Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


USTUniversitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chişinău) (UST)


Adresa:str.Gh. Iablocikin, 5, Chişinău, MD 2069
Tel:(+373 022) 75-49-24, 75-49-42
Fax:(+373 022) 75-49-24
Web:www.ust.md
E-Mail:

Potenţialul Ştiinţific


  Documente

  Adobe PDF document 0.42 Mb Raport de autoevaluare a Universităţii de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chişinău) pe anii 2007-2011
  Adobe PDF document 0.94 Mb Raport de autoevaluare a Universităţii de Stat din Tiraspol (cu sediul în Chişinău) pe profilul de cercetare "Monitorizarea, modelarea şi valorificarea sistemelor biologice şi geoecologice"
  Adobe PDF document 0.90 Mb Raport de autoevaluare a Universităţii de Stat din Tiraspol (cu sediul în Chişinău) pe profilul de cercetare "Probleme actuale ale ştiinţelor matematice şi fizico-chimice"
  Adobe PDF document 1.13 Mb Raport de autoevaluare a Universităţii de Stat din Tiraspol (cu sediul în Chişinău) pe profilul de cercetare "Modernizarea procesului educaţional în contextul integrării europene"
  Adobe PDF document 0.65 Mb Avizul de evaluare a Universităţii de Stat din Tiraspol (cu sediul în Chişinău) pentru perioada 2007-2011
  Adobe PDF document 0.21 Mb Avizul de evaluare a Universităţii de Stat din Tiraspol (cu sediul în Chişinău) pe profilul de cercetare "Probleme actuale ale ştiinţelor matematice şi fizico-chimice"
  Adobe PDF document 0.45 Mb Avizul de evaluare a Universităţii de Stat din Tiraspol (cu sediul în Chişinău) pe profilul de cercetare "Monitorizarea, modelarea şi valorificarea sistemelor
  Adobe PDF document 0.82 Mb Avizul de evaluare a Universităţii de Stat din Tiraspol (cu sediul în Chişinău) pe profilul de cercetare "Modernizarea procesului educaţional în contextul integrării europene"

  Acreditare

  Raportul de autoevaluare şi avizul comisiei specializate privind evaluarea organizaţiei se află în arhiva C.N.A.A.
  Hotărârea nr.AC-8/1, din 13.12.2012. Se acordă Universităţii de Stat din Tiraspol calificativul - organizaţie competitivă pe plan internaţional (categoria B)
  Certificat de acreditare: seria P nr.060
  [+] Profiluri acreditate [3]

   Conducători de Doctorat

  În instituţia dată sînt 24 conducători de doctorat, inclusiv 15 doctori habilitaţi.
  conducători de doctorat [] [24]

  Teze Teze

  Au fost elaborate 32 teze, inclusiv 3 de doctor habilitat.

  În examinare [3]: Arhiva tezelor: