Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2020 / iulie /

Valoarea densitometriei tomografice în tratamentul litiazei renoureterale prin litotriție extracorporală


Autor: Bradu Andrei
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.40 - Urologie şi andrologie
Anul:2020
Conducător ştiinţific: Emil Ceban
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 1 iulie 2020 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 30 octombrie 2020

Autoreferat

Adobe PDF document0.99 Mb / în română
Adobe PDF document0.97 Mb / în engleză

Teza

CZU [616.613+616.617]-003.7-089.879-073.756.8(042.3)

Adobe PDF document 5.40 Mb / în română
125 pagini


Cuvinte Cheie

litotritie extracorporală cu unde de șoc, densimetria calculului, litiază renoureterală, unități Hounsfield Direcția de cercetare și obiectivele lucrării

Adnotare

Teza de doctor în științe medicale are 125 pagini și conține: adnotare în limbile română, rusă și engleză, introducere, patru capitole, concluzii generale și recomandări practice, bibliografie cu 227 surse, 16 figuri, 23 tabele, 9 anexe. Rezultatele obţinute sunt publicate în 24 lucrări ştiinţifice, inclusiv 3 fără coautori şi 2 în baze de date recunoscute (SCOPUS, Index Copernicus , ProQvest, EBSCO). Direcția de cercetare și obiectivele lucrării. Numărul necesar de ședințe petrecute în timpul litotritiei extracorporale cu unde de șoc pentru tratamentul calculilor renoureterali a fost dependent de densitatea calculilor estimată în unități Hounsfield, apreciată la efectuarea tomografiei computerizate în momentul investigării pacientului.

Noutatea științifică. A fost demonstrat că aprecierea densității calculului la tomografia computerizată în unități Hounsfield este un determinant al numărului necesar de ședințe pentru dizintegrarea calculilor renoureterali în tratamentul litiazei renoureterale prin litotritie extracorporală cu unde de șoc.

Problema soluționată în teză: aprecierea valorii densimetriei prin tomografia computerizată în evaluarea rezultatelor și a succesului tratamentului prin litotritie extracorporală cu unde de șoc, care până acum nu a fost studiată.

Semnificația teoretică a lucrării. În cercetarea efectuată a fost demonstrată importanța aprecierii densității tomografice calculului în vederea stabilirii indicațiilor precise pentru tratamentul litiazei renoureterale prin litotritie extracorporală cu unde de șoc și a selectării metodei terapeutice adecvate. În baza analizelor densității calculului a fost argumentată eficacitatea tratamentului prin litotritie extracorporală cu unde de șoc. Criteriile elaborate și recomandate de autor în vederea stabilirii tomografice a densității calculilor la pacienţii cu litiază renoureterală scad numărul de proceduri inutile de litotritie extracorporală cu unde de șoc, stratifică clar indicațiile, reduc durata expunerii la raze radiologice a pacientului și a medicului, previn complicaţiile ce duc la declinul funcției renale și au un impact economic semnificativ.

Valoarea aplicativă a tezei. Cercetarea efectuată a permis elaborarea unui algoritm de tratament al litiazei renoureterale prin litotrițe extracorporală cu unde de șoc prin aprecierea densității calculului prin tomografie computerizată.

Implementarea rezultatelor științifice. Rezultatele obținute au fost implementate în procesul didactic la Catedra de urologie și nefrologie chirurgicală în procesul instruirii studenților rezidenți și a medicilor în cadrul cursurilor de educație medicală continuă.

Cuprins


1. TRATAMENTUL LITIAZEI RENOURETERALE PRIN LITOTRITIE EXTRACORPORALĂ
 • 1.1. Litiaza renoureterală: etiologie, patogenie, diagnostic
 • 1.2. Litotritia extracorporală cu unde de șoc: principii de funcționare, indicații, rezultate, complicații
 • .3. Importanța aprecierii prin tomografie computerizată a densității calculilor renoureterali la pacienții supuși tratamentului prin litotritie
 • 1.4. Tratamentul în trepte al litiazei renale reziduale prin litotritie extracorporală
 • 1.5. Sinteza la capitolul 1

2. CARACTERISTICA MATERIALULUI CLINIC ŞI A METODELOR DE CERCETARE
 • 2.1. Designul general al cercetării şi noţiunile folosite în teză
 • 2.2. Caracteristica materialului clinic
 • 2.3. Analiza importanței litotritiei extracorporale cu unde de șoc ca metodă de tratament al pacienților cu litiază renoureterală
 • 2.4. Evaluarea pacienţilor cu litiază renoureterală
 • 2.5. Metodele de cercetare utilizate
 • 2.6. Elementele de analiză statistică utilizate în cadrul studiului
 • 2.7. Metode imagistice convenţionale în evaluarea litiazei renale
 • 2.8. Tomografia computerizată ca metodă de diagnostic în litiaza renoureterală
 • 2.9. Sinteza la capitolul 2

3. ANALIZA CLINICĂ A PARAMETRILOR LA PACIENȚII SUPUȘI TRATAMENTULUI PRIN LITORIȚIE EXTRACORPORALĂ CU UNDE DE ȘOC
 • 3.1. Descrierea generală a loturilor de studiu
 • 3.2. Rezultatele metodelor de cercetare clinice, instrumentale și paraclinice
 • 3.3. Caracteristica lotului de cercetare în funcție de densitatea calculilor
 • 4.3. Sinteza la capitolul 3

4. SINTEZA REZULTATELOR OBȚINUTE
CONCLUZII GENERALE
RECOMANDĂRI PRACTICE
BIBLIOGRAFIE
Anexe
Declaraţia privind asumarea răspunderii
CV AL AUTORULUI