Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Rezultatele precoce și la distanță ale tratamentului trombozelor venoase profunde în sistemul venei cave inferioare


Autor: Sochircă Marcel
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.27 - Chirurgie
Anul:2020
Conducător ştiinţific: Evghenii Guţu
doctor habilitat, profesor universitar
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 22 ianuarie 2020 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 28 februarie 2020

Autoreferat

Adobe PDF document1.88 Mb / în română

Teza

CZU 616.146-005.6-08(043.2)

Adobe PDF document 3.78 Mb / în română
183 pagini


Cuvinte Cheie

tromboza venelor profunde, sindrom posttrombotic, trombembolia arterei pulmonare, tromb flotant, tratament anticoagulant, trombectomie venoasă

Adnotare

Structura: introducere, 5 capitole, concluzii și recomandări, bibliografie din 183 titluri, 4 anexe, 159 pagini de text de bază, 23 figuri, 23 tabele. Rezultatele sunt publicate în 27 lucrări ştiinţifice.

Scopul lucrării: Ameliorarea rezultatelor tratamentului pacienţilor cu tromboza venelor profunde în sistemul venei cave inferioare.

Obiectivele cercetării: Stabilirea factorilor cu potențial impact asupra rezultatelor la distanță după suportarea trombozei venoase profunde a membrelor inferioare; studierea particularităţilor clinicohemodinamice ale evoluţiei trombozei în funcţie de tipul, promptitudinea inițierii şi durata tratamentului anticoagulant; evidenţierea impactului regimului de activitate, a medicaţiei asociate și terapiei compresionale asupra rezultatelor tratamentului; analiza comparativă a eficacităţii şi siguranţei tratamentului conservator şi chirurgical la pacienţii cu forma flotantă a trombozei. Noutatea și originalitatea ştiinţifică: S-a identificat, că intervențiile chirurgicale de „tromboprofilaxie”, în cazuri judicios selectate, reprezintă o opțiune curativă alternativă. S-a stabilit, că în vederea obținerii unei recanalizări cât mai complete a lumenului venos intervalul minim de anticoagulare trebuie extins >6 luni. S-a demonstrat, că în vederea micșorării frecvenței sindromului posttrombotic sever tratamentul anticoagulant urmează a fi inițiat cât mai precoce.

Problema ştiinţifică soluţionată: constă în optimizarea tacticii curative și identificarea căilor de ameliorare a rezultatelor la distanţă ale tratamentului trombozei venoase profunde.

Semnificaţia teoretică: S-au identificat cauzele rezultatului la distanță nefavorabil al tratamentului trombozei venoase profunde, precum și modalitățile de diminuare a ratei acestuia. Valoarea aplicativă: A fost perfectat regimul curativ, elaborate căile de ameliorare a rezultatelor la distanță ale tratamentului complex al trombozei venoase profunde.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: în cadrul şedinţei Asociaţiei chirurgilor „Nicolae Anestiadi” din Republica Moldova cu scop de pregătire continuă a medicilor chirurgi, în procesul didactic realizat pentru studenţi şi medici-rezidenți la Catedra Chirurgie Generală - Semiologie nr.3 a IP USMF „Nicolae Testemiţanu”, în practica cotidiană a secţiilor chirurgicale ale IMSP SCM nr.1, SCM nr.3 „Sfânta Treime”, IMSP Spitalul Clinic Militar Central al Ministerului Apărării din RM.

Cuprins


1. ASPECTELE CLINICO-DIAGNOSTICE ȘI MANAGEMENTUL TROMBOZEI VENELOR PROFUNDE
 • 1.1. Semnificația actuală și aspectele clinico-diagnostice ale trombozei venoase profunde a extremităților inferioare
 • 1.2. Viziuni moderne și controverse în managementul trombozei venelor profunde
2. MATERIAL CLINIC ŞI METODE DE CERCETARE
 • 2.1. Design-ul general al studiului. Caracteristicile demografice și clinice ale bolnavilor
 • 2.2. Metode de examinare și tratament a bolnavilor cu TVP
 • 2.3. Metode de evaluare a rezultatelor tratamentului TVP

3. PREZENTAREA CLINICĂ ȘI DIAGNOSTICUL TROMBOZEI VENELOR PROFUNDE ALE EXTREMITĂȚILOR INFERIOARE
 • 3.1. Valoarea metodelor clinice și imagistice de examinare în diagnosticarea TVP
 • 3.2. Prezentarea clinică a pacienților cu TVP și rolul metodelor paraclinice auxiliare de diagnostic
 • 3.3. Factorii de risc și particularitățile imagistice ale formei flotante a TVP

4. MANAGEMENTUL CURATIV ÎN TROMBOZA VENELOR PROFUNDE ALE EXTREMITĂȚILOR INFERIOARE
 • 4.1. Conduita terapeutică și tratamentul anticoagulant inițial_
 • 4.2. Tratamentul pacienților cu forma flotantă a TVP
 • 4.3. Tratamentul de durată și extins al TVP

5. REZULTATELE PRECOCE ȘI LA DISTANȚĂ, COMPLICAȚIILE ȘI CONSECINȚELE HEMODINAMICE ALE TRATAMENTULUI TVP
 • 5.1. Rezultatele precoce și complicațiile tratamentului TVP
 • 5.2. Rezultatele imagistice la distanță după suportarea TVP
 • 5.3. Factorii clinici și legați de managementul TVP ce corelează cu dezvoltarea și severitatea SPT

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV-UL AUTORULU