Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Optimizarea diagnosticului precoce și a reabilitării auditive a copiilor cu surditate neurosensorială


Autor: Chiaburu-Chiosa Doina
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.04 - Otorinolaringologie
Anul:2020
Conducători ştiinţifici: Mihail Maniuc
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Marie Jean-Paul
doctor habilitat, profesor universitar,
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 4 martie 2020 în CSS şi se află în examinare la CNAA

Autoreferat

Adobe PDF document0.80 Mb / în română
Adobe PDF document0.75 Mb / în engleză

Teza

CZU 16.284-089.844(043.2)

Adobe PDF document 1.71 Mb / în română
119 pagini


Cuvinte Cheie

hipoacuzie sensoroneurală, surditate, otoemisiuni acustice, screening audiologic neonatal, potențiale evocate de trunchi cerebral, proteze auditive, implant cohlear

Adnotare

Lucrarea este relatată pe 112 pagini tehnoredactate, fiind alcătuită din introducere, 4 capitole, concluzii generale, recomandări practice, 255 surse bibliografice. Rezultatele obținute sunt publicate în 32 lucrări științifice și prezentări orale naționale și internaționale.

Domeniul de studiu: otorinolaringologie Scopul studiului: Evaluarea unor aspecte ale diagnosticului etiologic al surdității la copii în baza datelor anamnestice și examinărilor molecular-genetice. Determinarea utilității diagnostice a otoemisiunilor acustice tranzitorii în screeningul audiologic la nou-născuți. Evidențierea particularităților de diagnostic al surdității sensoroneurale la nou-născuți prin înregistrare de OEA, ASSR, BERA și audiometria reflector-condiționată și comportamentală. Studierea eficacității screeningului audiologic neonatal în procesul de reabilitare auditivă a copilului cu surditate. Evaluarea dezvoltării funcției auditive la copiii cu surditate sensoroneurală după reabilitare protetică prin protezare auditivă ori implant cohlear . Elaborarea algoritmului de diagnostic precoce și de reabilitare auditivă a surdității sensoroneurale la copii.

Noutatea științifică a cercetării: În premieră a fost realizat un studiu clinic, orientat spre analiza rezultatelor screeningului audiologic neonatal prin înregistrarea otoemisiunilor acustice, spre analiza factorilor de risc și elaborarea unui algoritm de diagnostic și reabilitare al hipoacuziei sensoroneurale.

Problema științifică soluționată: Stabilirea precoce a diagnosticului de hipoacuzie sensoroneurală la copii cu instaurarea unei reabilitări precoce optimale.

Semnificația teoretică: Rezultatele studiului vor permite facilitarea stabilirii unui diagnostic precoce al hipoacuziei sensoroneurale la copii, precum și ameliorarea consilierii genetice a pacienților cu hipoacuzie non-sindromică.

Valoarea aplicativă a temei: Rezultatele studiului încurajează utilizarea testului otoemisiunilor acustice în cadrul screeningului audiologic neonatal fiind o investigație fiabilă.

Implementarea rezultatelor științifice: Rezultatele studiului au fost implementate în activitatea clinică a Centrului Republican de Audiologie Ptotezare auditivă și Reabilitare medicopedagogică IMsC Clinica „Emilian Coțaga”, precum și în activitatea didactică a Catedrei de Otorinolaringologie, al USMF „N. Testemițanu”.

Cuprins


1. ASPECTE EPIDEMIOLOGICE, ETIOPATOGENETICE, DIAGNOSTICE ȘI DE REABILITARE AUDITIVĂ A HIPOACUZIEI SENSORONEURALE LA COPII.
IMPACTUL MEDICAL ȘI SOCIAL AL PATOLOGIEI
 • 1.1. Prevalenţa, repercusiunile și impactul hipoacuziei sensoroneurale la nivel mondial
 • 1.2. Date generale cu referire la hipoacuzie
 • 1.3. Diagnosticul hipoacuziei sensoroneurale
 • 1.4. Reabilitarea auditivă protetică și prin implant cohlear
 • 1.5. Sinteza la capitolul 1

2. MATERIAL ȘI METODĂ DE CERCETARE
 • 2.1. Caracteristica generală a cercetării
 • 2.2. Investigațiile efectuate subiecților recrutați în studiu
 • 2.3. Metodele de prelucrare statistică a datelor
 • 2.4. Sinteza capitolului 2

3. ASPECTE ALE DIAGNOSTICULUI ETIOLOGIC AL HIPOACUZIEI ȘI ANALIZA FACTORILOR DE RISC
 • 3.1. Particularităţi ale subiecţilor recrutaţi în studiu
 • 3.2. Evaluarea factorilor de risc în hipoacuzia sensoroneurală în baza datelor anamnestice
 • 3.3. Aspecte ale utilităţii screeningului molecular-genetic
 • 3.4. Sinteza capitolului 3

4. ASPECTE ALE DIAGNOSTICULUI PRECOCE COMPLEX ȘI ALE REABILITĂRII COPIILOR CU HIPOACUZIE SENSORONEURALĂ
 • 4.1. Rolul OEA în screeningul audiologic neonatal
 • 4.2. Utilitatea diagnosticului hipoacuziei prin înregistrare OEA, ASSR, BERA și audiometriei reflector condiționate și comportamentale
 • 4.3. Reabilitarea auditivă prin proteze convenționale și implant cohlear
 • 4.4. Sinteza capitolului 4

5. DISCUȚII
CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI