Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Chimioimunoterapia melanomului malign cutanat în diferite etape de răspândire a procesului


Autor: Mariana Rogojinaru
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.14 - Oncologie şi radioterapie
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Iurie Bulat
doctor habilitat, profesor cercetător, Instituţia medico-sanitară publică Institutul Oncologic
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 5 decembrie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 18 ianuarie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.24 Mb / în română

Teza

CZU 616.5-006.91-085.277.3+615.37

Adobe PDF document 0.93 Mb / în română
108 pagini


Cuvinte Cheie

melanom malign cutanat, chimioimunoterapie, tratament adjuvant, tratament neoadjuvant, remisiune, răspuns global, patomorfoză, perioada până la avansare, supravieţuire generală

Adnotare

Melanomul malign reprezintă o maladie a pielii extrem de periculoasă, care se caracterizează prin dezvoltare rapidă, prin apariţia timpurie a metastazelor şi eficienţă redusă a metodelor contemporane de tratament.

Studiul a fost realizat pe 331 pacienţi cu MM în diferite etape de răspândire a procesului. Lucrarea evaluează eficienţa a patru regimuri himioimunoterapice originale în tratamentul MM în diferite etape de răspândire a procesului: generalizare, de risc crescut după tratament chirurgical convenţional radical şi metastaze regionale.

Din lotul total de pacienţi 122 persoane s-au prezentat cu forme diseminate: grupul de studiu prospectiv alcătuit din 62 pacienţi, la care s-a administrat tratament medicamentos cu patru componente şi grupul de control – retrospectiv 60 pacienţi, la care s-a administrat monoterapie cu DTIC. Regimul chimioimunoterapic, din patru preparate în tratamentul MM diseminat a demonstrat o eficienţă mai înaltă ca regimul monochimioterapic cu Dacarbazină: 43,5% rata răspunsului obiectiv comparativ cu 20% (p<0,01); arătând o creştere a duratei medii a răspunsului obiectiv: 5,7 luni verso 3,1 luni (p<0,01) şi a supravieţuirii medii: 14 luni verso 8,9 luni (p<0,01); cu preţul unei toxicităţi mai înalte, dar acceptabile.

La utilizarea la 24 pacienţi în calitate de linia II de tratament a MM metastatic a combinării Lomustină, Vincristin, Hydroxiurea şi IFN au fost obţinute răspunsuri parţiale la 25% din pacienţi, cu o durată scurtă a remisiunilor - 5 luni.

S-a efectuat un studiu prospectiv, randomizat consacrat evaluării eficacităţii combinării DTIC şi IFN în calitate de tratament adjuvant la pacienţii cu MM în stadiile IIB, IIC, IIIA, din grupul cu risc sporit. S-au creat două loturi: lotul de studiu - 85 pacienţi la care după intervenţia chirurgicală s-a efectuat tratament adjuvant cu Dacarbazină şi IFN; lotul de control - 82 pacienţii după intervenţia chirurgicală au fost supravegheaţi, nefiind supuşi tratamentului adjuvant. În lotul pacienţilor trataţicu Dacarbazină şi Interferon, la perioada medie de supraveghere de 36 luni, s-a evidenţiat ameliorarea nesemnificativă a supravieţuirii fără semne de boală cu 15,2% (p>0,05), fără creşterea intervalului liber de boală (10,6 luni verso 10,4 luni, p>0,05) şi a supravieţuirii generale (24,4 luni verso 23,4 luni, p>0,05).

Cu metastaze ganglionare regionale, după excizia focarului primar în studiu au fost incluşi 18 pacienţi. A fost studiată eficacitatea combinării Dacarbazinei, Cisplatinului şi IFN ca tratament neoadjuvant. În rezultatul efectuării tratamentului neoadjuvant la pacienţii cu proces local avansat s-a obţinut răspuns clinic obiectiv în 61,1% cazuri; cu obţinerea patomorfozei medicamentoase de gr. I în 50% cazuri, gr. II - 33,3%, gr. III – 16,7% cazuri; iar perioada până la avansare a alcătuit 15,6 luni.

Rezultatele primite vor fi folosite la optimizarea tacticii ulterioare de tratament la pacienţii cu MM în diferite etape de răspândire a procesului.

CuprinsCAPITOLUL I. Posibilităţile contemporane ale tratamentului medical al melanomului malign (Revista literaturii)
 • 1.1 Aspecte generale
 • 1.2 Tratamentul chirurgical
 • 1.3 Radioterapia
 • 1.4 Tratamentul adjuvant
 • 1.4.1 Interferonii
 • 1.4.2 Interleukina
 • 1.4.3 Factorii de creştere hematopoetici
 • 1.5 Tratamentul melanomului malign diseminat
 • 1.5.1 Monochimioterapia
 • 1.5.2 Polichimioterapia
 • 1.5.3 Biochimioterapia
 • 1.6 Vaccinoterapia
 • 1.7 Preparatele noi chimioterapice


CAPITOLUL II. Material şi metode de studiu
 • 2.1 Caracteristica generală a pacienţilor incluţi în studiu
 • 2.2 Caracteristica preparatelor şi regimurilor de tratament folosite în studiu
 • 2.3 Aprecierea rezultatelor tratamentului
 • 2.4 Aprecierea toxicităţiit tratamentului
 • 2.5 Metodele de evaluare statistică


CAPITOLUL III. Rezultatele studiului
 • 3.1 Chimioimunoterapia melanomului malign diseminat
 • 3.2 Chimioimunoterapia ca tratament de linia II la pacienţii
 • rezistenţi la tratamentul convenţional
 • 3.3 Chimioimunoterapia adjuvantă a melanomului
 • malign în stadiile II-III
 • 3.4 Rezultatele tratamentului neoadjuvant al melanomului
 • malign local avansat


CAPITOLUL IV. Discuţii