Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2020 / mai /

Estimarea factorilor de risc, particularităților clinico-biochimice și hemodinamice la copiii cu hipertensiune arterială


Autor: Mătrăgună Nelea
Gradul:doctor habilitat în medicină
Specialitatea: 14.00.06 - Cardiologie şi reumatologie
Anul:2020
Consultanţi ştiinţifici: Mihai Popovici
doctor habilitat, profesor universitar, Instituţia Medico-Sanitara Publică Institutul de Cardiologie
Ninel Revenco
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Instituţia Medico-Sanitara Publică Institutul de Cardiologie

Statut

Teza a fost susţinută pe 28 mai 2020 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 30 octombrie 2020

Autoreferat

Adobe PDF document2.09 Mb / în română

Teza

CZU 616.12-008.331.1-056.52-053.2 (043.2)

Adobe PDF document 3.98 Mb / în română
198 pagini


Cuvinte Cheie

hipertensiune arterială, factori de risc, copii

Adnotare

Susţinerea va avea loc la 28 mai 2020, ora 14 în şedinţa Consiliului știinţific specializat din cadrul IMSP Institutul de Cardiologie (MD-2025, Chişinău, str. Nicolae Testemițanu 20, et.3, sala de conferințe) în regim online

Linkul la care poate fi urmărită susținerea publică: https://meet.google.com/gcg-hkjr-srz

Structura tezei: introducere, 5 capitole, sinteza rezultatelor, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 323 titluri, 198 pagini, 44 tabele, 35 figuri. Rezultatele obținute sunt publicate în 60 lucrări științifice.

Domeniul de studiu: cardiologie.

Scopul lucrării: Aprecierea particularităților clinico-biochimice şi hemodinamice, a impactului diferitor factori de risc prezenți la copiii hipertensivi în funcție de greutatea corporală.

Obiectivele lucrării: Estimarea factorilor de risc în apariția hipertensiunii arteriale (HTA) la copii; aprecierea particularităților clinico-hemodinamice ale HTA la copii; evaluarea particularităților spectrului glucidic, lipidic, a unor markeri ai inflamației cronice (PCR hs, α–TNF) și adipokine (adiponectina, leptina) la copiii hipertensivi și în funcție de greutatea corporală; estimarea rolului homocisteinei (Hcy) ca marcher al disfuncţiei endoteliale; aprecierea catecolaminelor în postura lor de marcheri ai implicării sistemului nervos simpatic (SNS) în verigile patogenice ale HTA şi obezității la copii, precum și evaluarea afectării subclinice de organ (aprecierea microalbuminuriei, indicelui masei miocardului ventriculului stâng, grosimii intimei arterei carotide) la copiii cu HTA.

Noutatea şi originalitatea științifică: S-a efectuat un studiu caz-control, care a evaluat impactul unui bloc complex de factori de risc cu determinism hipertensiv, inclusiv, a rolului hiperhomocisteinemiei și a deficitului de 25 OH vit D, astfel se va putea aduce în vizorul serviciilor medicale un număr mai mare de copii hipertensivi. Ca intenție novatoare este și estimarea semnificației microalbuminuriei, indicelui masei miocardului ventriculului stâng (IMMVS), raportului grosimii complexului intimă-medie la nivelul arterei carotide comune (cIMT), pe poziția lor de marcheri precoce ai afectării subclinice de organ la copiii hipertensivi. O cercetare de tentă inedită este și testarea leptinei, adiponectinei serice, PCR hs, α–TNF, catecolaminelor serice și urinare pentru a se argumenta rolul SNS, a unor adipokine/citokine proinflamatorii în verigile patogenetice ale HTA şi obezității la copii.

Rezultatele principial noi pentru știință și practică obținute: Rezultate obținute, care au determinat soluționarea unei probleme științifice, aplicative, de importanță majoră rezidă în fundamentarea științifică a noilor viziuni asupra factorilor de risc a HTA la copii (a factorilor de risc tradiționali, a hiperhomocisteinemiei și dificitului de 25 OH vit D), a unor biomarkeri de diagnostic (adipokine/citokine, markerii disfuncției endoteliale, a implicării SNS și de afectare subclinică de organ), ceea ce a contribuit la o înțelegere mai amplă a mecanismelor fiziopatologice de realizare a HTA la copii și a confirmat oportunitatea utilizării acestora drept biomarkeri de diagnostic precoce a HTA în vederea aplicării precoce a măsurilor de profilaxie și tratament. Semnificația teoretică: Cercetarea în profunzime a factorilor de risc, premiselor şi circumstanţelor, care se implică în apariția HTA la copii, au completat substanțial viziunea de concept asupra unui fenomen cu multiple implicații medicale şi social umane, cum este cel al HTA inițiate la etape ontogenetice timpurii. Cercetările de program în substratul definitoriu al afectului, cum ar fi, marcherii inflamaţiei cronice, adipokinele, hipovitaminoza D - ca marcheri timpurii ai HTA, hiperhomocisteina ca marcher al disfuncţiei endoteliale şi catecolaminele analizate în postura lor de marcheri ai implicării SNS în patogenia a HTA, au adus noi argumente științifice şi au sugerat în definitiv principii clare de ordonare a unor activități şi măsuri adecvate de profilaxie eficientă, de combatere a factorilor de risc şi a afecţiunilor cu determinism hipertensiv. Monitorizarea nivelurilor serice ale 25 OH vit D şi corecţia la timp a deficitului, va optimiza şi mai mult starea sănătății cardiovasculare a populaţiei.

Valoarea aplicativă a lucrării:
Prin relevarea aportului morbid al factorilor de risc pe care îi comportă sau cărora se expun copiii hipertensivi se vor optimiza programele de măsuri profilactice, care fiind implementate în practică, vor contribui la diminuarea morbidităţii prin HTA. Implementarea în practica pediatrică de rutină a testării adipokinelor, markerilor proinflamatorii și cei ai disfuncției endoteliale va contribui la recunoașterea HTA la etape preclinice şi va sugera inițierea măsurilor precoce de profilaxie şi tratament. Testarea microalbuminuriei, IMMVS, aprecierea cIMT vor completa şi subtiliza diagnosticul oportun (la etape preclinice) al afectării subclinice de organ.

Implementarea rezultatelor științifice:
Rezultatele studiului au fost implementate în activitatea clinică a laboratorului științific de cardiologie pediatrică a IMSP Institutul de Cardiologie, a serviciilor specializate de la IMSP Spitalul Clinic Municipal pentru Copii „Valentin Ignatenco” și în secția de endocrinologie a IMSP Institutul Mamei și Copilului.

Cuprins


1. NOI VIZIUNI ASUPRA FACTORILOR DE RISC ȘI A PARTICULARITĂȚILOR HIPERTENSIUNII ARTERIALE ESENŢIALE LA COPII
 • 1.1. Epidemiologia hipertensiunii arteriale la copii
 • 1.2. Factorii de risc genetici și tradiționali ai hipertensiunii arteriale la copii
 • 1.3. Noi factori de risc și biomarkeri de diagnostic în abordarea copilului hipertensiv
 • 1.4. Verigi patogenice în hipertensiunea arterială esențială la copii
 • 1.5. Particularitățile afectării subclinice de organ la copiii hipertensivi
 • 1.6. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIAL ŞI METODE DE STUDIU
 • 2.1. Caracteristicele lotului general de studiu
 • 2.2. Metodologia studiului
 • 2.3. Concluzii la capitolul 2

3. ESTIMAREA PLURIDIRECȚIONALĂ A FACTORILOR DE RISC LA COPIII CU HIPERTENSIUNE ARTERIALĂ ESENȚIALĂ
 • lll
 • 3.1. Caracteristica clinică comparativă a loturilor de cercetare
 • 3.2. Estimarea impactului factorilor de risc prenatali și ereditari
 • 3.3. Analiza factorilor de risc tradiționali
 • 3.4. Studierea rolului hipovitaminozei D în realizarea hipertensiunii arteriale esențiale la copii
 • 3.5. Estimarea rolului homocisteinei în realizarea hipertensiunii arteriale esențiale la copii
 • 3.6. Concluzii la capitolul 3

4. PARTICULARITĂȚILE CLINICO-BIOCHIMICE ALE HIPERTENSIUNII ARTERIALE ESENȚIALE LA COPII
 • 4.1. Particularitățile clinice ale hipertensiunii arteriale esențiale la copii
 • 4.2. Aspecte ale spectrului lipidic
 • 4.3. Dereglările metabolismului glucidic
 • 4.4. Aprecierea nivelului seric al leptinei și adiponectinei
 • 4.5. Determinarea valorilor serice ale marcherilor proinflamatorii
 • 4.6 Estimarea implicării sistemului nervos simpatic în realizarea hipertensiunii arteriale esențiale la copii
 • 4.7. Concluzii la capitolul 4
5. PARTICULARITĂȚILE HEMODINAMICE ȘI DE AFECTARE SUBCLINICĂ DE ORGAN ÎN HIPERTENSIUNEA ARTERIALĂ ESENȚIALĂ LA COPII
 • 5.1. Particularitățile hemodinamice ale hipertensiunii arteriale esențiale la copii
 • 5.2. Afectarea subclinică de organ la copiii hipertensivi, rolul microalbuminuriei
 • 5.3. Analiza de regresie logistică
 • 5.4. Concluzii la capitolul 5

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV-ul AUTORULUI