
 • 5.4. Evaluarea comparativă a eficienței tratamentului după revizuirea chirurgicală a cavităţii de evidare cu reconstrucţie prin metoda cunoscută și după revizuirea chirurgicală a cavităţii de evidare cu reconstrucție prin metoda elaborată
 • 5.5. Evaluarea comparativă a eficienței tratamentului după evidarea timpanomastoidiană totală cu reconstrucţie prin metoda cunoscută și după evidarea timpanomastoidiană totală cu reconstrucție prin metoda elaborată
 • 5.6. Concluzii la capitolul 5

6. SINTEZA REZULTATELOR OBȚINUTE
 • 6.1. Concluzii la capitolul 6

CONCLUZII GENERALE
RECOMANDĂRI PRACTICE BIBLIOGRAFIE
DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV-ul AUTORULUI