Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Arsurile în diferite condiții climaterice (continentale, tropicale și subtropicale): etiologia, patogenia, clinica și tratamentul


Autor: Babiuc Vasile
Gradul:doctor habilitat în medicină
Specialitatea: 14.00.27 - Chirurgie
Anul:2021
Consultant ştiinţific: Gheorghe Ghidirim
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 16 septembrie 2020 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 26 februarie 2021

Autoreferat

Adobe PDF document16.00 Mb / în română

Teza

CZU 616-001.17-07-08(043.3)

Adobe PDF document 16.00 Mb / în română
264 pagini


Cuvinte Cheie

arsurile în condiţii continentale, tropicale și subtropicale – etiologie, patogenie, clinică, tratament

Adnotare

Structura tezei: introducere, șapte capitole, încheiere, concluzii, recomandări practice, bibliografia din 285 surse, anexe – 15, pagini de text de bază – 240, figuri – 68, tabele - 56. Rezultatele sunt publicate în 72 de lucrări ştiinţifice. Xerocopii, care se cer în actul și găsite în biblioteci în Moldova – 42 de lucrări științifice, 2 monografii și 2 brevete.

Introducere: rezultatele studiilor acestei lucrări sunt puse la baza Sistemei Militare, de prim ajutor și tratament la pacienți cu arsuri în caz de război, când, după datele multor experți, printre care academicianul A. Ceazov, Presnea Albaron și mulți alții în 24 de ore vor fi mai mult de 30-40 milioane de persoane afectate cu arsuri. Aceste metode vor fi folosite și în viața pașnică.

Actualitatea temei: până în prezent nu sunt lucrări științifice consacrate studiilor arsurilor în dependență de factorii climaterici ai Globului Pământesc, când în timp de război va fi nevoie de o doctrină specială medicală pentru a acorda ajutor și a trata un număr foarte mare de pacienți cu arsuri într-o scurtă durată de timp.

Situația în domeniu: până în prezent nu sunt studii științifice consacrate dinamicii arsurilor și a bolii combustionale în dependență de condițiile climaterice continentale, tropicale și subtropicale. Factorul de căldură influențează foarte mult asupra sistemei de acomodare a organismului la situații extremale. La arsuri această sistemă este grav afectată și de aceia studierea dinamicii arsurilor și a bolii combustionale, în dependență de factorii climaterici, are o însemnătate foarte mare pentru acordarea primului ajutor și tratament la pacienții cu arsuri.

Domeniul de studii: chirurgie, traumatologie şi microbiologie.

Scopul: a studia dinamica arsurilor și a bolii combustionale în dependență de condiţii climaterice continentale, tropicale și subtropicale, a studia transportarea pacienţilor în stare de şoc şi metodele de prim ajutor și tratament în caz de război și apărare civilă.

Obiective: – etiologia arsurilor în dependență de influentă climatului continental, tropicale sau subtropical, bilanțul hidroelectrolitic, bilanțul proteinic, afectarea organelor interne, rolul microflorei în dependență de condițiile climaterice, tactica chirurgicală activă, a elabora metode noi de primi ajutor şi tratament, pentru apărare civilă, catastrofe naturale și în timp de război, au fost studiată influența climatului la apariția arsurilor, au fost efectuate examene clinice, explorări de laborator clinice, biochimice și histologice a organelor interne, studii microbiologice și au fost studiate metode noi de tratament cu soluţie de 06% de nitrat de argint și cu preparate azocomplexe.

Noutatea și organizația științifică: pentru prima dată în istoria arsurilor sunt efectuate studii pentru a determina dinamica arsurilor în dependență de factorii climaterici și studii pentru a determina condiții mai favorabile pentru transportarea pacienților în stare de șoc. Sunt inventate și metode noi de tratament.

Problema științifică soluționată în teză: A fost studiată etiologia arsurilor în diferite condiții climaterice și determinată pricina suicidelor din punct de vedere militar, a fost determinat bilanțul hidroelectrolitic la arsuri în dependență de factorii climaterici, au fost studiate schimbările patologice în organele interne în dependență de condițiile climaterice, au fost determinate condițiile optimale pentru transportarea pacienților în stare de șoc combustional, au fost inventate metode noi de acordare a primului ajutor și tratament cu soluție de 0,6 % de nitrat de argint și cu preparate azocomplexe, extrem de importante în condiții militare.

Semnificație teoretică și valoarea aplicativă a lucrării: pentru prima dată în istoria arsurilor au fost făcute studii pe problema arsurilor în diferite condiții climaterice, iar rezultatele studiilor au intrat în arsenalul medical a Sistemei Armate.

Implementarea rezultatelor obținute științific: rezultatele studiilor au stat la baza acordării primului ajutor și tratament al pacienților cu arsuri în toate Instituțiile Medicale din Moldova și vor fi folosite în caz de război.

Cuprins


1 Sinteza datelor și evaluarea cercetărilor arsurilor
 • 1.1 Din istoria arsurilor
 • 1.2 Aspectul clinico-epidimiologic al arsurilor în diferite condiții climaterice
 • 1.3 Complecsitatea patogeniei arsurilor, aseptica și antiseptica în patogenia arsurilor, marii savanți în studierea arsurilor și metode de tratament
 • 1.4 Concluzii la capitolul 1

2. Material şi metode de cercetare
 • 2.1 Efectul termic al organismului la pacienții cu arsuri în diferite condiții climatice
 • 2.2 Studiile ştiinţifice epidimiologice în diferite zone climatice la pacienții cu arsuri
 • 2.3 Arsurile cu ţel de suicid şi specifica apariţiei lor după zoneleclimaterice
 • 2.4 Metode de investigaţii
 • 2.5 Metodele de evaluare statistică a rezultatelor explorative
 • 2.6 Concluzii la capitolul 2

3. Studiul factorilor climatici asupra aspectelor clinico-evolutive a arsurilor
 • 3.1 Studul mecanismelor fiziopatologice în corelație cu factorii climaterici în evoluția arsurilor
  • a) dereglările hidroelectrolitice
  • b) dereglările hormonilor mineralocorticizi
  • c) dereglările metabolismului proteinic și rezultatele obţinute la studierea aminoacizilor indispensabili și dispensabili
 • 3.2 Studiul influienței factorilor climatici asupra aspectelor clinico-evolutive la pacienții cu arsuri
  • a) afectările sistemului cardiovascular
  • b) afectările sistemului pulmonar
  • c) afectările sistemului hepatic şi ale splinei
  • d) afectările sistemului renal
  • e) afectările glandei suprarenale
  • f) afectările sistemului gastrointestinal

 • 3.3 Concluzii la capitolul 3

4. Evaluarea particularităților florei microbiene la pacienții cu arsuri în dependență de condiţii climaterice
 • 4.1 Caracteristica florei microbiene la pacienții cu arsuri în condițile climei continentale, tropicale și subtropicale
 • 4.2 Particularitățile de evaluare a arsurilor în dependență de flora microbienă în diferite condiții climaterice
 • 4.3 Rezultatele obţinute şi divergenţa în aprecierea rolului microflorei în dinamica bolii combustionale
 • 4.4 Concluzii la capitolul 5

5. Particularitățile tratamentului pacienţilor cu arsuri în dependență de condiţii climaterice și argumentarea managementului modern la arsuri
 • 5.1 Studiile particularităților organizatorice și al metodelor de tratament, local și general, în condiții continentale și tropicale la etape:
  • a) acordarea primului ajutor și tratament la prima etapă (la locul de accident) în condiții climaterice, continentale, tropicale și subtropicale
  • b) acordarea primului ajutor și tratament la a doua etapă (centrele chirurgicale raionale)
  • c) acordarea primului ajutor și tratament la a treia etapă (centrele specializate)
 • 5.2 Evaluarea rezultatelor tratamentului pacienâilor cu arsuri în condiții climei tropicale, subtropicale și continentale
  • a) ordinul Ministrului Sănătății de la 03.08.1970 și hotărîrea Comisiei nr. 3 a Institutului de Chirurgie „A. Vișnevschi” pe temele nr. 1, 13, 30, 31
  • b) argumentarea științifică a managementului modern la tratamentul
  • pacienților cu arsuri și transportarea pacienților în stare de șoc
  • c) starea hemodinamicei la pacienți transportați în stare de șoc
 • 5.3 Studiile științifice la transportarea pacienților în stare de șoc
  • a) rezultatele studiilor la transportarea pacienților în stare de şoc
  • b) tratamentul pacienţilor în perioada de şoc și schema terapiei antişoc
  • c) tratamentul pacienţilor în perioada de toxemie şi septicotoxemie
 • 5.4 Concluzii la capitolul 5

6. Tratamentul local la arsuri
 • 6.1 Principii generale
 • 6.2 Tratamentul local cu soluţie de nitrat de argint
 • 6.3 Metoda studierii a soluției de 0,6 % de nitrat de argint
 • 6.4 Metodica folosirii în practică a soluţiei de nitrat de argint de 0,6% în clinică la tratamentul pacienţilor cu arsuri
 • 6.5 Tratamentul local cu preparate azocomplexe
 • 6.6 Metoda studierii preparatelor azocomplexe
 • 6.7 Metoda aplicării tratamentul
 • 6.8 Rezultatele obținute la tratament
 • 6.9 Tratamentul chirurgical
 • 6.10 Tratamentul zonelor donore
 • 6.11 Rolul termodinamicii în tratamentul arsurilor
 • 6.12 Concluzii la capitolul 6

7. Complicaţii şi letalitatea
 • 7.1 Specifica complicaţiilor
 • 7.2 Frecvenţa complicaţiilor generale la pacienţii cu arsuri (în zona tropicală şi continentală)
 • 7.3 Complicaţiile de caracter organic și locale la pacienţii cu arsuri (în zona tropicală şi continentală)
 • 7.4 Letalitatea la pacienţii cu arsuri trataţi în diferite zone climaterice
 • 7.5 Concluzii la capitolul 7

Concluzii generale
Recomandări practice
Bibliografia
Declaraţia privind asumări, răspunderi
Curriculum vitae
Acte de implementare
Anexe