Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Problema specificului naţional la revista Viaţa românească (G.Ibrăileanu şi M.Ralea)


Autor: Maria Zăpârţan
Gradul:doctor în filologie
Specialitatea: 10.01.01 - Literatura română
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Timotei Melnic
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:

Statut

Teza a fost susţinută pe 15 decembrie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 19 aprilie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.33 Mb / în română

Teza

CZU 821.135.1.09„19” 043.3

Adobe PDF document 0.80 Mb / în română
165 pagini


Cuvinte Cheie

artă, citadin, concept, creator, critică, critică completă, doctrină, estetic, etnic, ideologie, literatură, mediu, morală, naţional, operă, oratorie, poporanism, rasă, realism, regionalism, revistă, sămănătorism, specific, ştiinţă, ţărănism, universalitate, universal-uman

CuprinsCAPITOLUL I. Ideologia cultural-literară a revistei „Viaţa românească”
  • 1. Evoluţia conceptului de specific naţional în cultura română
  • 2. Programul cultural-literar al revistei


CAPITOLUL II. Garabet Ibrăileanu
  • 1. Idei estetice privind specificitatea artei şi literaturii
  • 2. Poporanismul şi teoria specificului naţional a lui G. Ibrăileanu
  • 3. Principii şi componente ale caracterului specific naţional
  • 4. Creaţia artistică între pondere universal-umană şi universalitate
  • 5. Criteriile poporanist-estetice ale „criticii complete”


CAPITOLUL III. Mihai Ralea
  • 1. Conceptul originii şi destinaţiei etnico-sociale a artei
  • 2. Etnicul între specific naţional şi universal – uman
  • 3. Metode şi criterii de evaluare în critica lui M. Ralea