Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2006 /

Teze, decembrie 2006

Teze [42]

Gr Denumire Domeniu Data aprobării
D Drepturile omului: aspecte juridico-filosofice drept 21.12.2006
12.00.10 - Drept internaţional public
D Argumentarea metodicii de învăţare a înotului prin metoda în grup în baza aplicării sistemului de radiocomunicaţie pedagogie 21.12.2006
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Particularităţile pregătirii arbitrilor în jocul de fotbal pedagogie 21.12.2006
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Managementul resurselor turistice în mediul rural din Republica Moldova economie 21.12.2006
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Influenţa sistemului electoral asupra formării pluripartidismului în Republica Moldova şi Israel. Studiu comparat (aspectul istorico-politologic) ştiinţe politice 21.12.2006
23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
D Biotehnologia obţinerii imunomodulatorului BioR(SpI) şi studierea acţiunii lui „in vitro” asupra reactivităţii imunologice şi rezistenţei naturale la bolnavii cu tuberculoză pulmonară biologie 21.12.2006
03.00.23 - Biotehnologie
D Selectarea unor tulpini de micromicete producătoare de enzime pectolitice şi optimizarea condiţiilor de dezvoltare şi biosinteză biologie 21.12.2006
03.00.07 - Microbiologie
D Identitatea de gen a tinerilor în condiţiile modificării rolurilor sociale psihologie 21.12.2006
19.00.07 - Psihologie pedagogică, psihologia dezvoltării, psihologia personalităţii
D Raportul dintre aptitudinile pentru arta plastică şi cele generale în perioada de şcolaritate psihologie 21.12.2006
19.00.07 - Psihologie pedagogică, psihologia dezvoltării, psihologia personalităţii
D Particularităţi de diagnostic şi tratament medico-chirurgical în procesele patologice inflamatorii aderenţiale intraperitoneale postoperatorii la copil medicină 21.12.2006
14.00.35 - Chirurgie pediatrică
D Efecte cooperative în sistemele electronice excitate la interacţiunea cu câmpul bozonic fizică-matematică 21.12.2006
01.04.02 - Fizică teoretică şi matematică
D Formarea competenţei de comunicare interculturală la viitorii profesori de limbă engleză pedagogie 21.12.2006
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Fenomene ultrascurte cu participarea excitonilor şi biexcitonilor coerenţi în cristale fizică-matematică 21.12.2006
01.04.02 - Fizică teoretică şi matematică
D Tactica activă în tratamentul chirurgical al colecistitei acute calculoase medicină 21.12.2006
14.00.27 - Chirurgie
D Tactica chirurgicală de reconversie a colonului la pacienţii colostomiaţi în raport cu particularităţile morfofuncţionale ale ansei excluse medicină 21.12.2006
14.00.27 - Chirurgie
D Sinteza orientată a acizilor graşi de către cianobacteria Spirulina platensis (Nordst.) Geitl CNM-CB-01 şi microalga Porphyridium cruentum (Näg) CNM-AR-01 şi procedee de obţinere a preparatelor lipidice biologie 21.12.2006
03.00.23 - Biotehnologie
D Particularităţile fiziologo-biochimice şi biotehnologice ale tulpinei Nostoc linckia (Roth) Born et Flah CNM-CB-03 sursă de substanţe bioactive biologie 21.12.2006
03.00.23 - Biotehnologie
D Metodologia de creare şi implementare a condiţiilor şi programelor de asigurări medicale în Republica Moldova medicină 21.12.2006
14.00.33 - Medicină socială şi management
D Tratamentul chirurgical funcţional al fracturilor maleolare medicină 21.12.2006
14.00.22 - Ortopedie şi traumatologie
D Concordanţe clinico-funcţionale şi imunologice în diagnosticul şi tratamentul rinosinuzitelor recidivante şi cronice la copii medicină 21.12.2006
14.00.04 - Otorinolaringologie
D Gestiunea eficientă a schimbărilor organizaţionale ca factor de asigurare a competitivităţii firmei economie 21.12.2006
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Femeile după vârsta de 60 de ani: aspecte demografice, sociale şi medicale medicină 21.12.2006
14.00.33 - Medicină socială şi management
D Aplicarea practicii manageriale europene în exploatatiile agricole din Republica Moldova economie 21.12.2006
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Universul urban în opera lui James Joyce filologie 21.12.2006
10.01.06 - Literatura universală şi comparată
D Încetarea contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului drept 21.12.2006
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Capacitatea civilă a persoanei fizice drept 21.12.2006
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Studiu asupra sistemului terminologic din domeniul finanţe filologie 21.12.2006
10.02.19 - Lingvistică generală (cu specificare: sociologică, psihologică, contrastiv-tipologică, structurală, matematică, computaţională)
D Particularităţi lingvistice ale comunicării în Internet filologie 21.12.2006
10.02.19 - Lingvistică generală (cu specificare: sociologică, psihologică, contrastiv-tipologică, structurală, matematică, computaţională)
D Locul şi rolul Preşedintelui Republicii Moldova în sistemul autorităţilor publice şi în asigurarea echilibrului în societate drept 21.12.2006
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
DH Managementul complexului agroindustrial al Republicii Moldova în contextul integrării economice în Uniunea Europeană economie 21.12.2006
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Probleme ale minimizării delincvenţei juvenile: aspecte sociale (în baza investigaţiei sociologice din judeţul Iaşi – România) sociologie 21.12.2006
22.00.04 - Structură socială, instituţii şi procese sociale
D Proza scurtă a lui Leon Donici. Lumi artistice, personaje, tehnici narative filologie 21.12.2006
10.01.01 - Literatura română
D Proprietăţile supraconductoare ale nanostructurilor supraconductor-feromagnet fizică-matematică 21.12.2006
01.04.07 - Fizica stării condensate
D Evaluarea stării sănătăţii recruţilor ce urmează a fi încorporaţi în Forţele Armate ale Republicii Moldova medicină 21.12.2006
14.00.33 - Medicină socială şi management
D Conflictele contemporane şi modalităţi de reglementare a acestora (în baza conflictelor transnistrean şi palestino-israelian) istorie 21.12.2006
07.00.02 - Istoria românilor (pe perioade)
D Relaţiile culturale ale comunităţilor bronzului târziu din spaţiul Carpato-Nistrean (în baza pieselor de metal) istorie 21.12.2006
07.00.06 - Arheologie
D Aspectele medico-sociale ale intoxicaţiilor alimentare acute şi măsurile de prevenire medicină 21.12.2006
14.00.33 - Medicină socială şi management
D Tradiţii neculceene în literatura română. Epoca paşoptistă filologie 21.12.2006
10.01.01 - Literatura română
D Inadaptatul în proza românească interbelică structura tipologică şi valoarea lui estetică filologie 21.12.2006
10.01.01 - Literatura română
D Eficacitatea corecţiei farmacologice a activităţii sistemului renin-angiotensin-aldosteron în cordul pulmonar cronic medicină 21.12.2006
14.00.05 - Boli interne (cu specificare: pulmonologie, gastroenterologie, hepatologie, nefrologie, diagnostic funcţional şi endoscopie)
D Critica literară şaizecistă din Republica Moldova: între investigaţie estetică şi interpretare eseistică filologie 21.12.2006
10.01.01 - Literatura română
D Transnaţionalizarea vieţii economice în ţările mici prin prisma unităţilor economice economie 21.12.2006
08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale