Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Matei Constantin, doctor habilitat, profesor universitarMatei Constantin, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Academia de Studii Economice a Moldovei
Abilitare:5 octombrie 2011, nr.1226
Specialităţi abilitate: 11.00.02 - Geografie economică, socială si politică

Teze aprobate [6]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Calitatea populației Republicii Moldova. Studiu geodemografic 11.00.02 ASEM conducător 31.07.2020
D Particularităţile teritoriale ale tranziţiei demografice în Republica Moldova 11.00.02 ASEM conducător 22.12.2011
D Studiu geodemografic şi social al municipiului Chişinău 11.00.02 ASEM conducător 03.06.2010
D Studiul economico-geografic al gestiunii protecţiei mediului înconjurător în Republica Moldova 11.00.02 ASEM conducător
consultant
Capcelea Arcadie
18.03.2010
D Studiu spaţial privind utilizarea terenurilor în Republica Moldova 11.00.02 conducător 18.06.2009
D Modul de trai al populaţiei Republicii Moldova. Abordare socio-geografică 11.00.02 conducător 21.04.2005