Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Particularităţile diagnosticului şi tratamentului leziunilor traumatice ale pancreasului


Autor: Sergiu Berliba
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.27 - Chirurgie
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Gheorghe Ghidirim
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 13 decembrie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 18 ianuarie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.26 Mb / în română

Teza

CZU 616.37-001-07-089

Adobe PDF document 1.60 Mb / în română
138 pagini


Cuvinte Cheie

pancreas, traumă, bursoomentostomie primară de control, pancreatită acută posttraumatică

Adnotare

Lucrarea este bazată pe analiza rezultatelor tratamentului a 229 pacienţi cu leziuni traumatice ale pancreasului, spitalizaţi în perioada anilor 1992-2004 la CNŞPMU. Vârsta traumatizaţilor a variat de la 5 până la 72 ani, în medie 33,41±0,84 ani. Cea mai mare parte a pacienţilor au fost cu traumatism abdominal închis (66,4%), în 46,1% prevalând lovitura directă în proecţia pancreasului. S-a înregistrat o cotă majoră a leziunilor asociate şi multiple (51,5% şi 35,8%). Diagnosticul clinic a fost stabilit numai la 29(19,1%) pacienţi cu traumatism pancreatic izolat închis, care la internare au prezentat semne clinice caracteristice ale PAPT. La 108(71,1%) pacienţi s-a efectuat examenul ultrasonor, la 63(58,3%) traumatizaţi fiind depistate leziuni caracteristice traumatismului pancreatic. Laparoscopia diagnosticăs-a efectuat la 26,6% (61 pts.), în 47,5% depistându-se semne indirecte de leziune traumatică ale pancreasului. Tactica medico – chirurgicală a depins de mecanogeneza leziunilor, gravitatea traumatismului şi hemodinamica pacienţilor la internare. În funcţie de datele clinice, de laborator şi instrumentale 28(12,2%) pacienţi au fost trataţi non-chirurgical. La 201 pacienţi s-au efectuat intervenţii chirurgicale în dependenţă de gravitatea leziunilor pancreasului depistate intraoperator şi starea hemodinamică a pacienţilor - drenarea închisă sau deschisă a bursei omentale. În perioada postoperatorie precoce 28 pacienţi cu drenarea închisă a BO au fost supuşi relaparotomiei cu necrsechestrectomie şi aplicarea bursoomentostomiei programate din cauza dezvotării pancreonecrozei posttraumatice. Împortanţă majoră în conduita postoperatorie a pacienţilor cu drenarea deschisă a BO prezintă necrectomiile programate de etapă. În perioada postoperatorie la pacienţii supuşi relaparatomiei a fost studiată dinamica indicilor clinici şi de laborator ce caracterizează sindromul de intoxicaţie endogenă, cu o vădită diminuare a acesteia după necrectomiile de etapă. Frecvenţa înaltă a complicaţiilor şi mortalităţii a fost înregistrtată la pacienţii cu gr. III-V de leziune (25%), iar în dependenţă de caracterul intervenţiilor la cei la care primar s-a efectuat revizia, hemostaza şi drenarea BO. Complicaţii tardive au fost înregistrate la 28(14,2%) pacienţi prin dezvoltarea fistulelor pancreatice posttraumatice, tratate conservativ (71,4%) şi chirurgical (28,6%).

Rezultatele obţinute ne demonstreză, că aprecierea corectă a gravităţii şi hemodinamicii pacienţilor cu leziuni traumatice ale pancreasului, cât şi alegerea tacticii medico-chirurgicale adecvate, a permis micşorarea frecvenţei complicaţiilor postoperatorii la pacienţii din lotul de studiu.

Cuprins


CAPITOLUL I. Revista literaturii
 • 1.1. Frecvenţa, clasificarea şi mecanogeneza leziunilor traumatice ale pancreasului
 • 1.2. Diagnosticul leziunilor traumatice ale pancreasului
 • 1.3. Tratamentul leziunilor traumatice ale pancreasului
 • 1.4. Complicaţiile evolutive în traumatismele pancreasului

CAPITOLUL II. Material şi metode de studiu

 • 2.1.Caracteristica generalş a pacienţilor
 • 2.2. Metodele de diagnostic în leziunile traumatice ale pancreasului
 • 2.3. Caracteristica tacticii diagnostico-curative în leziunile traumatice ale pancreasului

CAPITOLUL III. Particularităţile diagnosticului clinic, de laborator şi instrumental al leziunilor traumatice ale pancreasului în traumatismul abdominal

 • 3.1. Manifestările clinice în traumatismul pancreatic
 • 3.2. Particularităţile diagnosticului de laborator în traumatismul pancreatic
 • 3.3. Învestigaţiile neinvazive în diagnosticul leziunilor traumatice ale pancreasului
 • 3.4. Metodele chirurgicale miniinvazive şi invazive în diagnosticul leziunilor traumatice ale pancreasului
 • 3.4.1. Laparocenteza şi laparoscopia în diagnosticul leziunilor traumatice ale pancreasului
 • 3.4.2. Diagnosticul intraoperator în leziunile traumatice ale pancreasului

CAPITOLUL IV.Conduita de tratament în traumatismul pancreatic

 • 4.1. Rezultatele tratamentului leziunilor închise şi deschise ale pancreasului
 • 4.2.Opţiuni tactice de tratament în leziunile pancreatoduodenale

CAPITOLUL V. Particularităile tratamentului conservativ şi chirurgical ale complicaţiilor precoce şi tardive în traumatismul pancreatic

 • 5.1. Tratamentul pancreatitei acute posttraumatice şi a formelor sale evolutive
 • 5.2. Evoluţia pancreatitei posttraumatice supurative în urma necrectomiilor de etapă
 • 5.2.1. Managementul fistulelor postraumatice pancreatice