Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2020 / iunie /

Remodelarea cardiovasculară în sindromul metabolic la copii


Autor: Eșanu Veronica
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.09 - Pediatrie
Anul:2020
Conducător ştiinţific: Ina Palii
doctor habilitat, profesor universitar
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 24 iunie 2020 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 30 octombrie 2020

Autoreferat

Adobe PDF document0.63 Mb / în română
Adobe PDF document0.59 Mb / în română

Teza

CZU 616-056.52-06:616.12-053.2(043.2)

Adobe PDF document 4.72 Mb / în română
156 pagini


Cuvinte Cheie

sindrom metabolic, țesut adipos epicardic, ateroscleroză subclinică, remodelare cardiacă, Federația Internațională de Diabet, copii

Adnotare

Susţinerea va avea loc la 24 iunie 2020, ora 12 în incinta IP USMF Nicolae Testemițanu, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 165, biroul 205,
în ședința Comisiei de susținere publică a tezei de doctorat, aprobată prin decizia Consiliului Științific al Consorțiului în regim online

Linkul la care poate fi urmărită susținerea publică: https://meet.google.com/oey-kfeh-zbo

Teza include156 pagini de text de bază și constă din introducere, 5 capitole, discuții, concluzii generale, recomandări, bibliografie din 298 titluri, 7 anexe. Teza este ilustrată cu 11 tabele, 26 de figuri. Rezultatele obținute sunt publicate în 28 lucrări ştiinţifice.

Domeniu de studiu: pediatrie şi neonatologie - 322.01.

Scopul lucrării: Evaluarea parametrilor clinici și paraclinici la copiii cu sindrom metabolic și aprecierea rolului acestuia ca determinantă în instalarea remodelării cardiovasculare la copiii cu intervalul de vârstă 10-18 ani.

Obiective: Analiza frecvenței sindromului metabolic la copiii cu obezitate, în conformitate cu criteriile Federației Internaționale de Diabet; studierea particularităților antropometrice și identificarea caracterului relației cu indicatorii remodelării cardiovasculare; evaluarea ecocardiografică a grosimii ţesutului adipos epicardic şi analiza corelativă cu parametrii antropometrici, hemodinamici, metabolici, de remodelare cardiovasculară; studierea tipurilor de remodelare a miocardului ventriculului stâng la copiii cu sindrom metabolic; evaluarea procesului de ateroscleroză subclinică prin măsurarea ecografică a complexului intimă - medie la nivelul arterei carotide comune.

Noutatea științifică a lucrării. La un grup de copii cu sindrom metabolic din Republica Moldova a fost realizat un studiu cu evaluarea complexă a particularităților clinico-paraclinice, cu cercetarea modificărilor structural-geometrice ale miocardului ventriculului stâng, statusului imagistic al endoteliului vascular și dimensiunilor țesutului adipos epicardic. În temeiul relevanțelor apreciate s-a analizat relația dintre remodelarea cardiovasculară și factorii de risc cardiovascular (antropometrici, metabolici, ecografici etc.). S-a constatat că copiii cu sindrom metabolic prezintă o remodelare cardiovasculară patologică, dimensiuni ale cordului și ale țesutului adipos epicardic mai mari, dar cu păstrarea funcției sistolice a ventriculului stâng.

Semnificația teoretică a cercetării. Rezultatele studiului au facilitat argumentarea utilității aprecierii indicatorilor remodelării miocardului ventriculului stâng, a complexului intimă - medie la nivelul arterei carotide comune (indice al aterosclerozei subclinice), dimensiunea țesutului adipos epicardic prin metoda ecocardiografică, validând utilitatea acestor parametri în algoritmul de evaluare a subiectului pediatric cu sindrom metabolic.

Valoarea aplicativă a lucrării. Valoarea aplicativă a tezei își găsește oglindire în activitatea științifică – analiza concepțiilor oamenilor de știință din țară și din străinătate, ipotezele și problematizările făcute, precum și cunoștințele pe care le-am căpătat prin cercetarea de doctorat vor lărgi orizontul de cercetare a particularităților clinico-paraclinice, modificărilor structuralgeometrice ale miocardului ventriculului stâng, a statusului endoteliului vascular, a dimensiunilor țesutului adipos epicardic la copiii cu sindrom metabolic; în activitatea didactică – concluziile și recomandările expuse în lucrare pot fi utilizate în procesul de instruire a studenților/rezidenților, precum și în activitatea științifică a cadrelor didactice, cu profil pediatric; activitatea practică – cunoștințele căpătate și recomandările propuse vor îmbunătăți activitatea clinicilor de profil, în particular a Clinicii de Cardiologie pediatrică a Instituţiei Medico - Sanitare Publice Institutului Mamei şi Copilului (IMSP IMșiC).

Implementarea rezultatelor: Datele obținute sunt aplicate în activitatea Clinicii de Cardiologie pediatrică a IMSP Institutul Mamei şi Copilului, or. Chişinău, Republica Moldova.

Cuprins


1. CONCEPTE FUNDAMENTALE ȘI VIZIUNI MODERNE ÎN SINDROMUL METABOLIC LA COPII
 • 1.1. Evidențe actuale privind sindromul metabolic la copii
 • 1.2. Aspecte legate de unii factori de risc ai sindromului metabolic
 • 1.3. Impactul sindromului metabolic asupra funcției și morfologiei cardiace
 • 1.4. Impactul cardiovascular al țesutului adipos epicardic în sindromul metabolic
 • 1.5. Complexul intimă - medie la nivel carotidian (marker al aterosclerozei) și evenimentele cardiovasculare în sindromul metabolic
 • 1.6. Scorul pediatric al sindromului metabolic – indicator pentru modelare la copii
 • 1.7. Managementul sindromului metabolic la copii

2. CARACTERISTICA GENERALĂ A MATERIALULUI DE STUDIU ȘI METODELE DE INVESTIGARE
 • 2.1. Caracteristica generală a cercetării și proiectarea volumului eşantionului de studiu
 • 2.2. Metodele de cercetare
 • 2.3. Metodele de prelucrare statistică şi analiză a rezultatelor obţinute

3. STUDIUL UNOR PARAMETRI CLINICO-PARACLINICI
 • 3.1. Analiza asupra anchetei nutriționale și a activităților fizice
 • 3.2. Rezultatele studiului spectrului manifestărilor clinice
 • 3.3. Rezultatele analizei selective a parametrilor antropometrici
 • 3.4. Rezultatele evaluării unor parametri biochimici

4. STUDIUL PARAMETRILOR ECOCARDIOGRAFICI DE TIPUL GRĂSIME EPICARDICĂ ȘI COMPLEX INTIMA-MEDIE
 • 4.1. Rezultatele evaluării ecocardiografice a grosimii țesutului adipos epicardic
 • 4.2. Corelații statistice ale grosimii țesutului adipos epicardic
 • 4.3. Rezultatele evaluării ecografice a complexului intimă - medie la nivelul arterei carotide comune
 • 4.4. Corelații statistice ale complexului intimă - medie

5.STUDIUL UNOR PARAMETRI DE GEOMETRIE ȘI FUNCȚIE VENTRICULARĂ STÂNGĂ
 • 5.1. Rezultatele analizei unor parametri ecocardiografici
 • 5.2. Rezultatele studiului parametrilor ecocardiografici ai remodelării miocardului ventriculului stâng
 • 5.3. Rezultatele evaluării unor parametri electrocardiografici
 • 5.4. Rezultatele studiului hipertrofiei ventriculare stângi (electrocardiografic vs ecocardiografic)
 • 5.5. Rezultatele evaluării tipurilor de remodelare a miocardului ventriculului stâng
 • 5.6. Rezultatele aprecierii risculului de instalare a remodelării miocardului ventriculului stâng

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
LISTA PUBLICAȚIILOR ȘI MANIFESTĂRILOR ȘTIINȚIFICE
DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII