Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Screeningul, profilaxia şi tratamentul hipotiroidismului în sarcină


Autor: Vera Dorogoi
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.01 - Obstetrică şi ginecologie
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Ludmila Eţco
doctor habilitat, profesor cercetător, Instituţia medico-sanitară publică Institutul Mamei si Copilului
Consultant ştiinţific: Zinaida Anestiadi
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 5 decembrie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 18 ianuarie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.25 Mb / în română

Teza

CZU 618.2+616.44-008.64-08

Adobe PDF document 0.90 Mb / în română
115 pagini


Cuvinte Cheie

hormoni tiroidieni, hipotiroidism,guşă, sarcină, Berlamin-Modular

Adnotare

Studiul prezent a fost prospectiv şi randomizat. În acest studiu au fost prezentate rezultatele screening-ului a 1622 femei gravide, 6,5% din ele au fost depistate fiind hipotiroide, iar 27,2% prezentau guşă endemică gestaţională. Din 95 femei gravide hipotiroide, 25 sufereau de o formă clinică şi 70 formă subclinică a hipotiroidismului.

Diagnosticul de hipotiroidism a fost stabilit prin testarea valorilor TSH-lui seric, fracţiei libere de tiroxină (FT4) la vizita iniţială a gravidei.De asemenea, la femeile gravide au fost apreciaţi anticorpii antitireoperoxidazici şi măsurat ecografic volumul tiroidian.

Gravidele selectate au fost randomizate în două grupuri, căror li s-au administrat diferite metode de tratament. Paralel s-a urmărit un grup de femei gravide eutiroide. Gravidelor din grupul experimental li s-a administrat complexul de tratament Kaliu Iodid, Levothyroxină şi amestecul nutritiv Berlamin-Modular ( Berlin-Chemie).

La toate trei grupuri de gravide s-a urmărit parcurgerea sarcinii şi naşterii şi statutul tiroidian în dinamică.

A fost elaborată şi implimentată o metodă nouă de screening, monitoring şi tratament al hipotiroidismului în sarcină, care a permis reducerea considerabilă a complicaţiilor materne şi fetale şi a îmbunătăţit statutul tiroidian matern.

Rezultatele studiului au contribuit la elaborarea unui algoritm eficient de screening, monitoring şi tratament al hipotiroidismului în sarcină.

CuprinsCAPITOLUL I. Managementul contemporan al hipotiroidismului în sarcină (Revista literaturii)
 • 1.1. Actualităţi în clasificare, etiopatogenie, evoluţie clinică şi diagnostic al hipotiroidismului în sarcină
 • 1.2. Algoritmul de screening al hipotiroidismului la gravide. Principii şi perspective
 • 1.3. Reglarea funcţiei glandei tiroide în sarcină, modificările induse de ea şi efectul guşogen al sarcinii în regiunile carenţiale de iod
 • 1.4. Complicaţiile materne şi fetale în sarcina asociată hipotiroidismului
 • 1.5. Principiile de bază în tratamentul hipotiroidismului la gravide

CAPITOLUL II. Materiale şi metode de investigaţie
 • 2.1. Caracteristica generală a cercetării şi selectărea eşantionului de studiu
 • 2.2. Programul cercetărilor medicale
 • 2.3. Metoda de tratament elaborată în cadrul studiului
 • 2.4.Metode clinice şi de laborator

CAPITOLUL III. Caracteristica parametrilor clinici şi paraclinici a gravidelor cu hipotiroidism în sarcină
 • 3.1.Evoluţia sarcinii şi naşterii la gravidele cu hipotiroidism sub influenţa diferitelor metode de tratament
 • 3.2. Dinamica parametrilor tiroidieni la gravide, în dependenţă de tratamentul administrat
 • 3.3. Caracteristica parametrilor tiroidieni şi complicaţiilor sarcinii în dependenţă de forma clinică sau subclinică a hipotiroidismului

CAPITOLUL IV. Evaluara comparativă a eficacităţii tratamentului complex al hipotiroidismului în sarcină
 • 4.1. Variabilitatea parametrilor tiroidieni sub influenţa complexului de tratament propus
 • 4.2. Influenţa complexului de tratament asupra evoluţiei sarcinii şi finalul naşterei
 • 4.3. Valoarea TSH-lui ca factor predictiv al complicaţiilor materne şi fetale, survenite în hipotiroxinemia maternă

CAPITOLUL V. Principiile de bază în conduita gravidelor cu hipotiroidism