Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2019 / mai /

Particularitățile imunologice și imunofenotipice ale limfoamelor non – Hodgkin


Autor: Nicorici Aliona
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.14 - Oncologie şi radioterapie
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Valentina Stratan
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Consultant ştiinţific: Ion Corcimaru
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Instituţia medico-sanitară publică Institutul Oncologic

Statut

Teza a fost susţinută pe 30 mai 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 9 iulie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document16.00 Mb / în română

Teza

CZU 616.411- 006.441-07

Adobe PDF document 16.00 Mb / în română
131 pagini


Cuvinte Cheie

Limfom non-Hodgkin, imunofenotipare, anticorpi monoclonali, imunoglobuline, polichimioterapie, răspuns imun umoral, tratament personalizat, prognostic, malignizare

Adnotare

Teza este expusă pe 135 de pagini ce includ: introducere, 4 capitole, sinteza rezultatelor obţinute, concluzii generale şi recomandări practice, bibliografie din 108 de surse, 5 anexe, 12 figuri, 18 tabele, 10 fotografii. Rezultatele obţinute sunt publicate în 11 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: oncologie, medicină, diagnostic de laborator.

Scopul: studierea și analiza în dinamică a parametrilor imunobiologici și imunofenotipici în procesul de tratament al bolnavilor cu LNH, pentru a demonstra și a argumenta valoarea științifică a factorilor predictivi întru îmbunătățirea ratei de supraviețuire pe termen lung, și recunoașterea remisiilor imunologice și imunofenotipice în alegerea unor metode de tratament personalizat.

Obiectivele lucrării: 1. Evaluarea și analiza indicilor: imunobiologici și imunofenotipici la etapele de diagnostic, tratament şi remisie a bolnavilor cu LNH; 2. Analiza malignizării și diferențierii fenotipice a liniilor celulare B şi T a LNH prin prisma Ac – monoclonali (AcMo); 3. Identificarea factorilor de pronostic şi acțiune predictibilă a răspunsului imun la terapia aplicată şi aprecierea remisiei imunologice; 4. Elaborarea, brevetarea, certificarea, implementarea unor metode noi de diagnostic și motitorizarea în tratamentul ţintă a LNH în vederea menţinerii remisiilor clinice, imunofenotipice și imunologice.

Metodologia cercetării: Studiul - de tip retrospectiv cu o componentă prospectivă. Sunt cercetați pacienții ocohematologici cu diagnosticul morfologic primar de LNH, determinat prin biopsie cu imunohistochimie. Metodele observației directe și indirecte au fost utilizate în cercetarea sângelui periferic antiagregat cu Ethylenediaminetetraacetic acid la debutul bolii, ulterior aplicării terapiei specifice cu intervale de după 3 și 6 cicluri de PCHT, cu evaluarea indicilor homeostazei umorale, aprecierea fenotipului limfomului în valori procentuale a acestuia prin marcarea limfocitelor cu Ac – monoclonali prin metoda indirectă, comparându–le pentru o analiză deductivă.

Noutatea și originalitatea științifică: Analiza datelor imunologice și imunofenotipice, în funcție de tratamentul aplicat și numărul curelor PCHT utilizate, va oferi posibilitatea optimizării protocoalelor terapeutice aplicate cu utilizarea elementelor noi. Reapariția recidivelor ne solicită căutarea de noi scheme de tratament PCHT cu includerea de medicamente specifice, ce ar asigura dezvoltarea ulterioară a unui tratament țintă.

Problema științifică soluționată: Caracteristicile AcMo sunt deosebit de importante pentru succesul terapiei. Utilizarea AcMo himerici sau umani (care au timpul de înjumătățire mai mare comparativ cu cei murini) va diminua respingerea imună, facilitând eficiența acțiunii clinice aplicate.

Semnificația teoretică și valoarea aplicativă a lucrării: În vederea depistării recidivelor precoce și tardive, a efectelor secundare existente sau noi apărute și apariția malignizării, e necesară determinarea valorilor procentuale a fenotipului limfomului și caracteristicilor concentrației totale a claselor de Ig, pentru a aprecia statutul imun a pacienților oncohematologici, în scopul majorării ratei de supraviețuire și valorificării mai bune a calității vieții.

Cuprins


CAPITOLUL 1 CONCEPTELE CONTEMPORANE ÎN DIAGNOSTICUL LIMFOMULUI NON-HODGKIN
 • 1.1 DOCTRINELE ŞI ONCOGENEZA LIMFOMULUI NON-HODGKIN
 • 1.2 PROGRESELE EVOLUTIVE ÎN DIAGNOSTICARE ŞI ACTUALITĂȚI ÎN STUDIEREA DIAGNOSTICULUI LIMFOMULUI NON-HODGKIN
 • 1.3 CERCETĂRI IMUNOFENOTIPICE ȘI IMUNOLOGICE ÎN LIMFOMUL NON-HODGKIN
 • 1.4 PARTICULARITĂȚILE CERCETĂRILOR IMUNOLOGICE DE DIAGNOSTIC ÎN LIMFOMUL NON-HODGKIN
 • 1.5 CRITERII DE APRECIERE A REMISIEI LIMFOMULUI NON-HODGKIN
 • CONCLUZII LA CAPITOLUL 1

CAPITOLUL 2 CARACTERISTICA MATERIALULUI DE OBSERVAŢIE CLINICĂ, DE LABORATOR ŞI A METODELOR DE CERCETARE
 • 2.1 CARACTERISTICA GENERALĂ A MATERIALULUI CLINIC DE CERCETARE
 • 2.2 CARACTERISTICA GENERALĂ A METODELOR DE CERCETARE
 • 2.3 METODELE DE EVALUARE STATISTICĂ A REZULTATELOR
 • CONCLUZII LA CAPITOLUL 2

CAPITOLUL 3 PARTICULARITĂŢILE ŞI DINAMICA INDICILOR IMUNOLOGICI ŞI IMUNOFENOTIPICI LA BOLNAVII CU LIMFOM NON-HODGKIN ÎN PROCESUL TRATAMENTULUI
 • 3.1 DINAMICA INDICILOR IMUNOLOGICI ÎN PROCESUL DE TRATAMENT POLICHIMIOTERAPIC A BOLNAVILOR CU LIMFOM NON-HODGKIN
 • 3.1.1 STUDIUL IMUNOLOGIC LA BOLNAVII CU LIMFOM NON-HODGKIN A LINIEI CELULARE B, DETERMINATE IMUNOFENOTIPIC
 • 3.1.2 STUDIUL IMUNOLOGIC LA BOLNAVII CU LIMFOM NON-HODGKIN A LINIEI CELULARE T, DETERMINATĂ IMUNOFENOTIPIC (CONFORM STUDIULUI DAT DE CERCETARE)
 • 3.2 DINAMICA INDICILOR IMUNOFENOTIPICI LA BOLNAVII CU LIMFOM NON-HODGKIN
 • 3.2.1 STUDIUL LINIEI B - CELULARE
 • 3.2.2 STUDIUL LINIEI T - CELULARE
 • CONCLUZII LA CAPITOLUL 3

CAPITOLUL 4 REMISIILE IMUNOLOGICE ŞI IMUNOFENOTIPICE LA BOLNAVII CU LIMFOM NON-HODGKIN ÎN PROCESUL DE TRATAMENT
 • 4.1 DINAMICA INDICILOR IMUNOLOGICI ȘI IMUNOFENOTIPICI LA BOLNAVII CU LIMFOM NON-HODGKIN ÎN PERIOADA DE DUPĂ TRATAMENT
 • 4.2 REMIISIILE IMUNOLOGICE ȘI IMUNOFENOTIPICE LA BOLNAVII CU LIMFOM NON-HODGKIN ÎN PERIOADA DE DUPĂ TRATAMENT
 • CONCLUZII LA CAPITOLUL 4

SINTEZA REULTATELOR OBŢINUTE
CONCLUZII GENERALE
RECOMANDĂRI PRACTICE