Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Particularități de evoluție și diagnostic ale sindromului cardiorenal la pacienții cu insuficiență cardiacă cronică


Autor: Bivol Elena
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.05 - Boli interne (cu specificare: pulmonologie, gastroenterologie, hepatologie, nefrologie, diagnostic funcţional şi endoscopie)
Anul:2020
Conducător ştiinţific: Livi Grib
doctor habilitat, profesor universitar
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 27 ianuarie 2020 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 28 februarie 2020

Autoreferat

Adobe PDF document0.76 Mb / în română

Teza

CZU 616.12-008.46-06:616.61

Adobe PDF document 6.32 Mb / în română
0 pagini


Cuvinte Cheie

insuficiența cardiacă cronică, boala renală cronică, sindromul cardiorenal, calitatea vieții, factorii psihosociali, prognosticul.

Adnotare

Lucrarea este expusă pe 134 pagini de text electronic și include: introducere, 6 capitole, concluzii şi recomandări practice. Indicele bibliografic citează 234 surse literare. Teza este ilustrată cu 34 de tabele, 31 figuri, 8 anexe. Rezultatele au fost prezentate în 26 publicaţii ştiinţifice, 3 brevete de invenţie.

Scopul lucrării: studierea evoluției, posibilităților de diagnostic și impactului sindromului cardiorenal tip 2 la pacienții cu insuficiență cardiacă cronică.

Obiectivele cercetării: aprecierea incidenței și particularităților sindromului cardiorenal tip 2; identificarea factorilor de risc și predictorilor clinico-evolutivi ai sindromului cardiorenal tip 2; examinarea modificărilor funcţionale și particularităților de diagnostic ale sindromului cardiorenal; estimarea impactului sindromului cardiorenal asupra calității vieții și supravieţuirii.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: În premieră, s-au efectuat cercetări ştiinţifice axate pe aprecierea particularităţilor clinico-paraclinice ale sindromului cardiorenal în insuficiență cardiacă prin evaluarea factorilor de risc şi predictorilor clinici care influenţează apariţia și evoluția sindromului cardiorenal.

Problema ştiinţifică soluţionată în teză: constă în elucidarea aspectelor clinico-paraclinice, creșterea eficacităţii complexului de metode diagnostice ale sindromului cardiorenal, fapt ce a contribuit la diagnosticarea mai precoce în scopul optimizării conduitei clinico-diagnostice și îmbunătăţirii calităţii vieții persoanelor cu sindrom cardiorenal.

Semnificaţia teoretică: Rezultatele studiului ştiinţific au o valoare teoretica incontestabila, servind ca bază fundamentală în evaluarea şi diagnosticul precoce al sindromului cardiorenal, argumentând necesitatea screening-ului factorilor de risc şi a predictorilor clinici.

Valoarea aplicativă a lucrării: Rezultatele obţinute au argumentat necesitatea implementării screening-ului precoce în practică, permit prognosticarea apariţiei sindromului cardiorenal, aprecierea riscului de accidente vasculare acute și riscului de deces în sindrom cardiorenal.

Implementarea rezultatelor: Rezultatele studiului au fost aplicate în procesul didactic la Disciplina Cardiologie din cadrul Departamentului Medicină Interna a USMF „Nicolae Testemiţanu”, și implementate în activitatea practică a Secţiilor de Cardiologie, Nefrologie și Boli Interne ale IMSP Spitalului Clinic Municipal „Sfânta Treime”.

Cuprins


1. CONCEPTE CONTEMPORANE DESPRE SINDROMUL CARDIORENAL LA PACIENȚI CU INSUFICIENȚĂ CARDIACĂ
 • 1.1 Insuficiența cardiacă cronică. Definiţie, epidemiologie
 • 1.2 Boala cronica renală. Definiţie, epidemiologie
 • 1.3 Sindromul cardiorenal. Definiție, clasificare, epidemiologie, patogenie
 • 1.4 Diagnosticul sindromului cardiorenal
 • 1.5 Calitatea vieții pacienților cu sindrom cardiorenal
 • 1.6 Impactul stresului psihosocial asupra pacienților cu sindrom cardiorenal
 • 1.7 Prognosticul

2. MATERIALE ȘI METODE DE CERCETARE
 • 2.1 Caracteristicile clinico-statutare ale lotului de studiu
 • 2.2 Metode de cercetare utilizate în studiu
 • 2.3 Metode de prelucrare statistică a rezultatelor

REZULTATELE CERCETĂRII
3 EVALUAREA RATEI ȘI FACTORILOR DE RISC LA PACIENȚII CU SINDROM CARDIORENAL ȘI INSUFICIENȚĂ CARDIACĂ CRONICĂ
 • 3.1 Aprecierea ratei sindromului cardiorenal la pacienți cu insuficiență cardiacă cronică
 • 3.2 Evaluarea factorilor de risc și predictorilor clinico-evolutivi la pacienții cu sindrom cardiorenal

4 MANIFESTĂRILE PARACLINICE ȘI PARTICULARITĂŢILE DE DIAGNOSTIC ALE SINDROMULUI CARDIORENAL
 • 4.1 Aprecierea funcției renale
 • 4.2 Evaluarea funcţiei cardiace
 • 4.3 Determinarea dereglărilor metabolice
 • 4.4 Estimarea funcţiei glandei tiroide și parametrilor de laborator generali
5 EVALUAREA CALITĂȚII VIEȚII ȘI A FACTORILOR PSIHOSOCIALI LA PACIENTII CU SINDROM CARDIORENAL
 • 5.2 Impactul sindromului cardiorenal asupra calității vieții apreciată prin chestionarul SF-36.109
 • 5.3 Calitatea vietii și starea psihologică apreciate prin indicele bunăstării generale – General Well Being (GWB)
 • 5.4 Nivelul stresului psihoemotional apreciat prin diferite scale

6. PROGNOSTICUL PACIENȚILOR CU SINDROM CARDIORENAL
SINTEZA REZULTATELOR OBȚINUTE
CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI PRACTICE
Bibliografie