Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Consecinţele de sănătate ale accidentului nuclear Cernobâl: deficienţe, incapacităţi, invaliditate (la persoanele care au participat la lichidarea catastrofei de la Centrala Nucleară Electrică Cernobâl)


Autor: Leonid Margine
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.33 - Medicină socială şi management
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Dumitru Tintiuc
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Consultant ştiinţific: Olga Bleandur
doctor habilitat, profesor universitar
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 6 decembrie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 18 ianuarie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document1.44 Mb / în română

Teza

CZU 614.2+614.876:[616-001.28+616-036.86/.88]

Adobe PDF document 0.86 Mb / în română
104 pagini


Cuvinte Cheie

morbiditate, invaliditate, pierderea vitalităţii, mortalitate, „lichidatori”, radiaţie ionizantă, catastrofa de la Centrala Nucleară Electrică Cernobâl

Adnotare

În scopul evaluării consecinţelor de sănătate ale persoanelor care au participat la lichidarea consecinţelor catastrofei de la Centrala Nucleară Electrică Cernobâl, am analizat informaţia din documentaţia medicală a 2481 „lichidatori”, actele militare ale „lichidatorilor”, documentele de asistenţă socială a 2994 participanţi la lichidarea consecinţelor catastrofei nucleare de la Cernobâl.

Am analizat şi apreciat rata comparativă a valorii indicatorilor morbidităţii, invalidităţii şi a mortalităţii „lichidatorilor” şi populaţiei Republicii Moldova în întregime (conform datelor Centrului de Sănătate Publică şi Management Sanitar al Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale), particularităţile după grupele de vârstă, cauzele lor, cât şi evaluarea lor în dinamică.

Afectarea concomitentă a câtorva sisteme din organism, progresarea tabloului clinic al maladiilor cu invalidizare rapidă sunt particularităţile caracteristice ale patologiei somatice la „lichidatori”. Cel mai frecvent au fost depistate afecţiunile neuropsihice (98,5%), gastrointestinale (66,2%), endocrine (32,4%) şi cardiovasculare (27,9%).

În debutul studiului 2481 (82,9%) de ”lichidatori” aveau un grad de invaliditate cu o pierdere medie a vitalităţii de 69,2%. Valoarea indicatorului invalidităţii primare a crescut de 37,5 ori (de la 0,4% la 15%) în perioada 1993-1998 cu o diminuare ulterioară până la 1% în anul 2004. Cea mai mare pondere a invalidităţii revine perioadei de 10-15 ani după expunerea la acţiunea radiaţiei ionizate.

Valoarea indicatorului mortalităţii generale a „lichidatorilor” în perioada 1986-2004 constituia 7,2%, vârsta medie de deces a acestora fiind de 47,15±0,6 ani. Circa 2/3 din numărul total al decedaţilor aveau vârsta sub 50 de ani.

Valoarea indicatorului invalidităţii „lichidatorilor” din zona de Sud a Republicii Moldova este mai mare decât valoarea indicatorului invalidităţii „lichidatorilor” din zonele de Nord şi de Centru ale Republicii Moldova. Populaţia masculină este mai sensibilă la acţiunea radiaţiei ionizante, comparativ cu cea feminină. Valoarea indicatorului invalidităţii la bărbaţii „lichidatori” fiind de 85,4% şi la femeile „lichidatoare” – de 47,8%, iar al mortalităţii a fost respectiv de 7,6% şi 2,5%.

Adresarea inoportună, evidenţa medicală tardivă şi tratamentul medicamentos aritmic negativ au influenţat sănătatea „lichidatorilor”. Compensaţiile sociale şi alocaţiile financiare ale „lichidatorilor” alcătuiesc doar 90% din salariul mediu lunar pe ţară.

Metodele existente de profilaxie şi de tratament a persoanelor afectate de acţiunea radiaţiei ionizante sunt puţin efective şi necesită perfecţionare.

CuprinsCAPITOLUL I. Aspectele generale ale catastrofei nucleare de la Cernobâl şi consecinţele ei de sănătate (revista literaturii)
 • 1.1. Aspectele generale ale reacţiei nucleare şi ale radiaţiei ionizante
 • 1.2. Caracteristica generală a accidentului de la Centrala Nucleară
 • Electrică Cernobâl
 • 1.3. Consecinţele medicale ale catastrofei de la Centrala Nucleară
 • Electrică Cernobâl
 • 1.3.1. Morbiditatea „lichidatorilor”
 • 1.3.2. Morbiditatea oncologică
 • 1.3.3. Morbiditatea somatică
 • 1.3.4. Consecinţele psihoneurologice
 • 1.3.5. Invaliditatea „lichidatorilor”
 • 1.3.6. Mortalitatea lichidatorilor
 • 1.3.7. Starea de sănătate a „lichidatorilor” din Republica Moldova

CAPITOLUL II. Materiale şi metode
 • 2.1. Caracteristica generală a cercetării
 • 2.2. Caracteristica lotului de studiu
 • 2.3. Prelucrarea matematico-statistică a materialului

CAPITOLUL III. Caracteristica generală a participanţilor la lichidarea consecinţelor accidentului de la Centrala Nucleară Electrică Cernobâl
CAPITOLUL IV. Consecinţele de sănătate (morbiditatea, invaliditatea, mortalitatea) ale participanţilor din Republica Moldova la lichidarea accidentului de la Centrala Nucleară Electrică Cernobâl
 • 4.1. Morbiditatea „lichidatorilor”
 • 4.2. Invaliditatea „lichidatorilor”
 • 4.3. Mortalitatea „lichidatorilor”

CAPITOLUL V. Organizarea asistenţei medico-sociale a participanţilor la lichidarea consecinţelor catastrofei de la Centrala Nucleară Electrică Cernobâl