Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2019 / iunie /

Etiologie, patogenie, clinică și tratament al cataractei legate de vârstă


Autor: Ion Jeru
Gradul:doctor habilitat în medicină
Specialitatea: 14.00.08 - Oftalmologie
Anul:2019
Consultant ştiinţific: Eugeniu Bendelic
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 27 iunie 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 27 septembrie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document2.62 Mb / în română

Teza

CZU 616.1.943

Adobe PDF document 16.00 Mb / în română
0 pagini


Cuvinte Cheie

cataracta legată de vârstă, imunogeneză, morfogeneză

Adnotare

Structura tezei. Teza este scrisă în limba română, expusă pe 170 de pagini şi constă din introducere, 6 capitole, concluzii, recomandări practice, rezumate în limba română, rusă şi engleză şi bibliografia cu 204 de referinţe. Materialul ilustrativ include 18 de tabele şi 41 de figuri. Rezultatele obţinute sunt publicate în 109 de lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: oftalmologie.

Scopul cercetării: Evaluarea factorilor de risc, modificărilor morfologice și rolului inflamației în evoluția cataractei legate de vârstă, particularităților ei clinice, precum și a posibilităților terapeutice de atenuare a edemului cornean postoperator.

Obiectivele cercetării. Evaluarea conținutului markerilor inflamației (citokinelor pro-, anti- inflamatoare și chemokinelor) și a factorilor de creștere în umoarea apoasă la pacienții cu CLV în dependență de stadiul de evoluție (incipientă, intumescentă și matură), precum și de formele evolutive (capsulară, corticală și nucleară), localizarea opacității, cât și comorbiditățile prezente. Studierea particularităților morfologice ale capsulei anterioare cristaliniene în cataracta legată de vârstă. Evaluarea rolului stresului oxidativ in patogenia cataractei legate de varsta, edemului cornean postoperator si a cataractei secundare prin determinarea markerilor iminenți în lichidul lacrimal. Evaluarea particularităților clinice ale cataractei legate de vârstă. Evaluarea relației între conținutul markerilor inflamației în umoarea apoasă și edemul cornean după corecția microchirurgicală prin extracție clasică și facoemulsificare. Evaluarea efectului terapeutic al formulei Aspirină+Aevit+Quinax asupra CLV incipiente, estimat inclusiv și prin markerii inflamației și stresului oxidativ. Evaluarea particularităților tratamentului medicamentos și microchirurgical la pacienții cu cataractă legată de vârstă cu studierea unor complicații postoperatorii.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. În premieră în umoarea apoasă la pacienții cu cataractă legată de vârstă cu diferite forme evolutive s-a determinat în complexitate concentrația markerilor pro- și anti-inflamatori, chemokinelor și factorilor de creștere și au fost identificați predictorii. Au fost decelate particularitățile morfologice ale capsulei anterioare, preluate în timpul microcorecției chirurgicale a CLV și au fost determinate mecanismele imunogenezei și morfogenezei.

Semnificaţia teoretică. Este dovedită și argumentată contribuţia patogenetică a răspunsului inflamator accentuat al ochiului în declanșarea și progresarea cataractei legate de vârstă. Sunt identificate inerențele leziunilor structurale ale capsulei anterioare a cristalinului la nivelul colagenului capsular, epiteliului subcapsular și arhitecturii fibrilare.

Problema științifică importantă soluționată în teză constă în identificarea patogeniei cataractei legate de vârstă consolidată prin evidențele răspunsului inflamator local și modificărilor morfologice, fapt care a determinat justificarea rolului mediatorilor inflamației în declanșarea și exacerbarea perturbărilor structurale ale cristalinului caracteristice CLV, ce a permis elaborarea unui algoritm de predicție și evidențiere a țintelor terapeutice ale maladiei.

Valoarea aplicativă a lucrării. Sunt evidențiați markerii răspunsului inflamator din umoarea apoasă cu valoare predictivă asupra evoluției cataractei legate de vârstă, precum și beneficiile formulei terapeutice Aspirină+Aevit+Quinax privind complicațiile postoperatorii, cât și a dinamicii răspunsului inflamator și stresului oxidativ.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele studiului au fost aprobate ca valoare ştiinţifică şi implementate în secțiile de oftalmologie din Chișinău, precum și în procesul didactic al studenților și rezidenților facultății de Medicină a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”.