Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2019 / mai /

Impactul antropic asupra mediului din Podișul Moldovei de Nord


Autor: Capcelea Victor
Gradul:doctor în Ştiinţe geonomice
Specialitatea: 11.00.11 - Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Valentin Sofroni
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol
Consultant ştiinţific: Arcadie Capcelea
doctor, conferenţiar cercetător
Instituţia: Universitatea de Stat din Tiraspol

Statut

Teza a fost susţinută pe 17 mai 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 9 iulie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document1.45 Mb / în română

Teza

CZU 504.06 (043.3)

Adobe PDF document 5.55 Mb / în română
186 pagini


Cuvinte Cheie

impact antropic, evaluarea regională a impactului antropic, factori de mediu, componente de mediu, poluare, surse de poluare, protecția mediului, Podișul Moldovei de Nord

Adnotare

Lucrarea are următoarea structură: introducere, 4 capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie, din 306 de titluri, 11 anexe, 132 de pagini de text de bază, 58 de figuri, 10 tabele. Rezultatele obținute sunt reflectate în 15 lucrări științifice, dintre care 7 fără coautori.

Domeniul de studiu– 166.02 Protecția mediului ambiant și folosirea rațională a resurselor naturale.

Scopul studiului constă în fundamentarea teoretică a evaluării regionale a impactului antropic pentru identificarea, prioritizarea problemelor de mediu din PMN și determinarea măsurilor de soluționare a lor.

Obiectivele lucrării: (1) examinarea abordărilor metodologice existente în efectuarea evaluărilor regionale privind impactul antropic și fundamentarea bazelor conceptuale ale ei la nivelul unei regiuni geografice, în calitate de instrument al politicii de mediu; (2) evaluarea stării factorilor de mediu și analiza dinamicii acesteia, cu crearea unei baze de date în cadrul Podișului Moldovei de Nord; (3) cartarea ariilor de impact asupra stării mediului și identificarea zonelor cu situații ecologice diferite pentru zona Podișului Moldovei de Nord; (4) formularea abordărilor strategice, identificarea problemelor ecologice prioritare și a măsurilor de protecție a mediului pentru regiunea Podișului Moldovei de Nord.

Noutatea și originalitatea științifică constă în: fundamentarea complexă și sistemică a evaluării regionale a impactului antropic și a dinamicii calității mediului, având ca studiu de caz PMN; a fost determinat complexul de indicatori în baza căruia s-a evaluat ansamblul impactului antropic asupra mediului și dinamicii lui în zona de studiu, având la bază triada ,,presiune-stare-răspuns”; au fost elaborate hărțile arealelor impactului antropic și a situațiilor ecologice în baza SIG; au fost identificate problemele prioritare de mediu şi modalități de soluționare a lor în PMN. Problema științifică soluționată constă în elaborarea cadrului conceptual și fundamentarea abordării sistemice a evaluării impactului antropic asupra mediului la nivelul unei regiuni geografice ca instrument al politicii de mediu, fapt care a contribuit la eficientizarea identificării problemelor prioritare de mediu, a formulării modalităților și măsurilor de protecție a mediului înconjurător pentru PMN.

Semnificația teoretică: fundamentarea evaluării regionale a impactului antropic ca instrument al politicii de mediu atât prin revederea cadrului metodologic și metodic din domeniul de cercetare, cât și prin aplicarea unor instrumente specifice cercetărilor geografice, cartării și regionării, și a Sistemelor Informaționale Geografice și, în particular, a tehnicilor QGIS.

Valoarea aplicativă. Rezultatele obținute pot servi ca suport în: efectuarea regionării situațiilor ecologice din PMN și identificarea măsurilor prioritare de mediu; pregătirea rapoartelor naționale și regionale referitoare la calitatea mediului; stabilirea liniei de bază a studiilor de impact antropic în zona de studiu pentru ESM a documentelor de dezvoltare; evaluarea impactului antropic al politicilor regionale de dezvoltare; formularea planurilor regionale și locale de acțiuni ale protecției mediului și elaborarea unor proiecte concrete de conservare și ameliorare a stării mediului, precum și a strategiei de dezvoltare socio-economică a raioanelor PMN. În același timp, pot constitui un material necesar pentru pregătirea unor cursuri din programele de învățământ preuniversitar și universitar (Geografia mediului, Geografia fizică a Republicii Moldova).

Implementarea rezultatelor științifice. Rezultatele teoretice şi practice obținute de autor au fost utilizate atât pentru pregătirea cursului universitar „Protecția mediului”, pentru ciclul I, cât și la identificarea priorităților investiționale pentru ADR Nord, la elaborarea Raportului de activitate a CIE AE Bălți-2014 și a Anuarului IE Râșcani-2014 „Protecția mediului în raionul Râșcani

Cuprins


1. FUNDAMENTAREA TEORETICO-METODOLOGICĂ A EVALUĂRII REGIONALE A IMPACTULUI ANTROPIC
 • 1.1. Evaluarea regională a impactului antropic asupra mediului în literatura și practica internațională
 • 1.2. Evaluarea impactului antropic regional asupra mediului în plan național și în cadrul Podișului Moldovei de Nord
 • 1.3. Bazele conceptuale ale evaluării regionale a impactului antropic
 • 1.3.1. Definițiile noțiunilor de bază ale ERIA
 • 1.3.2. Scopul și obiectivele ERIA
 • 1.3.3. Reglementarea juridică a ERIA
 • 1.3.4. Algoritmul procesului ERIA
 • 1.3.5. Indicatorii ERIA
 • 1.3.6. Abordarea sistemică în procesul ERIA
 • 1.3.7. Domeniile de aplicare practică a ERIA
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIALE ŞI METODE DE CERCETARE
 • 2.1. Selectarea și caracterizarea generală a zonei de studiu
 • 2.2. Abordările metodologice, materiale și metodele aplicate în procesul de cercetare
 • 2.3. Concluzii la capitolul 2

3. IMPACTUL ANTROPIC ASUPRA COMPONENTELOR MEDIULUI DIN PODIŞUL MOLDOVEI DE NORD
 • 3.1. Impactul antropic asupra aerului atmosferic
 • 3.1.1. Indicatorii de presiune antropică
 • 3.1.2. Starea calității aerului
 • 3.2. Impactul antropic asupra componentei hidrice
 • 3.2.1. Indicatorii de presiune antropică
 • 3.2.2. Starea și calitatea apelor de suprafață și a celor subterane
 • 3.3. Impactul antropic asupra solurilor
 • 3.3.1. Indicatorii de presiune antropică
 • 3.3.2. Starea calității solurilor
 • 3.3.3. Deșeurile și impactul lor asupra mediului
 • 3.4. Impactul antropic asupra subsolului
 • 3.4.1. Indicatorii de presiune antropică
 • 3.4.2. Starea subsolului
 • 3.5. Impactul antropic asupra componentelor biotice
 • 3.5.1. Indicatorii de presiune antropică
 • 3.5.2. Starea componentelor biotice
 • 3.6. Starea ariilor naturale protejate de stat
 • 3.7. Impactul antropic asupra mediului și starea sănătății populației
 • 3.8. Concluzii la capitolul 3

4. EVALUAREA IMPACTULUI ANTROPIC CA SUPORT INFORMAŢIONAL ÎN ELABORAREA STRATEGIEI REGIONALE DE ACȚIUNI ALE PROTECŢIEI MEDIULUI
 • 4.1. Starea mediului în regiunea de studiu și identificarea problemelor ecologice prioritare
 • 4.2. Strategia și activitățile privind protecția mediului în soluționarea problemelor ecologice prioritare ale Podișului Moldovei de Nord
 • 4.2.1. Considerațiuni pentru elaborarea strategiei protecției mediului
 • 4.2.2. Acțiunile prioritare ale protecției mediului
 • 4.3. Concluzii la capitolul 4

BIBLIOGRAFIE
ANEXE