Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Diagnosticul complex şi tratamentul toracoscopic video-asistat al echinococului pulmonar


Autor: Tudor Balaban
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.27 - Chirurgie
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Nicolae Gladun
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 29 noiembrie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 18 ianuarie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.66 Mb / în română

Cuvinte Cheie

chist hidatic, pulmon, toracoscopie video-asistată

Adnotare

Studiul este bazat pe analiza a 292 pacienţi cu chist hidatic pulmonar trataţi în secţia de chirurgie toracică Spitalul Clinic Republican (Moldova) în colaborare cu secţia de chirurgie toracică Spitalul Universitar ,,A. Mami”, Ariana (Tunisia), în perioada anilor 1996-2004. 146 de bolnavi au fost operaţi prin toracoscopie video-asistată, ce a constituit 8,3% din numărul total de intervenţii din această perioadă. Vîrsta pacienţilor varia în limitele de la 11 la 75 de ani cu media 33,8±1,67. Raportul procentual bărbaţi/ femei a fost de 43,8% şi respectiv 56,2%.

Scopul studiului a constituit ameliorarea diagnosticului şi implementarea în practică a tratamentului toracoscopic video-asistat la pacienţii cu chist hidatic pulmonar. Bazîndu-ne pe experienţa proprie, propunem diferite modalităţi de tratament minim invaziv în rezolvarea acestei patologii.

În majoritatea cazurilor diagnosticul a fost stabilit la examenul radiologic. În 58,9% cazuri s-a recurs la examenul echografic transtoracic, confirmîndu-se şi stadiul evolutiv al chistului hidatic pulmonar. În 38,4% cazuri s-a efectuat tomografia computerizată, iar în 41,8 % cazuri –fibrobronhoscopia. În 31,5% cazuri s-a utilizat examenul imunoenzimatic ELISA.

Au fost identificate în total 219 chisturi, dintre care 184 cu localizare superficială. S-au efectuat 182 intervenţii chirurgicale: 64 (38,3%) prin toracoscopie video-asistată şi 92 (55,1%) prin toracoscopie video-asistată asociată de minitoracotomie. În 11(6,58%) cazuri s-a trecut la conversie. Rata complicaţiilor postoperatorii a constituit 5,48 %: şase cazuri de pneumotorax postoperator, cauzat de aeroragie alveolară şi un caz de fistulă bronşică persistentă, un caz de pneumonie postoperatorie şi un caz de accident vascular cerebral tranzitor. S-au înregistrat două cazuri de hidatidoză secundară recidivantă, ce a constituit 1,37%. Ablaţiunea drenului pleural se efectua în a 4-a zi postoperator. Sejurul spitalicesc a constituit în mediu 6±1,4 zile. Mortalitate operatorie şi postoperatorie nu s-a înregistrat. Aplicarea algoritmului de diagnostic şi tacticii medico-chirurgicale diferenţiate în diferite forme evolutive de echinococoză ne-a permis să obţinem rezultate bune.

Mobilizarea postoperatorie precoce, timpul de spitalizare redus, reintegrarea în cîmpul muncii în foarte scurt timp cît şi prejudiciul estetic fac ca interesul pentru folosirea tratamentului toracoscopic video-asistat să fie actual.

Cuprins


CAPITOLUL I Revista literaturii
 • 1.1 Date epidemiologice
 • 1.2 Scurt istoric
 • 1.3 Viziune clasică a tratamentului chirurgical al CHP
 • 1.4 Tratamentul chirurgical al CHP în viziune modernă

CAPITOLUL II Material şi metode de studiu
 • 2.1 Caracteristica generală a pacienţilor cu CHP
 • 2.2 Metodele de studiu
 • 2.3 Prelucrarea statistică a datelor

CAPITOLUL III Diagnosticul complex al chistului hidatic pulmonar
 • 3.1 Date clinico-epidemiologice
 • 3.1.1 Circumstanţe de depistare a patologiei
 • 3.1.2 Simptomatologia pacienţilor cu CHP
 • 3.2 Date paraclinice de laborator şi instrumentale
 • 3.2.1 Analize de laborator
 • 3.2.2 Analiza bacteriologică pentru CHP infectat
 • 3.2.3 Examenul imunologic al pacienţilor cu CHP
 • 3.2.4 Serodiagnosticul chistului hidatic pulmonar
 • 3.2.5 Spirografia
 • 3.2.6 Examenul radiologic
 • 3.2.7 Echografia transtoracică
 • 3.2.8 Echografia cardiacă
 • 3.2.9 Echografia abdominală
 • 3.2.10 Tomografia computerizată
 • 3.2.11 Rezonanţa magnetică nucleară
 • 3.2.12 Fibrobronhoscopia
 • 3.2.13 Toracoscopia diagnostică
 • 3.3 Program de calculator de diagnostic diferenţial al CHP
 • 3.4 Algoritmul de diagnostic al CHP

CAPITOLUL IV Tratamentul toracoscopic video-asistat al pacienţilor cu CHP
 • 4.1 Poziţia pacientului pe masa de operaţie
 • 4.2 Anestezia în intervenţiile toracoscopice video-asistate.
 • 4.3 Căi de abord
 • 4.4 Constatări intraoperatorii
 • 4.5 Protecţia cîmpului operator
 • 4.6 Procedee operatorii
 • 4.7 Tratamentul cavităţii posthidatice
 • 4.8 Chistectomie bilaterală într-o şedinţă operatorie
 • 4.9 Chistectomie bilaterală în două şedinţe operatorii
 • 4.10 Gesturi asociate
 • 4.11 Conversia şi impactul ei
 • 4.12 Drenajul cavităţii pleurale
 • 4.13 Analgezia postoperatorie
 • 4.14 Durata intervenţiei chiruricale

CAPITOLUL V Rezultatele tratamentului: complicaţii precoce şi tardive
 • 5.1 Conduita postoperatorie
 • 5.2 Complicaţiile postoperatorii precoce
 • 5.3 Terapia postoperatorie a pacienţilor cu CHP
 • 5.4 Regimul consultativ al pacienţilor operaţi pentru CHP
 • 5.5 Indicaţii şi contraindicaţii către tratamentul toracoscopic video-asistat al CHP
 • 5.6 Avantajele tratamentului toracoscopic video-asistat al CHP